Sochanik-Agnieszka — kopia2
Agnieszka Sochanik

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowości oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Swoją wiedzę doskonaliła na studiach podyplomowych z controllingu oraz studiach menedżerskich. Od kilkunastu lat związana z Wyższa Szkołą Bankową jako wykładowca na kierunku finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. Szkoleniowiec w tematach biznesowych oraz sprzedaży bezpośredniej, nauczyciel podstaw biznesu w szkole średniej. Koordynator Klienta Biznesowego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na Wydziale Ekonomicznym w Opolu. Obszary zainteresowań: rozwój osobisty, zdrowe odżywianie, podróże.  
 

dr Rafał Parvi

Doktor ekonomii, asystent na Wydziale Rachunkowości w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, starszy asystent na wydziale kredytów i podmiotów gospodarczych w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, menedżer ds. Finansów i Zarządzania w Axxel Sp. z o.o. w Opolu, biegły Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakresie: ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości. Jako ekspert w dziedzinie finansów posiada rozległą wiedzę na temat finansowania przedsiębiorstw, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach oraz ich racjonalnego wykorzystania w celu zapewnienia i poprawy  płynności finansowej przedsiębiorstw. Obszary zainteresowań naukowych: finanse, zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, ekonomia eksperymentalna, zarządzanie finansami publicznymi, matematyka finansowa, polityka finansowa, rynki finansowe.

dr Krzysztof Krukowski

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Opolskim. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą ukończył złożonym egzaminem adwokackim. Specjalizuje się w prawie karnym. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się również sprawami z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i administracyjnego.

Damian Kaźmierczak
Damian Kaźmierczak

Kierownik zespołu dydaktycznego kierunku finanse i rachunkowość. Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – Wydziału Ekonomicznego w Opolu oraz studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego, matematyki, przedsiębiorczości i muzyki. Nauczyciel mianowany, który w dydaktyce chętnie wykorzystuje metody aktywizujące studentów i cyfrowe narzędzia pracy doskonalone podczas licznych szkoleń i kursów. Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS. Współpracownik i konsultant biura rachunkowego w Kędzierzynie-Koźlu. Organizator koncertów charytatywnych zaangażowany w wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży, wokalista i instruktor grup muzycznych. Obszary zainteresowań: praktyczne wykorzystanie metod ilościowych w finansach i zarządzaniu przedsiębiorstwem, rachunkowość finansowa i zarządcza oraz analiza ekonomiczno-finansowa.

dr Beniamin Noga

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu IHI w Zittau (Niemcy). Autor ponad 20 publikacji naukowych o tematyce MŚP, pieniądzu i zarządzaniu w sporcie. Współautor podręcznika Makroekonomia oraz książki Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa. Praktyk zarządzania, członek zarządów, dyrektor finansowy wielu MŚP. Interesuje się sportem, lingwistyką i etnografią.

Sebastian Starnawski

Ukończył studia chemiczne na Politechnice Wrocławskiej oraz prawnicze na Uniwersytecie Opolskim. Specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy a także technicznym bezpieczeństwem pracy. Jest wykładowcą prawa pracy, współpracującym z jednostkami szkoleniowymi.