Program studiów

Program studiów jest przygotowany w taki sposób, żebyś skończył studia z wiedzą i umiejętnościami zawodowymi w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych, rynku finansowego, wykorzystania instrumentów finansowych oraz podstawowych zjawisk gospodarczych i ekonomicznych.

Przedmioty kształcenia ogólnego *

BHP
Język obcy*
Praca zespołowa z wykorzystaniem technologii IT
Technologie informacyjne
Podstawy ekonomii
Podstawy komunikacji społecznej
Metody efektywnej nauki
Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
Socjologia
Standardy prac projektowych
WF
Self-presentation and public speaking/Selbstpräsentation und öffentlicher Auftritt

 

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Przedmioty podstawowe i kierunkowe *

Metody ilościowe w finansach
Podstawy rachunkowości 
Rachunkowość finansowa
Bankowość
Matematyka finansowa
Ubezpieczenia
Finanse publiczne
Zarządzanie projektami i pracą zespołową
Podstawy organizacji podmiotów gospodarczych
Techniki radzenia sobie ze stresem
Analiza i interpretacja danych statystycznych
Analiza finansowa
Rynki finansowe
Symulacja biznesowa
Decyzje finansowe

 

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom
 

Przedmioty specjalnościowe są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych specjalności.

Przedmioty wybieralne

Kreativiteat

Consumer Behaviour
Savoir vivre
Negocjacje i protokół dyplomatyczny
Filozofia
Praktyka zawodowa
Projekt kierunkowy