Program studiów

Zdobądź kompleksową wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych, praw człowieka, funkcjonowania państwa, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, funkcjonowania służb mundurowych i cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

Przedmioty kształcenia ogólnego*

BHP
Język obcy
Praca zespołowa z wykorzystaniem technologii IT
Metody efektywnej nauki
Podstawy komunikacji społecznej
Psychologia ogólna
Socjologia
Technologie informacyjne
Standardy prac projektowych
W-f
Self-presentation and public speaking/Selbstpräsentation und öffentlicher Auftritt

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Przedmioty podstawowe i kierunkowe*

Podstawy nauki o państwie i prawie z elementami wstępu do prawoznawstwa
Elementy prawa cywilnego i gospodarczego
Teoria i podstawy bezpieczeństwa
Systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
Zajęcia strzeleckie
Prawo konstytucyjne
Wybrane problemy społeczno-gospodarcze
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej i bezpieczeństwie
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej i służbach mundurowych
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Zwalczanie przestępczości i terroryzmu  
Stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe
Prawo administracyjne
Kontrola zarządcza i audyt w administracji publicznej
Prawo karne
Elementy prawa pracy i etyka  zawodowa funkcjonariuszy
Legislacja administracyjna
Psychologiczne aspekty przemocy
Postępowanie administracyjne
Prawo wykroczeń
Przedmioty do wyboru
Praktyka zawodowa
Projekt kierunkowy* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Przedmioty specjalnościowe

Przedmioty specjalnościowe są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych specjalności.