Co zyskujesz studiując administrację i bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB?

Uczestniczysz w wizytach studyjnych, organizowanych w instytucjach związanych z bezpieczeństwem i administracją (np. policja, sąd, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego itp).

Po ukończeniu specjalności służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa możesz mieć nawet o połowę skrócone obowiązkowe szkolenie przygotowujące do pracy w Policji.

Wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk prawnych, społecznych, praw człowieka, bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa, funkcjonowania służb mundurowych i cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i administrację.

Poznasz praktyków reprezentujących instytucje ważne dla bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji. 

Organizacja
zajęcia i wykłady z doświadczonymi praktykami
wizyty studyjne w instytucjach związanych z bezpieczeństwem i administracją
Książki
specjalistyczna wiedza
Testy
atrakcyjny kierunek rozwoju

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Dokonywać analizy i wykorzystywać w praktyce przepisy prawa związane z obszarem administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego.
Zarządzać zasobami ludzkimi oraz realizować zadania wynikające z audytu i kontroli zarządczej.
Wskazywać zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Posługiwać się narzędziami elektronicznymi pozyskiwania i katalogowania informacji, w tym informacji niejawnych i danych osobowych.
Zarządzać w czasie kryzysu.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Administracja i finanse samorządowe
Niestacjonarne Stacjonarne
od 307 zł
Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych
Niestacjonarne Stacjonarne
od 307 zł
Kryminologia i kryminalistyka
Niestacjonarne Stacjonarne
od 307 zł
od 307 zł

Program studiów

Zdobądź kompleksową wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych, praw człowieka, funkcjonowania państwa, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, funkcjonowania służb mundurowych i cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Anna Wawrzczak-Gazda
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak
dr Agnieszka Dornfeld-Kmak
dr Tomasz Strzałkowski
dr Leszek Bednarski
mgr Witold Apolinarski
mgr Mirosława Korejba
mgr Cezary Balawajder
dr Anna Wawrzczak-Gazda

Menedżer kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, doktor nauk humanistycznych, młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku. Przez 11 lat pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Opolu. Była wieloletnim rzecznikiem prasowym Opolskiego...

mgr Marek Dyjasz

Inspektor policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2012 r. po 30 latach służby w pionie kryminalnym. W latach 1999-2004 pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji a następnie do 2007 r. Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Opolu. W 2010 r....

mgr Bartłomiej Pater

Nadkomisarz Policji w stanie spoczynku - Kierownik Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Opolu. Ukończył studia magisterskie i podyplomowe z m.in. edukacji obronnej, resocjalizacji i profilaktyki społecznej, przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Jest instruktorem taktyki i techniki...

mgr Marcin Kosmala

Absolwent Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Od 2007 roku związany z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, obecnie pracujący na stanowisku głównego specjalisty zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii....

dr Anna Szeliga-Duchnowska

Doktor nauk o zarządzaniu, doradca, trener biznesu, wdrożeniowiec; posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej w tym w sądownictwie; ma na swoim koncie skutecznie przeprowadzone wdrożenia kilku znormalizowanych systemów  zarządzania; prowadzi warsztaty, a także...

mgr inż. Marek Kocorek

Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku. Przez 26 lat pełnił służbę w laboratorium kryminalistycznym. Jako biegły wykonał ponad 2000 opinii kryminalistycznych z zakresu mechanoskopii (ślady narzędzi) i traseologii (ślady obuwia). Brał udział w oględzinach miejsc poważnych...

dr Bogdan Tomaszek

Doktor nauk technicznych, doradca KSU PARP w zakresie innowacji, egzamin państwowy dla kandydatów i członków Rad Nadzorczych  spółek Skarby Państwa, 32 lata pracy w instytucie naukowo-badawczym na różnych stanowiskach w tym 8 lat pełnił funkcję sekretarza naukowego w  instytucie,...

prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak

Logistyk i specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i problemów militarnych. Kierownik Katedry Logistyki w WSB we Wrocławiu. Wcześniej Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Prorektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Uczestnik...

dr Agnieszka Dornfeld-Kmak

Doktor nauk humanistycznych. Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Praktyk w zakresie audytu wewnętrznego (Urząd Kontroli Skarbowej, 10 Brygada Logistyczna w Opolu, jednostki samorządu terytorialnego), posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego-złożony z wynikiem...

dr Tomasz Strzałkowski

Zawodowo związany z samorządem terytorialnym. Pełni funkcję sekretarza gminy Jaworzyna Śląska, a w latach 2002-2014 był radnym Rady Powiatu Opolskiego.  Jego zainteresowania naukowe dotyczą prawa konstytucyjnego, a w szczególności prawa wyborczego, jak również prawa samorządu...

dr Leszek Bednarski

Studia magisterskie ukończył w 1990 r. na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych we Wrocławiu, następnie w 1993 r. ukończył Studium Podyplomowe z Kryminalistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2001 r. uzyskał stopień doktora na podstawie przedstawionej rozprawy...

mgr Witold Apolinarski

Prezes Stowarzyszenia Strzeleckiego Sagittarius. Prowadzi szkolenia z zakresu strzelectwa. Podinspektor Policji w stanie spoczynku. Były Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich, absolwent Uniwersytetu Opolskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, do roku 2017 dowódca...

mgr Mirosława Korejba

Ukończyła studia magisterskie na Politechnice Opolskiej na kierunku Zarządzanie produkcją, a pracę magisterską pisała z doboru do służby w Policji. Służbę  w Policji pełni od 2000 r. początkowo realizując zadania Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu, a następnie  Wydziału...

mgr Cezary Balawajder

Młodszy inspektor policji w stanie spoczynku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Historyczno- Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Od 1991 roku pełnił funkcje kierownicze w różnych komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 09:00-17:00
Pobierz stronę do PDF