Co zyskujesz studiując administrację i bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB?

Uczestniczysz w wizytach studyjnych, organizowanych w instytucjach związanych z bezpieczeństwem i administracją (np. policja, sąd, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego itp).

Po ukończeniu specjalności służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa możesz mieć nawet o połowę skrócone obowiązkowe szkolenie przygotowujące do pracy w Policji.

Wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk prawnych, społecznych, praw człowieka, bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa, funkcjonowania służb mundurowych i cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i administrację.

Poznasz praktyków reprezentujących instytucje ważne dla bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji. 

Organizacja
zajęcia i wykłady z doświadczonymi praktykami
wizyty studyjne w instytucjach związanych z bezpieczeństwem i administracją
Książki
specjalistyczna wiedza
Testy
atrakcyjny kierunek rozwoju

Studia licencjackie i inżynierskie

do 15 marca
czesne już od
265 zł
240 zł
miesięcznie

czas na studia, czas na pracę, czas na życie
wpisowe 0 zł 
więcej

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Dokonywać analizy i wykorzystywać w praktyce przepisy prawa związane z obszarem administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego.
Zarządzać zasobami ludzkimi oraz realizować zadania wynikające z audytu i kontroli zarządczej.
Wskazywać zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Posługiwać się narzędziami elektronicznymi pozyskiwania i katalogowania informacji, w tym informacji niejawnych i danych osobowych.
Zarządzać w czasie kryzysu.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Administracja i finanse samorządowe
Niestacjonarne Od marca
od 282 zł 307 zł
Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych
Niestacjonarne Stacjonarne
od 307 zł
Kryminologia i kryminalistyka
Niestacjonarne Od marca
od 282 zł 307 zł

Program studiów

Zdobądź kompleksową wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych, praw człowieka, funkcjonowania państwa, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, funkcjonowania służb mundurowych i cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Anna Wawrzczak-Gazda
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak
dr Agnieszka Dornfeld-Kmak
dr Tomasz Strzałkowski
dr Leszek Bednarski
mgr Witold Apolinarski
mgr Mirosława Korejba
mgr Cezary Balawajder
dr Anna Wawrzczak-Gazda

Menedżer kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, doktor nauk humanistycznych, młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku. Przez 11 lat pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Opolu. Była wieloletnim rzecznikiem prasowym Opolskiego...

mgr Marek Dyjasz

Inspektor policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2012 r. po 30 latach służby w pionie kryminalnym. W latach 1999-2004 pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji a następnie do 2007 r. Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Opolu. W 2010 r....

mgr Bartłomiej Pater

Nadkomisarz Policji w stanie spoczynku - Kierownik Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Opolu. Ukończył studia magisterskie i podyplomowe z m.in. edukacji obronnej, resocjalizacji i profilaktyki społecznej, przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Jest instruktorem taktyki i techniki...

mgr Marcin Kosmala

Absolwent Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Od 2007 roku związany z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, obecnie pracujący na stanowisku głównego specjalisty zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii....

dr Anna Szeliga-Duchnowska

Doktor nauk o zarządzaniu, doradca, trener biznesu, wdrożeniowiec; posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej w tym w sądownictwie; ma na swoim koncie skutecznie przeprowadzone wdrożenia kilku znormalizowanych systemów  zarządzania; prowadzi warsztaty, a także...

mgr inż. Marek Kocorek

Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku. Przez 26 lat pełnił służbę w laboratorium kryminalistycznym. Jako biegły wykonał ponad 2000 opinii kryminalistycznych z zakresu mechanoskopii (ślady narzędzi) i traseologii (ślady obuwia). Brał udział w oględzinach miejsc poważnych...

dr Bogdan Tomaszek

Doktor nauk technicznych, doradca KSU PARP w zakresie innowacji, egzamin państwowy dla kandydatów i członków Rad Nadzorczych  spółek Skarby Państwa, 32 lata pracy w instytucie naukowo-badawczym na różnych stanowiskach w tym 8 lat pełnił funkcję sekretarza naukowego w  instytucie,...

prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak

Logistyk i specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i problemów militarnych. Kierownik Katedry Logistyki w WSB we Wrocławiu. Wcześniej Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Prorektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Uczestnik...

dr Agnieszka Dornfeld-Kmak

Doktor nauk humanistycznych. Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Praktyk w zakresie audytu wewnętrznego (Urząd Kontroli Skarbowej, 10 Brygada Logistyczna w Opolu, jednostki samorządu terytorialnego), posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego-złożony z wynikiem...

dr Tomasz Strzałkowski

Zawodowo związany z samorządem terytorialnym. Pełni funkcję sekretarza gminy Jaworzyna Śląska, a w latach 2002-2014 był radnym Rady Powiatu Opolskiego.  Jego zainteresowania naukowe dotyczą prawa konstytucyjnego, a w szczególności prawa wyborczego, jak również prawa samorządu...

dr Leszek Bednarski

Studia magisterskie ukończył w 1990 r. na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych we Wrocławiu, następnie w 1993 r. ukończył Studium Podyplomowe z Kryminalistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2001 r. uzyskał stopień doktora na podstawie przedstawionej rozprawy...

mgr Witold Apolinarski

Prezes Stowarzyszenia Strzeleckiego Sagittarius. Prowadzi szkolenia z zakresu strzelectwa. Podinspektor Policji w stanie spoczynku. Były Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich, absolwent Uniwersytetu Opolskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, do roku 2017 dowódca...

mgr Mirosława Korejba

Ukończyła studia magisterskie na Politechnice Opolskiej na kierunku Zarządzanie produkcją, a pracę magisterską pisała z doboru do służby w Policji. Służbę  w Policji pełni od 2000 r. początkowo realizując zadania Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu, a następnie  Wydziału...

mgr Cezary Balawajder

Młodszy inspektor policji w stanie spoczynku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Historyczno- Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Od 1991 roku pełnił funkcje kierownicze w różnych komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 09:00-17:00
  • so: 10:00-13:00
Pobierz stronę do PDF