Co zyskujesz, studiując administrację i bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB?

Poznasz praktyków reprezentujących instytucje ważne dla bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji. 

Uczestniczysz w wizytach studyjnych, organizowanych w instytucjach związanych z bezpieczeństwem i administracją (np. policja, sąd, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego itp).

Po ukończeniu specjalności służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa możesz mieć nawet o połowę skrócone obowiązkowe szkolenie przygotowujące do pracy w policji.

Wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk prawnych, społecznych, praw człowieka, bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa, funkcjonowania służb mundurowych i cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i administrację.

Organizacja
zajęcia i wykłady z doświadczonymi praktykami
wizyty studyjne w instytucjach związanych z bezpieczeństwem i administracją
Książki
specjalistyczna wiedza
Testy
atrakcyjny kierunek rozwoju

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 30 czerwca
czesne już od
327 zł
277 zł
miesięcznie

Zapisując się do 30 czerwca, zyskujesz

  • 600 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,  
  • dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej. 

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej!
Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1000 zł i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Analizować i wykorzystywać w praktyce przepisy prawa związane z obszarem administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego.
Zarządzać zasobami ludzkimi oraz realizować zadania wynikające z audytu i kontroli zarządczej.
Wskazywać zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
tech_1c
Posługiwać się narzędziami elektronicznymi pozyskiwania i katalogowania informacji, w tym informacji niejawnych i danych osobowych.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 295 zł 345 zł
od 295 zł 345 zł
Kryminologia i kryminalistyka
Tradycyjne Hybrydowe
od 295 zł 345 zł
od 295 zł 345 zł
od 295 zł 345 zł

Program studiów

Zdobądź kompleksową wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych, praw człowieka, funkcjonowania państwa, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, funkcjonowania służb mundurowych i cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Bujak
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Gałecki
dr Anna Wawrzczak-Gazda
Agnieszka Dornfeld-Kmak
dr Tomasz Strzałkowski
dr Leszek Bednarski
dr Olga Sachanbińska–Dobrzyńska
dr Maciej Karwas
dr inż. Janusz Sasak
dr Wojciech Węglarz
mgr Witold Apolinarski
mgr Mirosława Korejba
mgr Cezary Balawajder
mgr Marek Brożek
mgr Robert Czekaj
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak

Logistyk i specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i problemów militarnych. Kierownik Katedry Logistyki w WSB we Wrocławiu. Wcześniej Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Prorektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Uczestnik...

prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Gałecki

Stopień naukowy doktora habilitowanego w specjalności Zarządzanie systemami informacyjnymi uzyskał w 2006 roku w Akademii Obrony Narodowej. Był pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Bogaty dorobek naukowy obejmuje...

dr Anna Wawrzczak-Gazda

Menedżer kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, doktor nauk humanistycznych, młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku. Przez 11 lat pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Opolu. Była wieloletnim rzecznikiem prasowym Opolskiego...

dr Anna Szeliga-Duchnowska

Doktor nauk o zarządzaniu, doradca, trener biznesu, wdrożeniowiec; posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej w tym w sądownictwie; ma na swoim koncie skutecznie przeprowadzone wdrożenia kilku znormalizowanych systemów  zarządzania; prowadzi warsztaty, a także...

dr Bogdan Tomaszek

Doktor nauk technicznych, doradca KSU PARP w zakresie innowacji, egzamin państwowy dla kandydatów i członków Rad Nadzorczych  spółek Skarby Państwa, 32 lata pracy w instytucie naukowo-badawczym na różnych stanowiskach w tym 8 lat pełnił funkcję sekretarza naukowego w  instytucie,...

dr Agnieszka Dornfeld-Kmak

Doktor nauk o zarządzaniu, doktor nauk humanistycznych. Praktyk w zakresie audytu wewnętrznego (Urząd Kontroli Skarbowej, 10. Brygada Logistyczna w Opolu, jednostki samorządu terytorialnego), posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego-złożony z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora...

dr Tomasz Strzałkowski

Adiunkt w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu. Zastępca redaktora naczelnego wprawie.com.
Zainteresowania naukowe dotyczą prawa konstytucyjnego, a w szczególności prawa wyborczego oraz prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień...

dr Leszek Bednarski

Studia magisterskie ukończył w 1990 r. na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych we Wrocławiu, następnie w 1993 r. ukończył Studium Podyplomowe z Kryminalistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2001 r. uzyskał stopień doktora na podstawie przedstawionej rozprawy...

dr Olga Sachanbińska–Dobrzyńska

Adwokat i doktor nauk prawnych. Studia magisterskie i doktoranckie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dodatkowo studiowała w Szkocji, gdzie uzyskała dyplom licencjata, oraz na uniwersytecie w Heidelbergu, gdzie uzyskała stopień LL.M (Magister Legum). Jej zainteresowania...

dr Maciej Karwas

Doktor nauk o bezpieczeństwie, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Wieloletni oficer cywilnych i wojskowych służb specjalnych, ekspert ds. bezpieczeństwa narodowego w obszarze zwalczania terroryzmu, zarządzania...

dr Krzysztof Krukowski

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Opolskim. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą ukończył złożonym egzaminem adwokackim. Specjalizuje się w prawie karnym. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się również...

dr inż. Janusz Sasak

Adiunkt, doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, założyciel i dyrektor ds. doradztwa i szkoleń w firmie SMCG sp. z o. o. Certyfikowany Wykładowca w zakresie zarządzania procesami biznesowymi w środowisku ADONIS. Specjalizuje się w zarządzaniu procesowym, informatycznych...

dr Wojciech Węglarz

Adiunkt, doktor nauk społecznych, emerytowany funkcjonariusz Policji, realizujący czynności w pionach operacyjnych w tym w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej, gospodarczej i korupcyjnej oraz inwigilacji osób będących w zainteresowaniu organów ścigania. Współorganizator...

mgr Marek Dyjasz

Inspektor policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2012 r. po 30 latach służby w pionie kryminalnym. W latach 1999-2004 pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji a następnie do 2007 r. Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Opolu. W 2010 r....

mgr inż. Marek Kocorek

Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku. Przez 26 lat pełnił służbę w laboratorium kryminalistycznym. Jako biegły wykonał ponad 2000 opinii kryminalistycznych z zakresu mechanoskopii (ślady narzędzi) i traseologii (ślady obuwia). Brał udział w oględzinach miejsc poważnych...

mgr Bartłomiej Pater

Ukończył studia magisterskie i podyplomowe z m.in. edukacji obronnej, resocjalizacji i profilaktyki społecznej, przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Jest instruktorem taktyki i techniki interwencji, ratownictwa klasycznego i z powietrza, ratownikiem wodnym, pomocnikiem instruktora...

mgr Marcin Kosmala

Absolwent Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Od 2007 roku związany z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, obecnie pracujący na stanowisku głównego specjalisty zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii....

mgr Witold Apolinarski

Prezes Stowarzyszenia Strzeleckiego Sagittarius. Prowadzi szkolenia z zakresu strzelectwa. Podinspektor Policji w stanie spoczynku. Były Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich, absolwent Uniwersytetu Opolskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, do roku 2017 dowódca...

mgr Mirosława Korejba

Ukończyła studia magisterskie na Politechnice Opolskiej na kierunku Zarządzanie produkcją, a pracę magisterską pisała z doboru do służby w Policji. Służbę  w Policji pełni od 2000 r. początkowo realizując zadania Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu, a następnie  Wydziału...

mgr Cezary Balawajder

Młodszy inspektor policji w stanie spoczynku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Historyczno- Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Od 1991 roku pełnił funkcje kierownicze w różnych komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej...

mgr Marek Brożek

Oficer i negocjator policyjny w stanie spoczynku, mediator sądowy. 
Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Uczestniczył w organizacji systemu negocjacji i interwencji kryzysowych w opolskim Garnizonie Policji. Ukończył cykl szkoleń prowadzonych przez policyjnych negocjatorów z...

mgr Robert Czekaj

Doktorant  IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, wieloletni pracownik merytoryczny wymiaru sprawiedliwości, właściciel Kancelarii Prawnej Noxa, ekspert z zakresu prawa turystycznego,...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

ul. Augustyna Kośnego 72
45-372 Opole

E-mail: opole@wsb.wroclaw.pl
Tel.: 77 401 94 44 77 401 94 01/02/03 539 670 648 539 670 650 698 932 970

Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 09:00-17:00
  • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF