Organizacje studenckie

Samorząd studencki

Samorząd Studentów WSB  reprezentuje wszystkich studentów, zarówno przed władzami WSB jak i na zewnątrz Uczelni. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego spotykają się z władzami WSB, gdzie wspólnie omawiane są zasady funkcjonowania Uczelni i rozwiązania problemów zgłaszanych przez studentów. Samorząd deleguje także swoich przedstawicieli na posiedzenia Senatu WSB oraz do prac Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Odwoławczej i Komisji Stypendialnej, która przyznaje stypendia socjalne osobom najbardziej tego potrzebującym.

Kontakt
e-mail: samorzad.opole@wsb.wroclaw.pl 
tel. 77 40 19 428
WSB w Opolu, pokój nr 006

Koło Naukowe "Bezpieczeństwo"

Koło powstało końcem 2016 roku i działa na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne WSB w Opolu. Skupia studentów, którzy pasjonują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i administracji. Współpracuje z przedstawicielami instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa, co daje studentom możliwość spotkań i konsultacji z ekspertami i specjalistami, a także szerszego zrozumienia kwestii organizacji bezpieczeństwa od strony praktycznej, dzięki udziałowi w wizytach studyjnych w podmiotach zajmujących się tą problematyką. 

dscn0083.jpgannam.jpgimg_7531.jpg

 

 

 

 

 

Opiekunem koła jest pani prodziekan Anna Wawrzczak-Gazda,
menedżer kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Koło Finansów

Dla naszych studentów pragnących poszerzać swoją wiedzę mamy również koło naukowe, posiadające swojego opiekuna i środki finansowe na działanie. W WSB w Opolu prężnie działa Koło Finansistów prowadzone przez dr Rafała Parviego. W ramach działań Koła Finansistów studenci mieli już kilkukrotną okazję wybrać się na wycieczkę na Giełdę Papierów Wartościowych do Warszawy. Nie jest to miejsce otwarte dla wszystkich, ale w WSB nie ma rzeczy niemożliwych. 

Studenckie Koło Naukowe Inżynierów (KNI)
Powstało w styczniu 2018 r. Opiekunami koła są dr. Anna Orzeł i dr inż. Paula Pypłacz. Celem działalności koła jest pogłębianie i popularyzowanie wiedzy związanej z inżynierią. Członkowie KNI uczestniczą w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Biorą udział w wycieczkach zawodowych, opracowują projekty inżynierskie z zaprzyjaźnionymi pracodawcami oraz przeprowadzają warsztaty logistyczne dla szkół ponadgimnazjalnych. W pracach KNI uczestniczy już około 30 studentów z kierunku Logistyka inżynierska i Inżynieria zarządzania. 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości pomagają w realizacji przedsiębiorczych marzeń i w prowadzeniu własnej firmy, poprzez wspieranie i udzielanie wszelkiej pomocy od A do Z. AIP to miejsce gdzie: Najłatwiej, Najszybciej, Najmniej ryzykownie każdy  może założyć praktycznie każdy biznes.

Kontakt