Czas na Erasmus+

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, w tym Wydział Ekonomiczny w Opolu, począwszy od roku akademickiego 2006/2007 uczestniczy w europejskim programie wymiany Erasmus+. To program dla uczelni - studentów i pracowników - wspierający międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwiający wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę oraz promujący mobilność pracowników uczelni. Dzięki programowi Erasmus+ studenci WSB w Opolu mają możliwość realizacji części studiów w jednej z niemal 50 zagranicznych uczelni.