Staże i praktyki

Dzięki Programowi Erasmus+ studenci WSB mają możliwość odbycia staży zawodowych w firmach i instytucjach w krajach Unii Europejskiej. Trwają one minimalnie 2 miesiące i są dofinansowane ze środków unijnych. Praktyki zagraniczne pozwalają studentom WSB poszerzyć wiedzę o zagadnienia związane z funkcjonowaniem konkretnych firm w rozwiniętej gospodarce rynkowej, a także stwarzają podstawy do weryfikacji wiedzy teoretycznej oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym.