Program dla Ciebie

Erasmus+ to program współpracy międzynarodowej, przeznaczony dla studentów oraz pracowników uczelni wyższych. Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

 

Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych UE, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020. Szkoły wyższe uprawnia do udziału w Erasmusie+ tzw. Karta Uczelni Erasmusa, nadawana przez Komisję Europejską. Przyznanie Karty umożliwia uczelni ubieganie się o dofinansowanie konkretnych działań związanych z mobilnością i współpracą międzynarodową.