Polityka naukowa

Działalność naukowo-badawcza Wydziału Ekonomicznego w Opolu WSB we Wrocławiu obejmuje realizację prac badawczych i projektów wdrożeniowych finansowanych ze środków własnych Uczelni oraz innych instytucji krajowych i zagranicznych, na organizacji i publikowaniu rezultatów badań finansowanych ze środków własnych, a także organizacji konferencji naukowych.

Obszarami badawczymi, wokół których koncentruje się aktywność naukowo-badawcza Wydziału  Ekonomicznego w Opolu  są m.in.:

  • Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw (determinanty ilościowe i jakościowe)
  • Determinanty sukcesu mikro i małych przedsiębiorstw
  • Wdrażanie nowatorskich metod zarządzania
  • Klient wewnętrzny w zarządzaniu jakością
  • Zarządzanie administracją publiczną
  • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
  • Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych a ich wyniki ekonomiczne
  • Możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorstw na pograniczu polsko-czeskim