Kadra dydaktyczna

Naukowcy i praktycy
Jakość procesu kształcenia w dużej mierze zależy od kadry dydaktycznej. Władze Uczelni powierzają zajęcia nie tylko autorytetom ze świata nauki, ale też praktykom, którzy dzielą się ze studentami cennymi doświadczeniami zawodowymi.

Aktualizacją programów kształcenia zajmuje się Rada Konsultacyjna przy Rektorze WSB oraz Komitet Doradczy przy Kanclerzu WSB. W ich pracach uczestniczą wybitni przedstawiciele praktyki gospodarczej z Wrocławia i Dolnego Śląska. Dzięki temu programy nauczania dostosowane są do zmieniających się warunków gospodarczych.

Wykładowcy
Etatowa kadra dydaktyczna WSB to ponad 100 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych. Dla większości z nich Wyższa Szkoła Bankowa jest podstawowym miejscem pracy w szkolnictwie wyższym. Kadrę Uczelni oprócz wykładowców etatowych stanowią również wykładowcy z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku i Wilhelmsuniversität w Münster oraz osoby z wieloletnią praktyką zawodową – razem około 120 osób.

Praktycy w WSB
Dużą część zajęć w WSB prowadzą praktycy. Są wśród nich dyrektorzy i pracownicy banków, biur maklerskich, firm ubezpieczeniowych, izby i urzędów skarbowych, urzędów celnych, dyrektorzy kreatywni, specjaliści ds. public relations, handlu, finansów międzynarodowych, kierownicy działów marketingu, eksperci firm konsultingowych.

Władze Uczelni

 • Rektor – prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz, Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Niepaństwowych Województwa Dolnośląskiego i Opolskiego
 • Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Rozwoju Kadr - prof. dr hab. inż. Jacek Mercik
 • Kanclerz – dr Marek Natalli
 • Wicekanclerz – Barbara Szczepanik
 • Wicekanclerz - Piotr Spychała
 • Wicekanclerz - Małgorzata Jagusch
 • Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu - dr Katarzyna Mizera
 • Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania we Wrocławiu – dr Tomasz Kopyściański
 • Prodziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu ds. dydaktyki - dr Anna Wawrzczak-Gazda
 • Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry - dr hab. Kazimiera Wilk, prof. nadzw.
 • Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania ds. studiów I stopnia – dr Dariusz Wójcik
 • Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania ds. studenckich  – dr Robert Majkut
 • Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania - dr Jan Świderski

Wykładowcy
Jednym z najważniejszych elementów wpływających na jakość procesu kształcenia jest kadra dydaktyczna. Etatowa kadra dydaktyczna WSB to ponad 100 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych. Dla większości z nich Wyższa Szkoła Bankowa jest podstawowym miejscem pracy w szkolnictwie wyższym. Kadrę Uczelni oprócz wykładowców etatowych stanowią również wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku i Wilhelmsuniversität w Münster oraz osoby z wieloletnią praktyką zawodową – razem ponad 130 osób.

Do grona wykładowców WSB we Wrocławiu należą m.in.

 
 • prof. dr hab. Stanisława Bartosiewicz 
 • prof. dr hab. Bogumił Bernaś
 • prof. dr hab. Wiesław Bokajło
 • prof. dr hab. Marek Bugdol
 • prof. dr hab. Maria Cieślak
 • prof. dr hab. Stefan Forlicz
 • prof. dr hab. Olga Galushko
 • prof. dr hab. Jan Głuchowski
 • prof. dr hab. Franciszek Gospodarczyk
 • prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak
 • prof. dr hab. Jan Łoboda
 • prof. dr hab.  inż. Jacek Mercik
 • prof. dr hab. Piotr Migoń
 • prof. dr hab. Marian Noga
 • prof. dr hab. Leszek Patrzałek
 • prof. dr hab. Janusz Pawlikowski
 • prof. dr hab. Wiesław Pluta
 • prof. dr hab. Zygmunt Przybycin
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński
 • prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec
 • prof. dr hab. Danuta Sołtys
 • prof. dr hab. Aniela Styś
 • prof. dr hab. Stanisław Styś
 • prof. dr hab. Grażyna Światowy
 • prof. dr hab. inż. Jacek Unold
 • prof. dr hab. Czesław Zając
 • dr hab. Władysław Balicki, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Marek Błaszczak, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Mariusz Czekała, prof. nadzw WSB
 • dr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Stanisław Grycner, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Maciej Jasiński, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Marian Jasiukiewicz, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Andrzej Kaleta, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Józef Koziński, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Jerzy Kwaśnikowski, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Krzysztof Łobos. prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Romuald Łuczyński, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Barbara Majewska-Jurczyk, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Jaroslav Nenadal, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Jan Novak, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Wanda Patrzałek, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Johannes Platje, prof. nadzw. WSB
 • dr. hab. Zofia Rusnak, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Krzysztof Safin, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Józef Soroka, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Marek Szydło, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Andrzej Śmieja, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Kazimiera Wilk, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Stanisław Zagórny, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. nadzw. WSB

Praktycy w WSB
Znaczną część zajęć w WSB prowadzą praktycy. Są wśród nich dyrektorzy i pracownicy banków, biur maklerskich, firm ubezpieczeniowych, izby i urzędów skarbowych, urzędów celnych, dyrektorzy kreatywni, specjaliści ds. public relations, handlu, finansów międzynarodowych, kierownicy działów marketingu, eksperci firm konsultingowych, właściciele biur podróży i agencji turystycznych.

Zajęcia prowadzą m.in.:

 • dr Marek Duda, współwłaściciel i menedżer Wytwórni Wód Mineralnych „Mineral” Sp. j.
 • dr Zbigniew Jurczyk, dyrektor wrocławskiego oddziału Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • dr Lech Miklaszewski, wieloletni członek i przewodniczący rad nadzorczych, prezes zarządu, doradca prezesów wielu spółek
 • dr Benjamin Noga, dyrektor finansowy, dyrektor ekonomiczny, wiceprezes zarządu Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego SA
 • dr Elwira Sucholińska, były pracownik Urzędu Skarbowego i Izby Skarbowej
 • dr Włodzimierz Wudarzewski, dyrektor programowy Firmy Konsultingowo-Szkoleniowej Adviser
 • dr Bolesław Goranczewski, wieloletni członek i przewodniczący rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa, komunalnych i spółdzielczości finansowej; trener biznesu; konsultant ds. restrukturyzacji; auditor certyfikujący znormalizowanych systemów zarządzania
 • Ewa Wolniewicz-Dżeljilji, szefowa programu informacyjnego „Fakty” w TVP3
 • Alicja Bednarska, współwłaściciel Biura Usług Księgowych ABM
 • Elżbieta Maluszczak, współwłaściciel Biura Usług Księgowych ABM
 • Bogdan Michajluk, naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu
 • dr Edyta Pijet-Migoń, wieloletni pracownik biura podróży „Fly Away Travel”, pilot wycieczek zagranicznych