W Wyższych Szkołach Bankowych każdy student jest VIP-em, dlatego WSB uruchomiły Program VIS – Very Important Student - pozwalający na obniżenie kosztów nauki! Poniżej znajdziesz informacje na temat Programu, m.in. kto i na jakich zasadach może z niego skorzystać.

Studiuj nawet za darmo!

Program pozwala młodym, ambitnym ludziom na bezpłatne studia lub znaczne obniżenie kosztów nauki. Studenci I stopnia WSB w Opolu już w pierwszym semestrze studiów mogą uzyskać od 50 do 100% promocji w czesnym.

Kiedy możesz skorzystać z programu VIS?

Książka
Po maturze

Jeśli na pisemnym egzaminie dojrzałości Twój wyniki to minimum 185 punktów z dwóch przedmiotów (do wyboru następujące zestawy przedmiotów) :

 

 •     język obcy i język polski lub

 •     język obcy i matematyka lub

 •     język obcy oraz fizyka i astronomia lub

 •     język obcy i geografia lub

 •     język obcy i wiedza o społeczeństwie lub

 •     język obcy i informatyka

 

W zależności od Twoich wyników z pisemnego egzaminu dojrzałości, zdawanego w Polsce z 2 przedmiotów, możesz liczyć na następującą promocję:

 

 •     185-194 pkt – 50% promocji w czesnym

 •     195- 200 pkt – 100% promocji w czesnym

 

Musisz wiedzieć, że % punktów z przedmiotów zaliczonych na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 1,3. W przypadku zdawania egzaminu pisemnego z danego przedmiotu na obu poziomach (podstawowym i rozszerzonym) wybiera się poziom z wyższą ilością % punktów.

Pobierz podanie o promocję
Puchar
Po egzaminie zawodowym

jeśli Twój wynik to średnia minimum 93% z etapu pisemnego i praktycznego na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w jednym z wymienionych zawodów:
technik administracji, technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji  reklamy,  technik  rachunkowości,  technik  turystyki wiejskiej, asystent osoby niepełnosprawnej,  opiekun medyczny/osoby  starszej/w  domu pomocy  społecznej, opiekunka dziecięca/ środowiskowa,  pracownik  pomocniczy obsługi hotelowej, ratownik medyczny, sprzedawca, technik agrobiznesu, technik analityk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik informatyk, technik  spedytor,  technik teleinformatyk,  technik  transportu drogowego/kolejowego, technik  usług pocztowych  i finansowych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektronik, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik prac  biurowych,  technik eksploatacji  portów  i terminali, technik tyfloinformatyk ).

 

W zależności od Twoich wyników na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Polsce, z etapów pisemnego i praktycznego, możesz liczyć na następującą promocję: 

 • 93-97% punktów – 50% promocji w czesnym
 • 98-100% punktów – 100% promocji w czesnym
Podanie o promocję
Po maturze międzynarodowej

jeśli  zdawałeś maturę międzynarodową IB (International Baccalaureat) lub maturę europejską EB (European Baccalaureate) a na dyplomie masz odpowiednią sumę punktów z jednego z zestawów 2 przedmiotów:

 • język obcy i język polski lub
 • język obcy i matematyka lub
 • język obcy i geografia lub
 • język obcy i informatyka lub
 • język obcy i ekonomia lub
 • język obcy i zarządzanie lub
 • język obcy i technologia informacyjna

to możesz liczyć na następującą promocję:

 • 185 -194 pkt – 50 % promocji w czesnym
 • powyżej 195 pkt – 100 % promocji w czesnym
Przelicz oceny na punkty

Kto jeszcze zwolniony jest z opłat czesnego?

Nie tylko najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych, zawodowych sprawiają, że w WSB masz szansę studiować za darmo. Zobacz kto jeszcze jest zwolniony z opłat czesnego na naszej uczelni!

Laureaci konkursów

sponsorowanych przez Wyższą Szkołę Bankową na poziomie szkoły średniej są zwolnieni z opłat czesnego w pierwszym semestrze studiów.

Książka
Wychowankowie domów dziecka

aktualni lub ci, którzy przestali nimi być w roku rozpoczęcia studiów są zwolnieni z opłat czesnego w pierwszym roku studiów.

 

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami!

Jeśli masz pytania dotyczące Programu VIS, zniżek w czesnym lub pozostałych stypendiów, z jakich mogą korzystać studenci Wyższej Szkoły Bankowej, skontaktuj się z:

 • Biurem Rekrutacji - Program VIS i zwolnienia z opłat czesnego
  tel. 77 401 94 44 /01/02/03, e-mail: opole@wsb.wroclaw.pl
 • Dział Obsługi Finansowej Studenta WSB - Stypedia i zapomogi
  tel. 77 401 94 05, e-mail: dofs.opole@wsb.wroclaw.pl