Wykładowcy praktycy

Siłą naszej uczelni są ludzie. Doświadczeni i pozytywni wykładowcy oraz sympatyczni pracownicy administracji. Każdy student może liczyć na ich wiedzę, poradę, wsparcie i uśmiech. Wielu naszych wykładowców to osoby, które w życiu poza uczelnią są przedsiębiorcami, właścicielami firm, pracownikami banków, agencji reklamowych, firm ubezpieczeniowych i wielu innych branż. Swoją praktyczną wiedzę przekazują studentom na wykładach i warsztatach. Jesteśmy dumni z tego, że wśród nich są także nasi absolwenci.

Menedżerowie kierunków

Każdy kierunek studiów ma swojego menedżera. To funkcja, którą stworzyliśmy, by zapewnić naszym studentom wysoką jakość kształcenia. Menedżer to osoba, która weryfikuje i doskonali programy kształcenia we współpracy z zespołem dydaktycznym, studentami i absolwentami oraz organizuje atrakcyjne praktyki i staże. Jego zadaniem jest także inspirowanie studentów do tworzenia kół naukowych.

 

Menedżer kierunku jest też Twoim mentorem, do którego możesz zgłaszać się z problemami i inicjatywami. 

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

dr Anna Wawrzczak-Gazda
e-mail: anna.gazda@wsb.wroclaw.pl

Finanse i rachunkowość

dr Jolanta Bodzianny
e-mail: jolanta.bodzianny@wsb.wroclaw.pl
 

Inżynieria zarządzania

dr inż. Paula Pypłacz
e-mail: paula.pyplacz@wsb.wroclaw.pl
 

Logistyka

dr Anna Orzeł
e-mail: anna.orzel@wsb.wroclaw.pl
 

Pedagogika

dr Joanna Wawrzyniak
e-mail: joanna.wawrzyniak@wsb.wroclaw.pl
 

Prawo w biznesie

dr Ewa Kosowska-Korniak
e-mail: ewa.kosowska-korniak@wsb.wroclaw.pl
 

Zarządzanie

dr Agnieszka Gawlik
e-mail: agnieszka.gawlik@wsb.wroclaw.pl
 

Centrum prasowe WSB

Sylwetki naszych ekspertów oraz aktualne informacje prasowe znajdziesz na stronie centrumprasowe.wsb.pl