Wykładowcy praktycy

Siłą naszej uczelni są ludzie. Doświadczeni i pozytywni wykładowcy oraz sympatyczni pracownicy administracji. Każdy student może liczyć na ich wiedzę, poradę, wsparcie i uśmiech. Wielu naszych wykładowców to osoby, które w życiu poza uczelnią są przedsiębiorcami, właścicielami firm, pracownikami banków, agencji reklamowych, firm ubezpieczeniowych i wielu innych branż. Swoją praktyczną wiedzę przekazują studentom na wykładach i warsztatach. Jesteśmy dumni z tego, że wśród nich są także nasi absolwenci.

Menedżerowie kierunków

Każdy kierunek studiów ma swojego menedżera. To funkcja, którą stworzyliśmy, by zapewnić naszym studentom wysoką jakość kształcenia. Menedżer to osoba, która weryfikuje i doskonali programy kształcenia we współpracy z zespołem dydaktycznym, studentami i absolwentami oraz organizuje atrakcyjne praktyki i staże. Jego zadaniem jest także inspirowanie studentów do tworzenia kół naukowych.

 

Menedżer kierunku jest też Twoim mentorem, do którego możesz zgłaszać się z problemami i inicjatywami. 

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

dr Anna Wawrzczak-Gazda
e-mail: anna.wawrzczak-gazda@wsb.opole.pl

Finanse i rachunkowość

dr Agata Strzelczyk | menedżer kierunku
e-mail: agata.strzelczyk@wsb.opole.pl


mgr Damian Kaźmierczak | kierownik zespołu dydaktycznego 

e-mail: damian.kazmierczak@wsb.opole.pl

Inżynieria zarządzania

dr inż. Paula Pypłacz
e-mail: paula.pyplacz@wsb.opole.pl
 

Logistyka

dr Anna Orzeł
e-mail: anna.orzel@wsb.opole.pl
 

Media i komunikacja w biznesie

dr Anna Zięty

e-mail: anna.ziety@wsb.opole.pl

Pedagogika

dr Joanna Wawrzyniak | menedżer kierunku
e-mail: joanna.wawrzyniak@wsb.opole.pl

 

mgr Magdalena Szul-Fryda | kierownik zespołu dydaktycznego

e-mail: magdalena.szul-fryda@wsb.opole.pl

Prawo w biznesie

dr Anna Pawlak
e-mail: anna.pawlak@wsb.opole.pl

Psychologia

mgr Alicja Żak-Łykus

e-mail: alicja.zak-lykus@wsb.opole.pl

Zarządzanie

dr Agnieszka Gawlik | menedżer kierunku
e-mail: agnieszka.gawlik@wsb.opole.pl

 

dr Maja Zagórna-Goplańska | kierownik zespołu dydaktycznego

e-mail: maja.zagorna-goplanska@wsb.opole.pl

Centrum prasowe WSB

Sylwetki naszych ekspertów oraz aktualne informacje prasowe znajdziesz na stronie centrumprasowe.wsb.pl