Ofertę studiów i szkoleń tworzymy dla osób pracujących w różnych branżach, w różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami, zawsze jednak na podstawie badań i potrzeb płynących z rynku pracy.

Programy kształcenia powstają po konsultacjach z ekspertami zatrudnionymi w danej branży. To oni wiedzą najlepiej, jakie umiejętności musi nabyć student lub słuchacz, aby w przyszłości ubiegać się o wymarzone stanowisko, zdobyć awans lub zmienić miejsce pracy. 

 

Na uczelni powołaliśmy Rady Biznesu - grupy ekspertów składające się z kadry kierowniczej reprezentującej partnerów biznesowych. Ich celem jest dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dzięki opiniom i rekomendacjom przedstawicieli pracodawców mamy pewność, że nasi studenci poszerzają swoją wiedzę o najbardziej potrzebne kompetencje.

Na naszej uczelni możesz wybrać naukę na:

  • jednym z 7 kierunków studiów I stopnia, na których do wyboru masz aż 27 specjalności o różnorodnej, ciekawej tematyce
  • studiach magisterskich na kierunku zarządzanie lub pedagogika,  realizowanych w ramach dwóch ścieżek kształcenia – studiów II stopnia i studiów II stopnia ze studiami podyplomowymi. Bez względu na to, jaki kierunek ukończyłeś na I stopniu, możesz swobodnie wybierać dalszą drogę edukacji. Studia II stopnia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów ze wszystkich uczelni.
  • studiach magisterskich w formule on-line, gdzie do wyboru masz dwie specjalności, a Ty sam decydujesz kiedy się uczysz, dostosowując czas nauki pod swoje prywatne zobowiązania. Rodzinne życie i częste wyjazdy służbowe nie będą więc stały na przeszkodzie możliwości dalszego kształcenia
  • specjalności anglojęzycznej na studiach I stopnia i specjalności anglojęzycznej na studiach II stopnia
  • jednym z kilkudziesięciu kierunków studiów podyplomowych 
  • szkoleniach otwartych i zamkniętych
  • w ofercie edukacyjnej znajdują się również studia dla kadry menedżerskiej Master of Business Administration 
     

Ponieważ wiemy jak ważny jest kontakt z kulturą i nauką na każdym etapie życia, stworzyliśmy Uniwersytety Każdego Wieku. Dzięki tej inicjatywie nie tylko promujemy ideę nieustannego kształcenia i poszerzania wiedzy, ale też spełniamy oczekiwania tych, którzy już dawno osiągnęli pełnoletność, a którzy cenią sobie rozrywki intelektualne i są nastawieni na rozwój osobisty niezależnie od wieku, wykształcenia i wykonywanego zawodu. 

 

Uniwersytety to atrakcyjne płaszczyzny wymiany doświadczeń i wiedzy oraz nawiązywania nowych przyjaźni.

 

Naszym słuchaczom oferujemy unikalną możliwość uczestnictwa w wykładach, warsztatach, kursach językowych i kołach dyskusyjnych. Wśród gości, których zapraszamy, często są znane osobistości z życia społecznego i kulturalnego. Spotkania odbywają się zwykle 2 razy w miesiącu.
 

Doktorat w WSB

Od 2015 roku Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Jesteśmy pierwszą uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku, która uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych.