konferencja

Cel konferencji

Prezentacja aktualnych problemów w obszarze zdrowia psychicznego, wymiana myśli oraz doświadczeń teoretyków - badaczy naukowych oraz praktyków zarówno z dziedziny psychologii jak i pedagogiki, psychiatrii.
Istotnie przyczynić do tego mogą się planowane w ramach konferencji wykłady i referaty naukowe, ale również warsztaty i szkolenia praktyczne.

Alicja Głębocka

Nowoczesne technologie dały nam nieograniczone możliwość zdobywania i przekazywania informacji, więc można było oczekiwać, że dostęp do wiedzy będzie szeroki, łatwy i szybki jak nigdy wcześniej. Wydawało się, że rewolucja informacyjna przyniesie same korzyści. Tymczasem tak się nie stało. Ludzie przetwarzają obecnie coraz więcej informacji, ale robią to nierzadko w sposób automatyczny, powierzchowny i bezrefleksyjny. Obok obiektywnych danych pojawiają się w przestrzeni publicznej informacje, które są nieprawdziwe, a których wiarygodności nikt nie docieka. Nieprawdy, półprawdy i postprawdy odnoszą się nie tylko do polityki, ale także zdrowia i choroby, wychowania, relacji międzyludzkich, kierowania własnym życiem i do wielu innych sfer ludzkiej aktywności. Nierozróżnianie faktów naukowych od przekonań, opinii i wyobrażeń rodzi negatywne konsekwencje w wymiarze jednostkowym i społecznym. Czy można zatrzymać rozprzestrzenianie się współczesnej niewiedzy?

 

dr hab. Alicja Głębocka, prof. WSB

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Naukowego

Zapisy

Zapraszamy do zapisu na Opolskie forum zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży!

 

W dniu konferencji (28 września) umożliwiamy uczestnictwo w transmisji online, bądź uczestnictwo stacjonarne. Liczba miejsc na uczestnictwo stacjonarne jest ograniczona i obowiązuje kolejność zapisów. Potwierdzenie uczestnictwa otrzymają Państwo w odpowiedzi zwrotnej na zapis, do 48 godzin.


Każdy warsztat ma ograniczenie ilościowe, które wynosi 20 osób. Jeden uczestnik może zapisać się maksymalnie na cztery warsztaty, aby umożliwić skorzystanie z tej formy innym uczestnikom. Obowiązuje kolejność zapisów. Potwierdzenie uczestnictwa otrzymają Państwo w odpowiedzi zwrotnej na zapis, do 48 godzin.

Zapisy na konferencję | 28 września

Tryby

Zapisy na warsztaty | 29 września

Planowane działania nawiązują do  Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2020-2024, szczególnie aspektu tworzenia sprzyjających warunków rozpowszechnienia działań profilaktycznych oraz promocji współpracy i partnerstwa międzysektorowego, opracowywanie i wdrażanie modeli współpracy międzysektorowej, partnerstwa, w zakresie tworzenia i rozwoju oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami  psychicznymi.

Opolskie forum zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
dr Justyna Kuświk

Istotnym aspektem planowanej konferencji jest nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami, instytucjami oraz praktykami, które mogą zaowocować wspólnymi projektami i dalszymi działaniami prospołecznymi.

dr Justyna Kuświk

Prodziekan ds. studenckich, Członkini Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Naukowego

dr Joanna Wawrzyniak

Konferencja porusza bardzo istotny aspekt codziennego funkcjonowania młodych ludzi w grupie społecznej, rówieśniczej, w procesie edukacji i rozwoju osobistego. Ważne jest, by osoby mające wpływ na życie dzieci i młodzieży znały wagę zagadnień zdrowia psychicznego i możliwości pracy w tym obszarze.

dr Joanna Wawrzyniak

Menedżer Kierunku Pedagogika, Członkini Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Naukowego

Alicja Żak-Łykus

Jest to dla mnie, jako menedżera kierunku psychologia WSB w Opolu niezwykle ważne wydarzenie. Przestrzeń nie tylko dla studentów kierunku Psychologia do wysłuchania ekspertów - psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów klinicznych, pedagogów, ale dla wszystkich osób zainteresowanych tak istotną tematyką zdrowia psychicznego. Będą to dwa ważne dni, pełne wymiany myśli i doświadczeń praktyków i naukowców oraz przedstawicieli instytucji, które ostatecznie wdrażają działania związane ze zdrowiem psychicznym w życie.

mgr Alicja Żak-Łykus

Menedżer Kierunku Psychologia, Członkini Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Naukowego

Wykłady plenarne | Panel dyskusyjny 28 września

9.00-9.10

Uroczyste otwarcie konferencji

9.10-9.50

WYKŁAD INAUGURACYJNY
dr hab. Alicja Głębocka, prof. WSB
Współczesna niewiedza. Mechanizmy psychologicznego oddziaływania postprawdy, półprawdy i nieprawdy.

 

9.50-10.30

PANEL WPROWADZAJĄCY

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – jak wygląda instytucjonalny system wsparcia i z czym mierzy się w dzisiejszych czasach.

Przerwa

Przerwa kawowa, networking, rozmowa z prelegentami.

Przerwa
Przerwa w godzinach 10.30 - 10.50

10.50-11.30

WYKŁAD PLENARNY
prof. dr hab. Anna Brytek-Matera, Uniwersytet Wrocławski
Epidemiologia i etiopatogeneza zaburzeń odżywiania: aktualny stan wiedzy.

 

11.30-12.10

WYKŁAD PLENARNY
dr hab. Aleksandra Rogowska, prof. UO, Uniwersytet Opolski
Zdrowie psychiczne studentów opolskich uczelni podczas pandemii COVID-19.

 

12.10-12.50

WYKŁAD PLENARNY
dr n med. Anna Szczegielniak, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Zdrowie psychiczne w dzisiejszej dobie z punktu widzenia psychiatrii.   

 

12.50-13.30

WYKŁAD PLENARNY
mgr Joanna Więcek-Mika
Kondycja psychiczna młodych Polaków, zadania dla praktyków i polityki zdrowotnej.

 

Przerwa

Przerwa lunchowa, networking, rozmowa z prelegentami.

Przerwa
Przerwa w godzinach 13.30 - 14.00

14.00-14.40

WYKŁAD PLENARNY
dr hab. Justyna Ziółkowska, prof. Uniwersytetu SWPS, Uniwersytet SWPS
Zachowania samobójcze wśród młodzieży.   

 

14.40-15.20

WYKŁAD PLENARNY
lek. n med. Jacek Stasiuk
Depresja nastolatków: różne oblicza, różne leczenie?   

 

15.20-16.00

WYKŁAD PLENARNY
mgr Magdalena Skuza
Dysregulacja emocji jako uniwersalny mechanizm zaburzeń emocjonalnych młodzieży?  

 

Przerwa

Przerwa kawowa, networking, rozmowa z prelegentami.

Przerwa
Przerwa w godzinach 16.00 - 16.15

16.15-17.00

PANEL DYSKUSYJNY
prowadząc: Mirosława Olszewska
Problemy i wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym na Opolszczyźnie.

 

Andrzej Buła

Konferencja bardzo mocno wpisuje się w podejmowane przez samorząd województwa działania na rzecz ochrony oraz promocji zdrowia psychicznego, dlatego też z chęcią objąłem patronat honorowy nad tym wydarzeniem, a urząd marszałkowski wsparł je finansowo.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym we wszelką aktywność w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Jestem też przekonany, że ta konferencja  przyczyni się do tworzenia dobrego klimatu, sprzyjającego promowaniu i realizacji dobrych praktyk w sferze wspierania dobrostanu psychicznego mieszkańców naszego województwa.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie konferencji życzę satysfakcji z wykonywanej
pracy, a jej uczestnikom wielu pozytywnych i inspirujących wrażeń oraz zawodowego spełnienia.

 

Andrzej Buła

Marszałek województwa opolskiego

Warsztaty 29 września

Każdy warsztat ma ograniczenie do 20 miejsc. Jeden uczestnik może zapisać się na maksymalnie dwa warsztaty.

9.00 - 10.30
1) mgr Magdalena Skuza - Równoważenie strategii zmiany i strategii akceptacji w psychoterapii.
2) lek. n med. Jacek Stasiuk - Współpraca lekarza psychiatry ze środowiskiem w procesie leczenia nastolatków.
3) mgr Wacław Mitoraj - Warsztat umiejętności wspierania dzieci i młodzieży w kryzysie.
4) mgr Marcin Kuc  - Historie w kopercie - warsztat dla pomagaczy.
10.45-12.15
1) mgr Magdalena Skuza - Równoważenie strategii zmiany i strategii akceptacji w psychoterapii.
2) lek. n med. Jacek Stasiuk - Współpraca lekarza psychiatry ze środowiskiem w procesie leczenia nastolatków.
3) mgr Wacław Mitoraj - Warsztat umiejętności wspierania dzieci i młodzieży w kryzysie.
4) mgr Marcin Kuc  - Historie w kopercie - warsztat dla pomagaczy.
12.45-14.15
1) dr Justyna Kuświk - Czy diagnoza jest konieczna by pomagać?
2) dr Agnieszka Gawor i Jarka Wencel - Wyzwania okresu dorastania .
3) mgr Alicja Żak – Łykus - Różne formy wsparcia w pracy z Klientem.
4) mgr Alicja Przepiórska Ułaszewska - Odreagowywanie stresu poprzez terapię śmiechem (geloterapię).
14.30-16.00
1) dr Justyna Kuświk - Czy diagnoza jest konieczna by pomagać?
2) dr Agnieszka Gawor i Jarka Wencel - Wyzwania okresu dorastania .
3) mgr Alicja Żak – Łykus - Różne formy wsparcia w pracy z Klientem.
4) mgr Alicja Przepiórska Ułaszewska - Odreagowywanie stresu poprzez terapię śmiechem (geloterapię).

Przerwy w blokach warsztatowych

I

Przerwa 15 minutowa

I
10.30-10.45
II

Przerwa 30 minutowa

II
12.15-12.45
III

Przerwa 15 minutowa

III
14.15-14.30

Prelegenci Opolskiego forum zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Jej aktywność naukowa i praktyczna skupia się wokół psychologii klinicznej oraz społecznej. Jest autorką prac z zakresu wizerunku ciała, zaburzeń odżywiania, psychologii zdrowia i chorego somatycznie oraz diagnozy psychologicznej. Obecnie kieruje projektami badawczymi nad dehumanizacją w służbie zdrowia oraz ruchami antyszczepionkowymi w dobie pandemii. Posiada także praktyczne doświadczenie kliniczne zdobyte w pracy z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz chorymi somatycznie.
Jest autorką i współautorką psychologicznych metod diagnostycznych, w tym między innymi: Kwestionariusza Wizerunku Ciała (KWCO), Kwestionariusza Postaw wobec Eutanazji oraz Kwestionariusza Postaw wobec Pandemii (KPWP).
Swoje prace badawcze miała okazję zaprezentować na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, między innymi w Japonii, Izraelu, Australii oraz w krajach Europy.
Studia psychologiczne ze specjalnością psychologia kliniczna ukończył w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tam także uzyskała stopień doktora psychologii za pracę pt.: Wpływ reklamy telewizyjnej na samoocenę. Wydział Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznał jej w 2011 stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W 2015 roku otrzymała nagrodę dla Najlepszej książki psychologicznej w kategorii Uroda w konkursie ogłoszonym przez portal literacki Granice.pl dla książki „Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi”.

 


 

Alicja Głębocka

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Brytek-Matera jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii (psychologia) oraz Wydziału Filologicznego (kulturoznawstwo) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii (Université Paul Verlaine – Metz, Uniwersytet Śląski w Katowicach), a w 2016 roku stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław).
Obecnie pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest kierownikiem Zakładu Psychologii Żywienia oraz Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi (EAT Lab).
Aktualnie dorobek naukowy prof. dr hab. Anny Brytek-Matery obejmuje 132 publikacje o łącznym wskaźniku Impact Factor równym 168,04 i punktacji MEiN wynoszącej 4 908; indeks Hirsha 14 (Web of Science Core Collection), 20 (Google Scholar).
Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera jest laureatką Stypendium Rządu Francuskiego (Cotutelle), stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia naukowe, programu Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz programu stypendialnego im. Mieczysława Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jej badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fondation Maison des Sciences de l’Homme. Prowadzi(ła) liczne interdyscyplinarne projekty badawcze z zakresu zachowań żywieniowych, zachowań ortorektycznych i zaburzeń odżywiania (m.in. we współpracy z badaczami z Sapienza University of Rome, Chinese University of Hong Kong). Odbyła staże w zagranicznych ośrodkach naukowych (m.in. KU Leuven, University of Lausanne). Była wielokrotnie zapraszana przez prestiżowe uczelnie zagraniczne (m.in. Stanford University, University of Padova, University of Bordeaux)  do wygłoszenia wykładów i seminariów.

 


prof Anna Brytek-Matera

Adiunkt w Katedrze Nauk Humanistycznych SWPS we Wrocławiu oraz kierownik „Specjalizacji z psychologii klinicznej”. Autorka i współautorka artykułów naukowych publikowanych m.in. w „Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine”, „Qualitative Health Research” oraz „Polish Psychological Bulletin”. Zainteresowania naukowe koncentrują się na analizie dyskursu praktyk medycznych, doświadczenia choroby psychicznej oraz myśli i zachowań samobójczych.Była członkiem Rady Młodych Naukowców (Organy Opiniodawczo-Doradcze Ministra), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


prof Justyna Ziółkowska

Jest autorką i współautorką ponad 70 artykułów w publikacjach zwartych, czasopismach krajowych i zagranicznych, ponad 30 wystąpień podczas konferencji i sympozjów w kraju i zagranicą o szerokiej tematyce w zakresie psychologii sportu, psychologii twórczości i zdolności, oraz psychoprofilaktyki uzależnień. Opublikowała dwie monografie na temat synestezji.


 

prof Aleksandra Rogowska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. Opolskie. Psycholog, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, menager Ochrony Zdrowia. Pracownik Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.


 

Joanna Więcek-Mika

Dr Anna Szczegielniak jest lekarzem psychiatrą, członkiem Rady Młodych Ekspertów ds. psychiatrii przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Na co dzień pomaga osobom w kryzysie psychicznym na Śląsku. Jej pasją i drugim zawodem jest również fizjoterapia, a wychodzenia z kryzysu psychicznego nie wyobraża sobie bez aktywności fizycznej. Jest absolwentką kierunku lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach oraz magistrem fizjoterapii z dyplomem Politechniki Opolskiej. Szkolenie specjalizacyjne miała przyjemność odbywać w ramach Oddziału Klinicznego Psychiatrii w Tarnowskich Górach.
Jest laureatką stypendium Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego: EPA ECP Scholarship Programme, stypendium Światowego Kongresu Psychiatrycznego: WPA Fellowship Award oraz stypendium Japońskiego Towarzystwa Psychiatrii i Neurologii: JSPN Fellowship Award.


 

Anna Szczegielniak

Współzałożyciel Centrum HarmonJa, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii oraz studiów doktoranckich na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Aktualnie w trakcie szkolenia certyfikującego terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) w Behavioral Tech, Seattle, USA.
W swojej pracy stosuje podejście holistyczne, skupia się nie tylko na doborze odpowiedniej farmakoterapii, ale także na łączeniu jej z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi, psychoedukacją i profilaktyką zdrowia psychicznego. W praktyce lekarskiej stosuje elementy terapii dialektyczno-behawioralnej.
Jest uczestnikiem i współorganizatorem szkoleń i konferencji, szczególnie angażuję się w działania na rzecz osób z problemami regulacji emocji, zwłaszcza z zaburzeniami osobowości z pogranicza (borderline) i ich bliskich. Jest jednym z założycieli i aktywnych członków Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT).


 

lek n. med. Jacek Stasiuk

Współzałożycielka Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa, psycholog, socjolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (nr certyfikatu 552), w trakcie intensywnego szkolenia w terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) w Behavioral Tech, Seattle, USA. W pracy stosuje metody psychoterapii oparte na dowodach naukowych (CBT, DBT, ACT, EMDR). Główny kierunek pracy to działania na rzecz osób z problemami regulacji emocji, zwłaszcza z zaburzeniami osobowości z pogranicza (borderline) i ich bliskich.
Jest jedną z założycielek Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT), w którym aktywnie działa. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Należy także do międzynarodowej inicjatywy „Global Alliance for Prevention and Early Intervention for BPD” (GAP), a także innych społeczności profesjonalistów.


 

Magdalena Skuza

Psycholog specjalizujący się w pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom w kryzysie i w sytuacjach trudnych, autor programów profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów osobistych i psychospołecznych, pracuje także z rodzinami wspierając ich w rozwiązywaniu problemów dzieci oraz z dziećmi w problemach wykorzystania seksualnego.


 

Wacław Mitoraj

Pedagog pracujący w DPS, GOPS, PCPR jako socjoterapeuta, interwent kryzysowy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi wymagającymi wsparcia psychopedagogicznego oraz terapii, coach kryzysowy, trener TUS, doradca zawodowy, seksuolog, terapeuta w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym CET Świdnica.


 

Marcin Kuc

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta oraz trener. Zainteresowania badawcze: psychologia polityki, w szczególności funkcjonowanie polityków w sytuacji stresu zawodowego, psychologia społeczna oraz psychologia zarządzania przede wszystkim w zakresie zarządzania stresem oraz kształtowania umiejętności miękkich pracowników. Autorka i realizatorka licznych szkoleń w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego oraz kompetencji wychowawczych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako terapeuta i diagnosta. Prywatnie miłośniczka gry w brydża.


 

Justyna Kuświk

Psycholog, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Trener biznesu, coach. Absolwentka studiów podyplomowych z Psychologii transportu oraz Komunikacji społecznej i PR. Ma za sobą wiele specjalistycznych szkoleń z zakresu psychologii klinicznej. Właściciel firmy szkoleniowo-doradczej RESPONSA Gawor Żak-Łykus sp.j. Posiada praktyczne doświadczenie w pracy z biznesie, wspiera organizacje prowadząc szkolenia i coachingi z zakresu kompetencji „miękkich” (m.in.: komunikacji, budowania zespołów, kierowania zespołami, odporności psychicznej, asertywności) oraz inne dedykowane indywidualnym potrzebom klientów. Dysponuje także bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami i nauczycielami, które zdobyła pracując wiele lat w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.


 

Agnieszka Gawor

Psycholog, trener, coach, wykładowca, przedsiębiorca. Właścicielka firmy szkoleniowo doradczej Responsa, która wspiera firmy w rozwijaniu kompetencji pracowników, diagnozowaniu i porządkowaniu procesów zachodzących w firmach. Specjalizuje się w obszarze rozwoju osobistego, wspiera klientów w osiąganiu celów biznesowych i indywidualnych. Korzysta z różnych narzędzi i metod pracy (szkoleń, warsztatów, coachingu, doradztwa, wsparcia psychologicznego), dopasowanych do realizowanych celów. Doświadczenie zdobyła ponadto prowadząc punkt pomocy psychospołecznej i coachingu kariery oraz jako wiceprezes ICF Polska. Od wielu lat związana ze środowiskiem akademickim, jest wykładowcą na kierunku psychologia, na studiach podyplomowych i menadżerem kierunku Psychologia o profilu praktycznym w WSB w Opolu.


 

Alicja Żak-Łykus
Opolskie forum zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Opolskie forum zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży