Wydawnictwo WSB

Wydawnictwo WSB działa przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, rozpoczęło działalność w 1994 roku, wraz z powstaniem pierwszej szkoły w Poznaniu. Pierwotnym zadaniem Wydawnictwa była niekomercyjna działalność edytorska, mająca na celu zapewnienie podręczników studentom macierzystej Uczelni, możliwie najlepiej dostosowanych do programów nauczania wykładanych przedmiotów, zwłaszcza książek, które uwzględniałyby specyfikę funkcjonowania polskiej gospodarki doby transformacji systemowej.

W Wydawnictwie powstawały początkowo skrypty i podręczniki, ale również powielano testy, materiały dydaktyczne, raporty z badań, wykłady otwarte i inne opracowania niezbędne w dydaktyce szkoły wyższej.

Specjalistyczne wydawnictwo akademickie stało się z czasem znaczącym obszarem działalności WSB; z jednej strony służy studentom, z drugiej - daje możliwość szerszej prezentacji dorobku naukowego pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym. Książki WWSB są dostępne na ogólnopolskim rynku księgarskim, a nakłady niektórych tytułów sięgały 10-15 tys. egzemplarzy.
W 1995 roku wprowadzono wydawane tytuły do sprzedaży detalicznej.

Autorami ponad 430 tytułów książek , które do tej pory ukazały się nakładem Wydawnictwa, są nie tylko wykładowcy Wyższej Szkoły Bankowej, ale również pracownicy naukowi z innych ośrodków akademickich oraz doświadczeni praktycy, zajmujący się także działalnością dydaktyczną.

Dzięki dużemu wsparciu Władz Uczelni WSB w Poznaniu udało się w krótkim czasie osiągnąć wysoki poziom merytoryczny i edytorski pierwszych publikacji oraz wyraźnie zaznaczyć obecność nowej oficyny na polskim rynku książki naukowo-dydaktycznej. Na VI Targach Książki Akademickiej ATENA'98 Wydawnictwo zdobyło wyróżnienie za książkę Krzysztofa Nowaka Polski rynek kapitałowy, a w roku 1999 za książkę Tomasza Narożnego Prawo bankowe.

Obecnie nakładem Wydawnictwa WSB ukazuje się rocznie ponad 20 nowych tytułów książek , które cieszą się zainteresowaniem nie tylko studentów WSB, ale i innych Czytelników w całej Polsce. Świadczy o tym rosnąca systematycznie sprzedaż książek oraz coraz większa liczba potencjalnych autorów zgłaszających do Wydawnictwa ciekawe propozycje wydawnicze. W planie wydawniczym umieszczane są zarówno publikacje pracowników WSB w Poznaniu, jak i siostrzanych uczelni w Chorzowie, Gdańsku, Wrocławiu.

Plan wydawniczy Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przewiduje publikowanie podręczników akademickich, głównie o profilu ekonomicznym i prawnym, zbiorów ćwiczeń, zbiorów zadań, materiałów źródłowych, tekstów wybranych, skryptów uczelnianych, prac dydaktyczno-naukowych zawierających wykłady i materiały seminaryjne oraz publikacji badawczych, przeglądowych i informacyjnych. Szczególną grupę opracowań stanowią podręczniki zawodowe (fachowe), których celem jest przekazywanie informacji naukowych specjalistom, głównie ekonomistom i prawnikom zatrudnionym w różnych zawodach. W ofercie pojawiają się też książki popularnonaukowe, prezentujące informacje naukowe niespecjalistom, w celu zaspokojenia ich naukowych zainteresowań pozazawodowych lub nabycia umiejętności praktycznych pozazawodowych (np. poradniki podatkowe, ubezpieczeniowe, prowadzenia księgowości w małych podmiotach gospodarczych, działalności marketingowej itp.).

Więcej informacji na stronie Wydawnictwa