Rekrutacja i dokumenty

zapisz-sie-online-button.pngWybierz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu! Zapisz się już dziś.

Zapisz się online na studia

Kto może zostać studentem?
Słuchaczem studiów podyplomowych  w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim lub magisterskim). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra. Już po studiach I stopnia możesz studiować na studiach podyplomowych.

Jak się zapisać na studia?
Możesz zrobić to:

 •     online za pośrednictwem formularza zapisów, który poprowadzi Ciebie przez etapy rekrutacji i przygotuje    
      wypełnione 
  dokumenty
 •     zapraszamy również bezpośrednio do Biura Rekrutacji, tu można liczyć na fachową i miłą obsługę

Jak się zapisać na studia podyplomowe w kilku krokach:zapisz-sie-onlin_10.png

 •     wybierz interesujący Ciebie kierunek
 •     wypełnij formularz zapisów online i zarezerwuj sobie miejsce
 •     wygenerowane przez system druki wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami
      dostarcz do Biura Rekrutacji  pocztą lub osobiście w ciągu 7 dni od daty zapisu online
 •     na końcu procesu przyjdź do Biura Rekrutacji i podpisz umowę
 •     o terminie rozpoczęcia zajęć zostaniesz powiadomiony 2 tygodnie przed planowanym zjazdem

Wymagane dokumenty:

 •     kwestionariusz osobowy i podanie (zostanie wygenerowany z formularza zapisów online)
 •     umowa (2 egzemplarze,  zostanie wygenerowany z formularza zapisów online)
 •     kserokopia  dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał lub odpis do wglądu (dyplom koniecznie musi być
      podpisany pod fotografią)
 •     kserokopia obu stron dowodu osobistego
 •     dowód uiszczenia opłaty wpisowej - nie obowiązuje w okresie promocji 0 zł wpisowego
 •     kserokopia dyplomu lub świadectwa ukończenia studiów z zakresu Logopedii - oryginał do wglądu
      - (wymagane tylko na kierunku Neurologopedia)
 •     oświadczenie (wymagane tylko dla wybranych kierunków studiów podyplomowych)

Dokumenty do pobrania:

 •     regulamin studiów podyplomowych - pobierz
 •     regulamin opłat studiów podyplomowych - pobierz
 •     zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 - pobierz
 •     Zarządzenie Rektora w sprawie warunków i trybu rekrutacji - pobierz
 •     regulamin promocji studia podyplomowe  - pobierz
 •     oświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego (dla wybranych kierunków) - pobierz

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest przekazanie kompletu dokumentów:

 •     osobiście w Biurze Rekrutacji
 •     pocztą zwykłą (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i dowodu osobistego potwierdzona notarialnie)

Opłatę wpisową prosimy regulować na konto:
PKO Bank Polski
64 1020 5242 0000 2702 0198 4947
z dopiskiem: Studia podyplomowe, imię i nazwisko oraz PESEL osoby zapisującej się na studia

Uczelnia wystawia faktury VAT.zapisz-sie-onlin_12.png

Zapisz się online na studia

Pobierz zamówienie na fakturę - dla pracodawcy | dla studenta (zamówienie na fakturę można przesłać pisemnie na adres Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu: ul. Augustyna Kośnego 72 , 45-372 Opole z dopiskiem: Dział Studiów Podyplomowych lub  na adres e-mailowy: dsp.opole@wsb.wroclaw.pl

Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji WSB w Opolu lub przesłać na adres:

Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu
ul. Augustyna Kośnego 72
45-372 Opole

tel.  77 40 19 444, 77 40 19 402, 77 40 19 403, 77 40 19 401

UWAGA: 1 czerwca 2018 r. Biuro Rekrutacji będzie nieczynne. Prosimy o kontakt od soboty 2 czerwca!

Biuro Rekrutacji jest otwarte:
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.