Organizacja studiów

GosiaKlimek_2017_SP

Małgorzata Klimek
Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Oferta Studiów Podyplomowych jest stale dostosowywana do potrzeb rynku pracy a partnerami wielu kierunków studiów ...

Wybierz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu!

Organizacja zjazdów
Zajęcia odbywają się  w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 15.30 (wyjątkiem jest kierunek "Lean management w praktyce", podczas realizacji którego część zajęć odbywa się także w piątki oraz Wycena nieruchomości gdzie część zajęć  trwa do godz. 17.00 ). Studia obejmują 8-10 miesięcy nauki i 8-18 weekendowych zjazdów (w zależności od wybranego kierunku studiów). Całoroczny harmonogram zjazdów słuchacze otrzymują wraz z zaproszeniem na pierwsze zajęcia.

Sprawdź wstępny harmonogram wybranego kierunku studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018

Materiały dydaktyczne
Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców. Są to opracowania autorskie, akty prawne, konspekty oraz przykłady do samodzielnego rozwiązywania. Materiały te, zawierające przykłady z praktyki gospodarczej, są często pomocne w późniejszej pracy zawodowej.

Świadectwo ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego, najczęściej w formie testu,  przygotowanie i obrona pracy dyplomowej lub przygotownie projektu indywidualnie lub zespołowo.. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierownik studiów
Każdy kierunek studiów ma zapewnioną opiekę kierownika merytorycznego, czyli osoby odpowiedzialnej za organizację procesu dydaktycznego. Kierownik przygotowuje programy studiów i kompletuje kadrę dydaktyczną. Odpowiada także za jakość przygotowanych materiałów i służy radą słuchaczom.

Opiekun studiów
Opiekun studiów dba o to, by każdy słuchacz:

 • na bieżąco otrzymywał wszelkie informacje na temat studiów i ich organizacji
 • miał zapewniony dostęp do materiałów dydaktycznych
 • miał stały kontakt z Uczelnią i wykładowcami.

Opiekun pomaga też podczas zjazdów rozwiązywać problemy słuchaczy.

Baza dydaktyczna
W budynku WSB można korzystać z:

 •  sal audytoryjnych, wykładowych i ćwiczeniowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny,
 •  klimatyzowanych sal wykładowych,
 •  laboratoriów językowych,
 •  pracowni komputerowych,
 •  biblioteki i czytelni wyposażonych w stanowiska komputerowe (w tym również dla niepełnosprawnych),
 •  stref studenta,
 •  bufetu i punktu ksero.

Extranet

Extranet to wewnętrzny serwis internetowy stworzony po to, by maksymalnie uprościć przepływ informacji. Po zalogowaniu się do serwisu mogą Państwo sprawdzić m.in.:

 • harmonogram i plan zajęć
 • materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców
 • katalog Biblioteki WSB
 • aktualne ogłoszenia, zarządzenia władz Uczelni
 • stan opłat za studia.

 

 

 

sp_mba_programy_1.png

 

sp_przyjaznej.png

 

Źródło:  „Badanie opinii studentów, absolwentów, pracodawców i pracowników WSB 2014”, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o.