Zobacz inny kierunek

Coaching w biznesie WSB Opole - Studia podyplomowe

2 semestry naukiostatnie wolne miejsca
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

,,Coaching w Biznesie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja V.

Studia dają możliwość praktycznego przygotowania uczestników do prowadzenia coachingu w biznesie, m.in. w zakresie zwiększenia elastyczności zarządzania, skutecznego motywowania, wpływania na rozwój potencjału pracowników – z jednoczesnym wzrostem kompetencji na poziomie osobistym: własnej skuteczności, zarządzania sobą czy decyzyjności.

smolinska.jpgStudia coaching w biznesie w WSB to jedyny w województwie opolskim program kształcenia coachów akredytowany przez Izbę Coachingu. Jest zgodny z wysokimi standardami zawodowymi i etycznymi IC oraz ukierunkowany na uzyskanie praktycznych kompetencji prowadzenia coachingu, oparty na rzetelnej wiedzy oraz treningu.

Marta Smolińska
Kierownik merytoryczny kierunku

Cel
Celem studiów w Coaching w biznesie jest praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia profesjonalnego, zgodnego ze standardami i etyką Izby Coachingu coachingu, z głównym ukierunkowaniem na prowadzenie go w biznesie (np. w zakresie wpierania rozwoju kultury organizacyjnej, podnoszenia poziomu kompetencji pracowników, wprowadzania zmiany, zwiększenia elastyczności i skuteczności zarządzania). Jednocześnie celem studiów są efekty słuchaczy na poziomie osobistym: własnej skuteczności, zarządzania sobą, samoświadomości, jak i głębokiego rozwoju w obszarze komunikacji interpersonalnej oraz zdolności do budowania satysfakcjonujących relacji, zarówno osobistych, jak i zawodowych.

Korzyści
Jedyne na Dolnym Śląsku akredytowane przez Izbę Coachingu studia - zgodne z wymogami i standardami kształcenia coachów IC. Oprócz wiedzy merytorycznej oraz konkretnych umiejętności, słuchacze uzyskają wsparcie w zakresie profesjonalnej superwizji. Prowadzący spełniają wysokie wymagania IC i są doświadczonymi praktykami i trenerami coachingu. 

pieczatka_ic_program_coachingu_krzywe.pngAbsolwenci spełniający kryteria otrzymują dodatkowy certyfikat ukończenia akredytowanego kursu IC. Mogą oni uruchomić ścieżkę do uzyskania akredytacji coacha IC, w ramach której zaliczana jest superwizja odbyta podczas studiów, a absolwenci mogą na preferencyjnych zasadach m.in. korzystać z zewnętrznych superwizji IC czy tańszej akredytacji.

Uczestnicy
Studia skierowane są głównie do osób, które chcą rozpocząć swą przygodę w roli coacha – zarówno pracującego z biznesem, jak i z innymi kategoriami klientów.  Zapraszamy również menedżerów, chcących wzbogacić swój warsztat pracy, pracowników działów HR, przedsiębiorców, jak i każdą osobę, którą fascynują zagadnienia związane z dynamicznym i świadomym rozwojem kompetencji i własnym rozwojem w obszarze samoświadomości, komunikacji i poprawy jakości swoich relacji i efektywności działań.

Praktyczny charakter studiów
Wszyscy wykładowcy są wieloletnimi, doświadczonymi coachami i trenerami coachingu. Zgodnie ze standardami Izby Coachingu zajęcia są praktyczne (min. 70% praktyki, maks. 30% teorii), a słuchacz już w trakcie studiów działa samodzielnie w roli coacha. Podczas studiów jest też przestrzeń do doświadczenia coachingu podczas pracy własnej. Warsztatowa praca ma charakter interaktywny, a słuchacze pracują siedząc w kręgu. Większość trenerów jest wieloletnimi współpracownikami Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (partnera kierunku), wszyscy zaś prowadzą również swoje firmy coachingowo – rozwojowe oraz są członkami Izby Coachingu.

Partner kierunku
Realizując studia podyplomowe na kierunku Coaching w biznesie, współpracujemy z firmami z branży. Doświadczeni praktycy z tych firm prowadzą zajęcia i warsztaty ze słuchaczami. 

ipri_logo_1.pngInstytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego
Instytut jest ośrodkiem prowadzonym przez Grupę Active Change. Jego główny profilem działalności są kursy, szkolenia, warsztaty, coaching, superwizję i badania oraz inne formy wspieranie biznesu i profesjonalnych coachów oraz trenerów.

 

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku coaching w biznesie w WSB w Opolu.

Program kierunku: 

Liczba miesięcy: 9
Liczba godzin: 184
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2

Rozwój kompetencji interpersonalnych Coacha (32 godz. ) 

 • Elementy treningu interpersonalnego (32 godz.)
Na pierwszych dwóch zjazdach słuchacze rozwiną swoje kompetencje interpersonalne, z naciskiem na kompetencje coacha wg standardów Izby Coachingu oraz ICF. 

Podstawy coachingu (48 godz. ) 

 • Teoretyczne podstawy coachingu  (16 godz.)
 • Profil kompetencyjny coacha  (16 godz.)
 • Psychologia w coachingu  (16 godz.)
Podczas zjazdów tego modułu słuchacze poznają założenia i cele coachingu oraz zasady jego stosowania. Dzięki praktycznemu treningowi kompetencji coacha przygotują się do budowania relacji i pracy z klientami. Poznają również najważniejsze koncepcje psychologiczne wykorzystywane w coachingu.

Praktyczne umiejętności prowadzenia coachingu (64 godz. | 5 godz. superwizji) 

 • Coaching w praktyce  (16 godz.)
 • Trening warsztatu coacha (32 godz.)
 • Coaching grupowy I zespołowy (16 godz.)
 • Superwizja grupowa i indywidualna (4 godz + 1 godz)

Zastosowanie coachingu w biznesie (40 godz. ) 

 • Coaching w biznesie  (16 godz.)
 • Coachingowy styl zarządzania (8 godz.
 • Coaching w praktyce HR  - 16 godz.
   

FORMA ZALICZENIA 
Realizacja praktycznego projektu rozwoju kompetencji coachingowych, zdanie egzaminu, poddanie się superwizji i otrzymanie pozytywnej opinii superwizora.

 

 

Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku coaching w biznesie w WSB w Opolu.

Marta Smolińska
Kierownik merytoryczny kierunku. Akredytowany coach Izby Coachingu, certyfikowany trener, specjalista doradztwa psychologiczno – pedagogicznego. W latach 2013 - 2017 Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu. Koordynowała Wrocławski Klub Coacha. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na UWr., szkołę trenerów Sieć we WPTiP PLUS (PTP). W zakresie coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Obecnie rozwija swe kompetencje w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Dyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, członek Rady Programowej, trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Właścicielka Harmony Coaching. Tworzy i zarządza projektami rozwojowymi dla organizacji, realizuje procesy AC/DC, prowadzi szkolenia, treningi (również treningi interpersonalne) i coaching z klientami stojącymi przed nowymi wyzwaniami zawodowymi i osobistymi. Posiada certyfikat konsultanta Zintegrowanego Modelu Przywództwa. W swej pracy sięga do podejścia poznawczo – behawioralnego, RTZ, SFA, narzędzi Gestalt i Kaizen. Miłośniczka dalekich podróży z plecakiem, kotów i fotografii.

dr Magda Fres
Dyplomowana i certyfikowana coach, akredytowana w Izbie Coachingu, superwizor. Psycholog, trenerka rozwoju osobistego i umiejętności miękkich. W latach 2014 - 2017 Dyrektor Śląskiego Oddziału Izby Coachingu. Absolwentka Szkoły Profesjonalnego Coachingu, Uniwersytetu Śląskiego i Central European University w Budapeszcie. Członkini Creativity Coaching Association. Trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w niedyrektywnych metodach pracy z ludźmi, w tym prowadzenia szkoleń z zakresu motywacji i komunikacji interpersonalnej dla kadry kierowniczej. Autorka projektu dla biznesu Fight and Innnovate. Dyrektor Katowickiego Centrum Psychologii i Coachingu, gdzie prowadzi sesje coachingu indywidualnego i grupowego. 

Marta Kijanko  
Dyplomowany psycholog, certyfikowany coach i trener. W pracy zawodowej łączy obszary kształcenia umiejętności interpersonalnych i menadżerskich. Absolwetka SWPS, Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Wrocławskim, filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Moderator i Zaawansowaną Szkołę Trenerów Ośrodek Treningu i Rozwoju Kierowniczego.  Obecnie kształci się w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Zajmuje się rozwojem pracowniczym i kultur organizacyjnych. Prowadzi projekty AC/DC, buduje ścieżki karier oraz systemy Talent Managementu. Od blisko 12 lat prowadzi szkolenia i warsztaty. Prowadziła badania dotyczące proaktywności kadry menadżerskiej w polskich przedsiębiorstwach. W pracy stosuje podejście humanistyczno-egzystencjalne, korzystając z metod SFA, Gestalt, psychologii twórczości oraz coachingu coaktywnego. 

Patryk Lange 
Akredytowany coach Izby Coachingu, certyfikowany coach zespołowy, trener i superwizor coachingu, trener mindfulness. W latach 2015-2017 Przewodniczący Komisji Etycznej Izby Coachingu. Menedżer i praktyk turkusowego stylu zarządzania. Absolwent AGH w Krakowie, Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz Akademii Mistrzów Treningu G.T. Mentor. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży i organizacji biznesu. Współwłaściciel firm ez-cam.pl oraz xtech.pl. Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia biznesu z użyciem nowoczesnych technologii, realizacji projektów IT, tworzenia, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych. Jako trener i coach specjalizuje się w pracy z menedżerami, którzy chcą rozwijać turkusowy styl zarządzania. Pracuje także z osobami, które doświadczają syndromu wypalenia zawodowego i życiowego. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy oraz szkolenia i warsztaty w organizacjach, które chcą wdrażać kulturę coachingu i samozarządzania. Od 2008 roku praktykuje i propaguje metody redukcji stresu oraz rozwoju oparte na uważności. Współpracownik Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Współpracownik i trener mindfulness w oddycham.pl. Pasjonat podróżowania po Azji, Afryce i Europie, wypraw motocyklami i samochodami terenowymi. W latach 2013 – 2017 koordynował i prowadził w IPRI Męskie Kręgi – spotkania o charakterze rozwojowym dla mężczyzn.

Edyta Pazur 
Coach, trener, doradca i konsultant HR. Coach akredytowany (ACC ) w ICF, w trakcie certyfikacji na PCC. Obecnie dyrektor wrocławskiego oddziału ICF. Współpracuje z dużymi organizacjami operujących w międzynarodowym środowisku. Specjalizuje się w Executive Coachingu oraz Coachingu Awansowanych Menedżerów. Ma 20 letnie doświadczenie w międzynarodowych korporacjach o różnych kulturach organizacyjnych, z czego kilkanaście lat jako menedżer.  Posiada certyfikaty: Coacha metody CoachWise TM, Team Coacha, mentora wg metodologii CoachWise , trenera II stopnia oraz Master Businness Tainer, ukończyła Coaching Perspektyw. Jest absolwentką programu Management 2006 na Canadian International Management Institute przy współpracy z Harvard Business School Publishing, Executive Leadership na WSB, Psychologii Coachingu na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 31 października zyskujesz 250 zł - dzięki zniżce w opłacie wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, możesz się dalej z nami rozwijać za 400 zł mniej

Kwoty w tabeli to ceny na rok akademicki 2018/2019 po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym. 

10 RAT1 RATA
495 zł4950 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644