Zobacz inny kierunek

Zarządzanie WSB Opole - Studia I stopnia

Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Co zyskujesz wybierając kierunek zarządzanie w WSB w Opolu?

Zarządzanie w WSB w Opolu

 • Program kierunku jest dostosowany do zmieniających się wymogów rynku pracy – konsultowany i modyfikowany na bieżąco z otoczeniem biznesowym.
 • W ramach zajęć wykorzystywane są studia przypadków, gry biznesowe, opisy realnych problemów zarządczych i organizowane są wizyty studyjne w przedsiębiorstwach.
 • Wspieramy Cię w nauce – masz stały dostęp do platformy Moodle, na której znajdują się materiały wykładowe i ćwiczeniowe.
 • Pomagamy w organizacji praktyk i staży zawodowych.
 • ikona_klucz_7.pngZarządzanie w WSB jest kierunkiem z certyfikatem Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2016 roku.
 • Możesz studiować w języku angielskim – ścieżka anglojęzyczna business administration przygotowujące do pracy w międzynarodowych firmach, które poszukują pracowników biegle posługujących się językiem angielskim.

foto233x134_31.jpgZarządzanie jest sztuką. Menedżer odpowiadający za sprawne funkcjonowanie organizacji gospodarczej powinien być wirtuozem gwarantującym jej bezpieczeństwo wieloletniego, stabilnego funkcjonowania. Aby osiągnąć ten poziom umiejętności, potrzebne są kompetencje menedżerskie, wiedza oraz doświadczenie. Nie można bowiem skutecznie zarządzać organizacją, sprawnie wykorzystywać posiadanych zasobów czy też optymalizować pracy zespołów, nie posiadając przygotowania zawodowego w tym zakresie. Zależy nam, aby nasi absolwenci mieli wysokie kompetencje umożliwiające im podjęcie pracy zawodowej w charakterze menedżera w różnorodnych organizacjach: w przedsiębiorstwach, organizacjach non profit, czy jednostkach administracji publicznej i samorządowej.

dr Krzysztof Kuźniak
Wykładowca WSB
Tego nauczysz się w trakcie studiów:

ikona_umiejetnosci_5.png

 • stosować przepisy prawa cywilnego i gospodarczego w zarządzaniu firmą
 • wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • prowadzić działania o charakterze długo- i krótkoterminowym z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów zarządzania i marketingu
 • analizować dane rynkowe i oceniać kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa
 • zarządzać zespołem pracowniczym lub prowadzić własną działalność gospodarczą
 • efektywnie komunikować się i przewidywać zachowania organizacyjne
 • przygotowywać plany biznesowe w oparciu o prognozy i badania rynkowe
 • prowadzić rachunkowość i dokumentację finansową przedsiębiorstwa
 • na ścieżce anglojęzycznej business administration nauczysz się branżowego, menedżerskiego słownictwa stosowanego w międzynarodowym biznesie.

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma specjalistami z branży. To pozwala nam na bieżąco dostosowywać program nauczania do wymagań rynku, a Ty masz pewność, że będziesz dobrze przygotowany do przyszłej pracy.

 

infografiki600-21.jpg

Jako absolwent zarządzania możesz kontynuować naukę  między innymi na :

 

 

Program studiów I stopnia na kieruku zarządzanie w WSB w Opoluikona_praktyczna_66.png

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO*

 • Język obcy
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Socjologia
 • Metody ilościowe w zarządzaniu
 • Proseminarium
 • WF
 • Self-presentation and public speaking

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE*

 • Instrumentarium zarządzania
 • Rachunkowość i dokumentacja finansowa
 • Podstawy zarządzania jakością
 • Instrumentarium marketingu
 • Zachowania organizacyjne
 • Analiza i interpretacja danych statystycznych
 • Badania i analizy rynku
 • Zarządzanie małą firmą
 • Wyzwania i oczekiwania rynku pracy
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Gra biznesowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki
 • Wykłady do wyboru

Przedmioty specjalnościowe są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych specjalności

*wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Wykładowcy studiów I stopnia na kieruku zarządzanie w WSB w Opolu

foto233x134_42_2.jpgdr Katarzyna Mizera
Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu zawodowo i naukowo zajmuje się marketingiem oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Jej praca doktorska, obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, była jedną z pierwszych w Polsce dysertacji podejmujących problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Praktyk z zakresu marketingu, m.in. posiada 8-letnie doświadczenie w pracy w strukturach marketingowych i public relations dużej spółki akcyjnej z branży energetycznej. Obszar jej naukowych zainteresowań to jednak przede wszystkim tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu, zwłaszcza w kontekście jej efektywności, a także odpowiedzialnej konsumpcji, tworzenia wartości ekonomiczno-społecznej oraz integracji CSR-u z marketingem.

dr hab. Daniel Puciato, prof. WSB
Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej i doktor ekonomii, pracownik  naukowo-dydaktyczny, autor 157 publikacji naukowych w tym 8 książek i 13 artykułów z tzw. listy filadelfijskiej, wykonawca w grancie naukowych  finansowanym ze środków NCN, członek komitetów naukowych czasopism: „Central and Eastern European Journal of Management and Economics” i  „Sports Medicine and Rehabilitation”, biegły sądowy przy Sądzie  Okręgowym w Opolu, członek Rady Fundacji Convention Bureau –Wrocław, ekspert programów operacyjnych POIR, POWER, POPW, RPO WD, RPO  WO, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspert w programach  rządowych FIO i ASOS. Zainteresowania naukowe: zarządzanie strategiczne, makroekonomia, współczesne nurty w ekonomii: ekonomia behawioralna (m.in. szczęścia), informacji i instytucjonalna, jakość życia, ekonomika turystyki (m.in. zawodności rynku turystycznego, lokalizacja hoteli, innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych), ekonomiczne aspekty czasu wolnego, społeczno-ekonomiczne uwarunkowania stylu życia osób w wieku produkcyjnym, środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży.

rippel.jpgGrzegorz Rippel
Od 2000 roku związany z branżą szkoleń, doradztwa organizacyjnego i personalnego. Założyciel firmy szkoleniowo-doradczej ILLUSTRO. Absolwent socjologii o specjalizacji socjologia organizacji i zarządzania oraz  kierunkowych studiów podyplomowych (m.in. coaching, doradztwo zawodowe). Zrealizował ponad 15 tys. godz. szkoleniowych z obszaru kompetencji menedżerskich i sprzedażowych dla klientów w Polsce i Niemczech. Autor narzędzi do badania kompetencji handlowych w trybie on the job training. Realizuje projekty rekrutacyjne na stanowiska menedżerskie i handlowe. Wdrożył ponad 30 projektów związanych z ocenami okresowymi, zarządzaniem zmianami, badaniami mystery shopping. Realizował projekty szkoleniowe i doradcze m.in. dla: PARP, WYG International, Black Red White, PGE Skra Bełchatów, Lasy Państwowe, TAURON SA,  Opoltrans, Bonduelle Polska, UVEX Safety Polska, Broekelmann Polska.

foto233x134_29.jpgdr Krzysztof Kuźniak
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów managerskich dla wyższej kadry zarządzającej koncernu SANOMA na Uniwersytecie Aalto w Helsinkach (Program JUMP). Jest pracownikiem naukowym w stopniu adiunkta Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenia managerskie w takich przedsiębiorstwach jak VULCAN sp. z o.o., ADe Line SA, TETA SA (obecnie Unit4), Mostostal Wrocław SA, Capricorn sp z o.o. oraz jako członek rad nadzorczych w EnergiaPRO KE SA (obecnie grupa TAURON SA) oraz JTBS sp. z o.o. Jest współwłaścicielem spółki informatycznej. Ponadto brał udział w wielu projektach biznesowych oraz badawczych. Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania i marketingu.

foto233x134_55_0.jpgdr Lech Miklaszewski
Doktor nauk ekonomicznych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, które zdobył jako: członek licznych rad nadzorczych spółek prawa handlowego; dyrektor departamentu inwestycji kapitałowych Bank Zachodniego S.A., dyrektor biura maklerskiego Bank Zachodniego S.A.; prezes zarządu Dolnośląskiego Centrum Faktoringu sp. z o.o., prezes zarządu odpowiedzialny za zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym zatrudniającym 260 osób. Autor i współautor licznych prac zleconych o tematyce związanej z ekonomiką przedsiębiorstwa i procesów produkcyjnych. Obecnie Inspektor Nadzoru odpowiedzialny za weryfikację zgodności działalności domu maklerskiego z przepisami prawa, prowadzący kontrole wewnętrzne, audyt wewnętrzny, kontrolę zgodności działalności z prawem, administrator bezpieczeństwa danych osobowych, utrzymujący w imieniu firmy inwestycyjnej kontakt z KNF, GIODO, GIIF.

dr Bogdan Tomaszek  
Doktor nauk technicznych, doradca KSU PARP w zakresie innowacji, egzamin państwowy dla kandydatów i członków Rad Nadzorczych spółek Skarby Państwa, pełnił funkcję sekretarza naukowego w  instytucie naukowo-badawczym, senator RP z Województwa Opolskiego w latach 1997 do 2001, Wojewoda Opolski w latach, prezes Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. w Opolu w latach. Zainteresowania naukowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, procesy restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych, instytucje wsparcia biznesu, rozwój innowacji w mikro i małych przedsiębiorstwach, funkcjonowanie samorządu terytorialnego, marketing polityczny, sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju.

prof. zw. Andrzej Śmieja, prof. WSB
Jest prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie prawa cywilnego. Ma w swoim dorobku ponad 70 publikacji, w tym dwie monografie oraz obszerne (ok. 400 stron) opracowanie  w tomie 6 prestiżowego Systemu prawa prywatnego. Przez ponad czterdzieści lat  pracował również w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie  pełnił min. funkcję kierownika Katedry Prawa Gospodarczego. Uważany za dobrego dydaktyka, lubianego przez studentów nie tylko ze względu na umiejętność  przekazywania wiedzy, lecz również za serdeczny stosunek do słuchaczy.

Stephen Branighan
Irlandczyk, ukończył studia biznesowe w The Open University Business School w Milton Keynes w Wielkiej Brytanii, a następnie zdobył tytuł magistra edukacji. Posiada certyfikat nauczania CELTA z Uniwersytetu Cambridge a także 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów biznesowych w obszarach takich jak np.: zespoły wielokulturowe, komunikacja interpersonalna. Posiada także 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu w biznesie zdobyte w Irlandii oraz koordynacji 20-osobowego międzynarodowego zespołu w Polsce. 

Natalia Kotas-Rippel
Trener i konsultant ILLUSTRO, psycholog pracy i organizacji, doradca kariery.  Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Szkoły Trenerów. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz International Association of Applied Psychology. Certyfikowany trener  Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, gdzie ukończyła szkołę treningu i warsztatu psychologicznego. Certyfikowany konsultant do realizacji testu ExtendedDISC oraz PeopleKeys. Specjalizuje się w zagadnieniach komunikacji interpersonalnej, negocjacji, asertywności, zarządzaniu stresem, wypalenia zawodowego, pracy z emocjami, zagadnieniach obsługi klienta i sprzedaży oraz treningach umiejętności kierowniczych dla kadry menedżerskiej. Czynny trener i konsultant w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, doradca w zakresie badania kompetencji personelu i kadry menedżerskiej, tworzeniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi, strategii organizacji. 

dr Beniamin Noga
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu IHI w Zittau (Niemcy). Autor ponad 20 publikacji naukowych o tematyce MŚP, pieniądzu i zarządzaniu w sporcie. Współautor podręcznika Makroekonomia oraz książki Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa. Praktyk zarządzania, członek zarządów, dyrektor finansowy wielu MŚP. Interesuje się sportem, lingwistyką i etnografią.

dr Anna Szeliga-Duchnowska
Wykładowca WSB, Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie  nauki  o zarządzaniu, doradca, trener biznesu, wdrożeniowiec; posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej w tym w sądownictwie; ma na swoim koncie skutecznie przeprowadzone wdrożenia kilku znormalizowanych systemów  zarządzania; prowadzi warsztaty, a także doradztwo w zakresie problematyki Human Resources, w tym przeciwdziałania patologiom organizacyjnym takim jak:  mobbing, molestowanie itp. Zainteresowania naukowe i eksperckie: zarządzanie personelem w administracji publicznej, patologie organizacyjne i dysfunkcje w zarządzaniu personelem, jakość w przedsiębiorstwach usługowych, komunikacja interpersonalna, procesy restrukturyzacyjne, stosunki pracy – relacje pracodawca pracownik, motywowanie ludzi w organizacji.

Halina Barwicka
Mam świadomość, wiem o tym doskonale - każdy z nas coś sprzedaje … jednocześnie stale poszukuję i się uczę. Jestem pracownikiem Wydziału opolskiego Wyższej Szkoły Bankowej. Związana z Uczelnią od początku od 2007 roku.  Będąc pracownikiem WSB z dużym stażem mam przywilej w praktyce uczestniczyć w rozwoju i wzroście organizacji. Jako osoba zaangażowana w sprzedaż produktów edukacyjnych każdego dnia poznaję zasady panujące w świecie marketingu. Odpowiadając  za organizację pracy Biura, wyniki rekrutacyjne na wszystkich produktach, wyniki Badań Atrybutów Marki i Badania Mystery Shopping a także przygotowanie koncepcji podziału zadań ściśle współpracuję również z Działem Sprzedaży Mobilnej, Działem badań i Analiz, Działem Contact Center. Ucząc się stale mam za sobą szkolenia z zakresu m.in.: rozwój umiejętności współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, systemem motywowania i wynagradzania pracowników, komunikacji w miejscu pracy; Komunikujący się Menedżer; Celujący Menedżer; Skutecznie zarządzający menedżer;  z zakresu kreowanie potrzeb, finalizacja sprzedaży, innowacyjnych  rozwiązania w tworzeniu oferty; siłą emocji i radzenia sobie z nimi – narzędzia coachingu; procesem rozwoju poszczególnych osób w zespole; asertywności, informacji zwrotnej i budowanie zespołów. Jestem absolwentką Studiów podyplomowych: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi a także Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Jestem przekonana o tym, że „praca to miejsce, gdzie sukces człowieka spotyka się z sukcesem świata.

Sebastian Starnawski
Ukończył studia chemiczne na Politechnice Wrocławskiej oraz prawnicze na Uniwersytecie Opolskim. Od 8 lat pracownik państwowej instytucji kontrolnej obejmującej swym zasięgiem województwo opolskie. Specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy a także technicznym bezpieczeństwem pracy. Jest wykładowcą prawa pracy, współpracującym z jednostkami szkoleniowymi.

Weronika Puciato
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa zamówień publicznych. Od ponad siedmiu lat związana zawodowo z obsługą podmiotów sektora publicznego – gmin, samorządowych instytucji kultury i spółek komunalnych. Ponadto posiada doświadczenie w stałej obsłudze podmiotów prywatnych w zakresie prawa gospodarczego, w tym sporów sądowych. Prowadzi własną Kancelarię radcy prawnego w Opolu.

Robert Czekaj
Doktorant  IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Rzeszowskiego, wieloletni pracownik merytoryczny wymiaru sprawiedliwości, właściciel Kancelarii Prawnej Noxa, ekspert z zakresu prawa turystycznego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa karnego w kancelarii radców prawnych Gawor Kulig i Partnerzy w Opolu, wykładowca WSB w Opolu. W pracy naukowej zajmuje się prawem turystycznym, roszczeniami z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o usługi turystyczne, odpowiedzialnością cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych, roszczeniami wynikającymi z odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialnością deliktową pracodawcy, odpowiedzialnością kontraktową w Polsce i innych systemach prawnych.

Ewa Kalinowicz-Dropek
Magister biologii, epidemiologii, diagnosta laboratoryjny, specjalista higieny, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, i Podyplomowego Studium Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Wykładowca WSB we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu na kierunku Zarządzanie, specjalności Menadżer BHP i Specjalista BHP. Prowadzi zajęcia z zakresu fizjologii i higieny pracy, toksykologii, chorób zawodowych i para zawodowych. Były długoletni pracownik WSSE w Opolu, Instytutu Kształtowania Środowiska we Wrocławiu oraz nauczyciel w Zawodowym Studium Medycznym w Opolu,  w Wyższej Szkole Zawodowej im. Bogdana Jańskiego w Opolu, oraz Opolskim Centrum Zdrowia Publicznego.

zapisz-sie-onlin_20.png

Ceny studiów na kierunku zarządzanie w WSB w Opolu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 13 października zyskujesz 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej!

Czesne już od 257 zł miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.

Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

ikona_elastyczny.png

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki, wprowadziliśmy dwa rozwiązania systemu płatności:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12. 

gwarancja.png

 Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019

 

 

Ceny dla kierunku Zarządzanie

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
265 zł300 zł1500 zł3000 złI Rok nauki
328 zł375 zł1875 zł3750 złII Rok nauki
435 zł2175 zł4350 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
307 zł350 zł1750 zł3500 złI rok
307 zł350 zł1750 zł3500 złII rok
350 zł1750 zł3500 złIII rok
IV rok

Ceny dla specjalności Business Administration na kierunku Zarządzanie

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
365 zł420 zł2100 zł4200 złI rok
365 zł420 zł2100 zł4200 złII rok
420 zł2100 zł4200 złIII rok
IV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • 09:00 - 17:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644