Zobacz inny kierunek

Prawo w biznesie WSB Opole - Studia I stopnia

rekrutacja zakończona
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Co zyskasz studiując kierunek prawo w biznesie w WSB w Opolu?

 • To unikalny, interdyscyplinarny kierunek studiów łączący prawo z praktyką gospodarczą, przygotowujący do pracy w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach państwowych i samorządowych, dający możliwość rozwoju akademickiego i zawodowego.
 • Zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez praktyków oraz wykładowców z dużym doświadczeniem, dzięki czemu studenci mają możliwość poznania zarówno teorii, jak i praktyki.
 • ikona_klucz_8.png
 • Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w między-narodowych korporacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach administracji publicznej, a także z powodzeniem prowadzą własne firmy.
 • Program kształcenia został opracowany w sposób zapewniający dostosowanie się do zmieniających się warunków o charakterze społeczno-gospodarczym i – co się z tym bezpośrednio wiąże – oczekiwań rynku pracy.

foto233x134_42_12.jpgMinął już czas, kiedy do prawnika przychodziło się po wiedzę. Aktualnie kluczowymi umiejętnościami i kompetencjami stało się zrozumienie celów biznesowych i zasad funkcjonowania firmy, w ścisłej korelacji ze specyfiką branży, w której funkcjonuje. Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa nie szukają prawników z szeroką wiedzą z każdej dziedziny prawa, ekonomii czy zarządzania, ale osób potrafiących pracować w zespole, innowacyjnych i kreatywnych w rozwiązywaniu problemów, potrafiących sprawnie poruszać się w dziedzinie prawa gospodarczego zarówno w kwestiach prawnych związanych z zarządzaniem, jak i finansami. Prawo w biznesie to nowoczesny kierunek, przygotowujący absolwenta do m.in. pełnienia funkcji menedżerskich, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy w administracji publicznej, który został starannie zaprojektowany na podstawie badań potrzeb przedsiębiorców.


dr Radosław Kamiński
Menedżer kierunku

 

Tego nauczysz się w trakcie studiów: 

 • wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę z obszarów: prawa (w szczególności prawa gospodarczego, co jest niezwykle istotne na obecnym rynku pracy), finansów, rachunkowości, zarządzania
 • właściwie interpretować i stosować w praktyce przepisy prawa z obszarów powiązanych z biznesem, m.in. prawa działalności gospodarczej, prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego czy też prawa zobowiązań
 • samodzielnie prowadzić dowolną działalność gospodarczą lub pracować w dowolnej branży na różnego rodzaju stanowiskach związanych z obsługą prawną przedsiębiorstwa oraz w innych pionach, w tym zarządczych
 • rozumieć cele biznesowe przedsiębiorcy i otoczenia, w którym funkcjonuje, oraz logikę strategii rozwoju przedsiębiorstwa, projektów i procesów biznesowych, a także sposób zorganizowania przedsiębiorstwa
 • pracować w zespołach projektowych.

Zobacz dostępne specjalności

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży

infografiki600-38.jpg
 
Jako absolwent kierunku Prawo w biznesie możesz kontynuować naukę na:

 

Program studiów na kierunku Prawo w biznesie w WSB w Opoluikona_praktyczna_58.png

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO *

 • BHP
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Metody efektywnej nauki
 • Socjologia
 • Logika dla prawników
 • Proseminarium
 • Self-presentation and public speaking
 • w-f

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE *

 • Wprowadzenie do prawa
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Podstawy zarządzania
 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wprowadzenie do prawa cywilnego
 • Prawo konstytucyjne
 • Podstawy prawa podatkowego
 • Prawo cywilne. Zobowiązania
 • Prawo administracyjne
 • Prawo pracy
 • Rachunkowość w biznesie
 • Finanse publiczne
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Procedury pozyskiwania funduszy UE
 • Prawo cywilne. Prawo rzeczowe
 • Postępowanie administracyjne
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Postępowanie cywilne
 • Sądowe i pozasądowe rozwiązywanie sporów

Przedmioty specjalnościowe są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych specjalności.

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

 

foto233x134_67.jpgdr Radosław Kamiński
Menedżer kierunu Prawo w Biznesie. adiunkt Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe dotyczą prawa administracyjnego, a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz polityki społecznej i bezpieczeństwa społecznego. Autor lub współautor wielu publikacji poświęconych głównie szeroko rozumianej problematyce samorządowej, polityce społecznej i bezpieczeństwa. Przez wiele lat pracujący w sektorze prywatnym, posiadający praktyczne doświadczenie związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

img_8911-2.jpgdr Anna Orzeł  
Ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku Administracja oraz na kierunku Prawa. Po ukończeniu studiów pracowała jako doradca w departamencie prawnym. Od 2006 mediator i arbiter w sprawach gospodarczych. W 2013 uzyskała prestiżowy certyfikat European Senior Logistician ESLog. Od 2011 pracownik Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i obecnie menedżer kierunku Logistyka. Doświadczona trenerka w zakresie prawa transportowego i cywilnego.

rolczynski.jpgdr Tomasz Rólczyński 
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu specjalności Finanse i Bankowość na wydziale Gospodarki Narodowej. Uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie prognozowania i analizy ekonomicznej w 2006. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu zastosowania metod ilościowych w ekonomii. Pracownik Katedry Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wykładowca studiów podyplomowych, z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii.

ewakorniak_233.jpgdr Ewa Kosowska-Korniak
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, prawnik i politolog, mediator, współautorka opolskiego „Salonu Mediatora”, koordynatorka projektu (www.salonmediatora.com.pl), specjalista ds. public relations Sądu Okręgowego w Opolu, trener specjalizujący się w szkoleniach z komunikacji interpersonalnej i kształtowania wizerunku oraz wystąpień publicznych. W trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej z prawa karnego. Publikacje: Miesięcznik „Prokuratura i Prawo” Prawnoprocesowe aspekty tajemnicy dziennikarskiej, Kwartalnik KKSSiP „Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy dziennikarskiej, Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa, „Sąd bliżej ludzi”, Antropologia mediacji, praca zbiorowa, Magdalena Tabernacka (red.)Oficyna wydawnicza ATUT, Wrocław 2015, Kwartalnik Modelowe Nauczanie MODN, Mediacja rodzinna w regulacjach prawnych oraz praktycznym zastosowaniu, „Niezbędnik Mediatora 2014 r.

Magdalena Szul – Fryda
Doświadczony pedagog z wieloletnim stażem i dorobkiem naukowym, specjalistka w dziedzinie resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i oligofrenopedagogiki z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w edukacji integracyjnej i z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, trener technik pamięci. Od kilku lat pracuje w organizacjach pozarządowych jako certyfikowany trener pracy osób niepełnosprawnych. Jest twórczynią i realizatorką projektów unijnych w zakresie wsparcia społecznego i aktywizacji zawodowej, w obszarze jej zainteresowań znajduje się także  profilaktyka zdrowia psychicznego u dzieci i dorosłych, opieka, wychowanie i arteterapia. Od 2015 roku Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opolu z Ramienia Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Z pasją i zaangażowaniem dzieli się wiedzą i doświadczeniem, wykorzystując przy tym niestandardowe metody i środki.

dr hab. Prof. WSB Izabela Wróbel 
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunkach politologia i prawo, jak również Doktoranckie Studium Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii oraz Doktoranckie Studium Nauk Prawnych, a następnie uzyskała stopnie: doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2001), doktora nauk prawnych w zakresie prawa (2007), doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa (2012). Autorka ponad dziewięćdziesięciu publikacji naukowych. Wykładowca i Dyrektor Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Współczesnych Migracji Międzynarodowych w WSB we Wrocławiu. Kierownik studiów podyplomowych "Prawne aspekty migracji międzynarodowych". Radca prawny, wykonujący zawód we własnej kancelarii we Wrocławiu. Ekspert wydawnictwa Wolters Kluwer dla potrzeb Systemu Informacji Prawnej Lex. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, europeizacji prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego oraz prawie o cudzoziemcach.

prof. dr hab. Marek Szydło
Profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert ds. legislacji w Kancelarii Sejmu RP, radca prawny. Zajmuje się w swojej działalności zawodowej zarówno naukową refleksją nad zagadnieniami teoretycznymi w prawie publicznym, jak też rozwiązywaniem praktycznych problemów związanych z interpretacją i stosowaniem prawa publicznego. Specjalizuje się w takich obszarach prawa publicznego jak zwłaszcza: prawo europejskie, prawo publiczne gospodarcze, zamówienia publiczne, prawo konkurencji i regulacji sektorowej oraz prawo gospodarki komunalnej. Jest autorem ok. 200 prac naukowych, w tym 15 monografii naukowych oraz 17 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (JCR). Jego prace są często cytowane w literaturze naukowej na całym świecie (w Europie, USA, Australii) oraz są powoływane w orzecznictwie sądów polskich, w tym Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest też autorem kilkuset opinii i ekspertyz prawnych, sporządzanych dla Sejmu RP, ministerstw (np. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju), urzędów centralnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz dla największych polskich przedsiębiorstw (m. in. KGHM Polska Miedź S.A., PKN Orlen, PGNiG, PKO BP).

dr Tomasz Strzałkowski
adiunkt Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe dotyczą prawa konstytucyjnego, a w szczególności prawa wyborczego, jak również prawa samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji poświęconych głównie szeroko rozumianej problematyce wyborów i systemu wyborczego, w tym Komentarza do Działu I Kodeksu Wyborczego. Zawodowo związany również z samorządem terytorialnym: sekretarz gminy Jaworzyna Śląska, w latach 2002-2014 radny Rady Powiatu Opolskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach nadzoru spółek kapitałowych.

dr Jarosław Odachowski 
Specjalista w zakresie publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki samorządu terytorialnego) oraz funduszy unijnych. Jest autorem wielu publikacji z wyżej wskazanego zakresu. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pracownik samorządowy i osoba odpowiedzialna za kontrolę projektów współfinansowanych ze środków UE oraz nadzór nad zamówieniami publicznymi. Prowadził liczne szkolenia dla beneficjentów środków UE i pracowników urzędów oraz koordynował „Poradnik dla Beneficjenta” i tłumaczył pisma z Komisji Europejskiej.

Robert Czekaj 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Rzeszowskiego, wieloletni pracownik merytoryczny wymiaru sprawiedliwości, właściciel Kancelarii Prawnej Noxa, ekspert z zakresu prawa turystycznego, prawa cywilnego, prawa karnego w kancelarii radców prawnych Gawor Kulig i Partnerzy w Opolu, wykładowca WSB w Opolu. W pracy naukowej zajmuje się prawem turystycznym, roszczeniami z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o usługi turystyczne, odpowiedzialnością cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych, roszczeniami wynikającymi z odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialnością deliktową pracodawcy, odpowiedzialnością kontraktową w Polsce i innych systemach prawnych.

adw. dr Dagmara Milewicz-Bednarska 
Adwokat, doktor nauk prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii  oraz  Aplikację Adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W 2013 r. obroniła pracę doktorską, przygotowaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Marka Mozgawy, recenzentami której byli Prof. dr hab. Jacek Giezek oraz Prof. dr hab. Lech Gardocki. Autorka pierwszej na polskim rynku prawniczym monografii poświęconej kopiowaniu produktu na gruncie prawa karnego, opublikowanej w 2016 r. przez wydawnictwo C. H. Beck pt. „Odpowiedzialność karna za przestępstwo kopiowania zewnętrznej postaci produktu”. Autorka badań aktowych przeprowadzonych dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, w którym dokonała analizy 173 spraw prowadzonych we wszystkich jednostkach prokuratury i sądach w Polsce na przestrzeni 6 lat, wydając opinię na temat praktyki ścigania, struktury i rozmiaru przestępstw oraz poprawności prowadzonych postępowań przygotowawczych i sądowych w sprawach o czyn z art. 24 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Autorka publikacji naukowych oraz uczestniczka licznych konferencji z zakresu prawa karnego i nieuczciwej konkurencji. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w obsłudze klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych. Reprezentuje klientów przed sądami w postępowaniu karnym, cywilnym oraz w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania. Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym,  karnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego oraz prawie nieuczciwej konkurencji.

Beata Rimpler
Absolwentka Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu translatoryki. Od wielu lat lektor języka niemieckiego w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu oraz w opolskich szkołach językowych. Obecnie pełni również funkcję kierownika Studium Języków Obcych w WSB. Zajmuje się nauczaniem języka niemieckiego w zakresie ogólnym, biznesowym oraz specjalistycznym na wszystkich poziomach zaawansowania. Posiada uprawnienia jako egzaminator TELC, TOEIC oraz WIDaF Basic.

dr Dagmara Kawoń-Noga
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, wykładowca, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa, nauczyciel bibliotekarz, edukator. Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową  we Wrocławiu Wydziałem Ekonomicznym w Opolu, Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Opolu, fundacją „Akademia Każdego Wieku”. Ważniejsze kwalifikacje i uprawnienia: edukacja czytelnicza i medialna, biblioterapia, zarządzanie oświatą, trening interpersonalny, szkółka trenerów. Badaczka kultury pedagogicznej i czytelniczej nauczycieli. Organizatorka i uczestniczka licznych konferencji naukowych i metodycznych  o tematyce oświatowej, kulturowej i bibliotekoznawczej. Autorka programów edukacyjnych dla dorosłych dotyczących metod efektywnej nauki. Organizatorka seminarium licencjackiego w zakresie pedagogiki . W latach 2012-2016 dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
274 zł310 zł1550 zł3100 złI Rok nauki
336 zł385 zł1925 zł3850 złII Rok nauki
445 zł2250 zł4450 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
315 zł360 zł1800 zł3600 złI rok
315 zł360 zł1800 zł3600 złII rok
360 zł1800 zł3600 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644