Zobacz inny kierunek

Inżynieria zarządzania WSB Opole - Studia I stopnia

studia inżynierskie
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

 

 

Co zyskasz studiując kierunek inżynieria zarządzania w WSB w Opolu?

 • Nauczysz się wykorzystywać zasady i rozwiązania inżynierskie w praktyce biznesowej.
 • Możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, uzyskania certyfikatów rynkowych.
 • Program zajęć to unikalny zestaw przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych, który zapewni Ci wiedzę i umiejętności dostosowane do aktualnych wymogów rynku pracy.
 • Dostęp do manuali – elektronicznych wersji materiałów do przedmiotów kierunkowych.
 • ikona_klucz_2.pngPrzedmioty specjalnościowe są prowadzone w profesjonalnych laboratoriach, w ramach zajęć projektowych i w warunkach rzeczywistych.
 • Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, takiego jak m.in.: ADONIS, Zintegrowany System Zarządzania Comarch OPTIMA, programy produkcji ArCADiasoft, AutoCAD.

foto233x134_40.jpgPrzy dzisiejszym rozwoju gospodarki jakość jest kluczowym czynnikiem konkurencyjności i pozycji firmy na rynku. Klienci są bardziej świadomi i wymagający, zwracają szczególną uwagę na jakość oferowanych produktów i usług, a nie tylko na ich cenę. Starając się więc wykonać produkt o powtarzalnych cechach, musimy stworzyć system, który nam to umożliwi. Jego efektywność i sprawność każdego z elementów umożliwiają rozwój organizacji oraz stwarzają mocną pozycję na rynku. Dlatego właśnie kierunek inżynieria zarządzania łączy dwie, kluczowe na współczesnym rynku technologii ścieżki: inżynierską i menedżerską

Marzena Półtorak
Wykładowca WSB
Tego nauczysz się w trakcie studiów?

ikona_umiejetnosci_1.png

 • pracować zespołowo i projektowo, co pozwala doprowadzać zadania i projekty do oczekiwanych rezultatów
 • wdrażać zasady i rozwiązania inżynierskie do praktyki biznesowej
 • podejmować decyzje na podstawie wiedzy technicznej oraz biznesowej
 • posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań zarządczych i inżynierskich
 • poznasz specjalistyczne słownictwo w języku angielskim z zakresu inżynierii zarządzania.

Dostępne specjalności:

 

infografiki600-27.jpg

Jako absolwent inżynierii zarządzania możesz kontynuować naukę  między innymi na :

Program studiów I stopnia na kierunku inżynieria zarządzania w WSB w Opoluikona_praktyczna_45.png

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO*

 • BHP
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Finanse w skali mikro i makro
 • Socjologia
 • WF
 • Proseminarium
 • Self-presentation and public speaking

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE*

 • Instrumentarium zarządzania
 • Rachunkowość i dokumentacja finansowa
 • Matematyka 1
 • Matematyka 2
 • Instrumentarium marketingu
 • Zachowania organizacyjne
 • Statystyka
 • Analiza ekonomiczno - finansowa
 • Badania i analiza rynku
 • Podstawy zarządzania jakością
 • Zarządzanie projektami
 • Informatyka w zarządzaniu
 • WYKŁADY DO WYBORU
 • PRAKTYKA ZAWODOWA
 • Techniczny projekt nowatorski (praca przejściowa)

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE INŻYNIERSKIE*

 • Podstawy automatyzacji
 • Inżynieria materiałowa z elementami chemii
 • Rachunek kosztów inżynierskich
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Metrologia z elementami fizyki
 • Systemy bazodanowe
 • Wirtualizacja zarządzania produkcją - VR
 • Procesy produkcyjne
 • Grafika inżynierska
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Systemy informatyczne wspomagania produkcji

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Przedmioty specjalnościowe są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych specjalności.

 

Wykładowcy studiów I stopnia na kierunku inżynieria zarządzania w WSB w Opolu

dr Bolesław Goranczewski 
Dyrektor zarządzający w dużej grupie kapitałowej. Ekspert w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania. Posiada uprawnienia auditora wiodącego systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP wydane przez wiodącą, międzynarodową jednostkę certyfikującą. Przez kilka lat współpracował jako auditor systemów jakości oraz ekspert systemów środowiskowych z brytyjską i niemiecką jednostką certyfikującą. Posiada także certyfikowane uprawnienia pełnomocnika ds. jakości oraz quality managera. Ma na swoim koncie wdrożenie kilku systemów zarządzania  jakością, środowiskiem i BHP w różnych branżach (produkcja, administracja publiczna, edukacja itp.). Trener biznesu. W latach 2000 – 2009 zajmował się restrukturyzacją podmiotów gospodarczych w różnych branżach (energetyka, ochrona zdrowia, włókiennictwo). Przeprowadził z sukcesem kilkanaście projektów restrukturyzacyjnych. Praktyk zarządzania. Od roku 1984 cały czas na stanowiskach kierowniczych. Zajmował takie stanowiska jak: mistrz ds. produkcji, kierownik zmiany, główny specjalista ds. organizacji wewnętrznej z podporządkowanymi działami: personalnym, informatyki, systemów zarządzania; pełnomocnik dyrektora ds. systemów zarządzania, dyrektor ds. restrukturyzacji, dyrektor ds. usprawniania procesów biznesowych z podporządkowanymi wydziałami: elektrociepłowni, oczyszczalni ścieków i ochrony środowiska; członek zarządu w spółdzielczości finansowej (SKOK). Posiada także duże doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego. Pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w jednoosobowej spółce skarbu państwa branży transportowej. Przewodniczącego rady nadzorczej w ciepłowniczej spółce komunalnej. Członka rady nadzorczej w spółdzielczości finansowej. Jest autorem 70 publikacji naukowych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych na temat znormalizowanych systemów zarządzania oraz innych metod i technik zarządzania.

dr Bogdan Tomaszek 
Doktor nauk technicznych, doradca KSU PARP w zakresie innowacji, egzamin państwowy dla kandydatów i członków Rad Nadzorczych spółek Skarby Państwa, pełnił funkcję sekretarza naukowego w  instytucie naukowo-badawczym, senator RP z Województwa Opolskiego w latach 1997 do 2001, Wojewoda Opolski w latach, prezes Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. w Opolu w latach. Zainteresowania naukowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, procesy restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych, instytucje wsparcia biznesu, rozwój innowacji w mikro i małych przedsiębiorstwach, funkcjonowanie samorządu terytorialnego, marketing polityczny, sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju.

foto233x134_40.jpginż. Marzena Półtorak
Inżynier Technologii żywności i magistrem Zarządzania jakością. Ma 10 lat doświadczenia pracy w laboratorium kontroli jakości, gdzie kluczową rolą odgrywa produkt oraz klient. Doskonale wie jak wiedzę praktyczną o rzeczywistych aspektach jakości przełożyć na konkretne umiejętności przyszłych absolwentów.

 

olena233_133.jpgDr Olena Vlasenko
Adiunkt, koordynator studentów zagranicznych WSB w Opolu, doktor nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Posiada "PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management". Jest członkiem Project Management Institute oraz International Project Management Association - wiodących na świecie stowarzyszeń w dziedzinie zarządzania projektami, programami oraz portfelami. Ukończyła wiele szkoleń z obszarów  zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania projektami, m.in. certyfikowane przez  AXELOS LTD PRINCE2® Practitioner. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu oraz koordynowaniu projektów w zakresie rozwoju socjalno-ekonomicznego oraz edukacji. Jest absolwentką Programu „Open World Leadership Program”  Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz ERASMUS+. Wykładowca wizytujący uczelni europejskich. Organizator i trener klubu „Kobiety światu - świat kobiety”. Zainteresowania naukowe: zarządzanie projektami, kobiety w zarządzaniu, przedsiębiorczość kobiet. 

piatkowska.jpgMałgorzata Piątkowska
Absolwentka Politechniki Gdańskiej, wydziałów Chemicznego oraz Zarządzania i Ekonomii. Lean Six Sigma Black Belt z ponad 8 letnim doświadczeniem w zakresie Inżynierii i optymalizacji procesów, zarządzania projektem oraz bezpieczeństwa i jakości wyrobów. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuje w roli Trenera Biznesu. Swoje warsztaty i szkolenia buduje w oparciu o zasadę minimum teorii, maksimum praktyki. Specjalizuje się w szkoleniach w obszarach Lean Six Sigma, doskonalenia jakości i procesów, prowadzenia projektów w w/w obszarach. 

gladkiewicz_m_2a_0.jpgMariusz Gładkiewicz
certyfikowany trener biznesu, coach ICF. Pracuje głównie warsztatowo łącząc twarde kompetencje inżyniera informatyka z miękkim trenerskim podejściem do ludzi. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w branży informatycznej pomaga firmom w zarządzaniu projektami technologicznymi oraz rozwojowymi. Ukończył szereg szkoleń min. certyfikowane przez APMG-International w obszarach: Change Management Foundation, Management of Risk Foundation, Prince 2 Foundation. W ramach praktyki trenerskiej zrealizował i koordynował projekty szkoleniowe otwarte i dedykowane dla pracowników ponad 400 firm z różnych branż min. energetycznej, paliwowej, administracji publicznej, sektora medycznego, produkcji, min. Tauron SA,Grupa Żywiec SA,ROCA,PKO, HEINEKEN, VAILANT, REMONDIS, DEICHMANN. Aktualnie - pracuje jako dyrektor operacyjny w firmie Grupa Sympetrum sp. z o.o. - produkującej specjalistyczną odzież zawodową. Główne obszary zainteresowań biznesowych dotyczą: rozwoju, zarządzania i optymalizacji działalności MŚP.

dr inż. Paula Pypłacz 
Menedżer kierunku Inżynieria Zarządzania w WSB w Opolu. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.  Konsultant, a także certyfikowany wykładowca w zakresie zarządzania procesami biznesowymi w środowisku ADONIS.  Szkoleniowiec w zakresu mapowania procesów biznesowych w administracji z wykorzystaniem narzędzia Oracle Business Process Architect. Pełni rolę eksperta zarządzania procesami w administracji publicznej w Akademii Administracji sp. z o.o. Współpracuje z firmami z sektora MSP. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą: zarządzania procesami, zarządzania małymi podmiotami gospodarczymi, firm rodzinnych i ich funkcjonowania, systemów informacyjnych oraz wykorzystania technologii informacyjnych w działalności podmiotów gospodarczych.

Prof. dr hab. inż. Jaroslav NENADÁL
Profesor zwyczajny, członek stowarzyszeń i komitetów jak m.in.: Česká společnost pro jakost, Praha, European Foundation for Quality Management, Brussels (VSB-TU representative),  Certifikační orgán pro certifikaci osob ACM DTO CZ, Ostrava, Rada Wydziału Inzynierii bezpieczeństwa  - Ostrava, Wiceprzewodniczący Sekcji Zawodowej Rady Jakości Republiki Czeskiej w Pradze oraz wielu innych. Wśród zainteresowań znajdują się obszary takie jak: systemy zarządzania jakością, benchmarking, samoocena, mierzenie zadowolenia i lojalności klientów, metody i koncepcje zarządzania jakością, partnerstwo z dostawcami, ekonomika jakości, aplikacja excellence models.

Dr inż. Janusz Sasak 
Adiunkt, doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, założyciel i dyrektor ds. doradztwa i szkoleń w firmie SMCG sp. z o. o. Certyfikowany Wykładowca w zakresie zarządzania procesami biznesowymi w środowisku ADONIS. Specjalizuje się w zarządzaniu procesowym, informatycznych systemach zarządzania, zarządzaniu bezpieczeństwem i ryzykiem.  Projektant systemów kontroli zarządczej w sferze publicznej. Autor koncepcji i wdrożeń systemów zarządzani ryzykiem oraz zarządzania procesowego w jednostkach sektora finansów publicznych. Współwłaściciel patentu „Algorytmiczna metoda generowania modeli referencyjnych na potrzeby implementacji w zarządzaniu procesowym w administracji publicznej”  (zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych, status Patent Pending nr 616722990). 

Ireneusz Igancik
Praktyk, zawodowo związany z  Akademią Administracji. Wykonawca projektów z zakresu zarządzania procesowego, jak m.in. „E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej, „Międzynarodowy model zarządzania miastem”, „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”. Trener informatycznych systemów modelowania procesów. Prowadzi certyfikowane szkolenia z zakresu  Zarządzania Procesowego z wykorzystaniem narzędzi ICT (m.in. Oracle BPA). W obszarze głównych zainteresowań znajdują się m.in.: zarządzanie procesowe, identyfikacja, modelowanie, parametryzacja, analiza i optymalizacja procesów, modele zarządzania, modele referencyjne, dobre praktyki w zarządzaniu procesowym. Współwłaściciel patentu „Algorytmiczna metoda generowania modeli referencyjnych na potrzeby implementacji w zarządzaniu procesowym w administracji publicznej”  (zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych, satus Patent Pending nr 616722990).

Ceny studiów na kierunku inżynieria zarządzania w WSB w Opolu

zapisz-sie-onlin_20.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 13 października zyskujesz 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej!

Czesne już od 281 zł miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.

Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

ikona_elastyczny.png

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki, wprowadziliśmy dwa rozwiązania systemu płatności:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II, III i IV
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 5, 10 czy 12 ratach. 

gwarancja.png

 Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT5 RAT2 RATY1 RATARok nauki
290 zł330 zł1650 zł3300 złI Rok nauki
352 zł405 zł2025 zł4050 złII Rok nauki
402 zł465 zł2325 zł4650 złIII Rok nauki
465 zł2325 złIV Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT5 RAT2 RATY1 RATARok nauki
332 zł380 zł1900 zł3800 złI rok
332 zł380 zł1900 zł3800 złII rok
332 zł380 zł1900 zł3800 złIII rok
380 zł1900 złIV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644