Zobacz inną specjalność:

Inżynieria jakości w produkcji i usługach WSB Opole - Studia I stopnia

Kierunek: Inżynieria zarządzania

studia inżynierskieEFS
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Inżynieria jakości w produkcji i usługach - studia I stopnia w WSB w Opolu

grafika_660x59.jpg
Sprawdź możliwość dofinansowania specjalności ze środków Funduszy Europejskich - poza promocjami wynikającymi z regulaminu promocji, masz szansę skorzystać z dofinansowania czesnego i zapłacić mniej o 1050 zł.  Dowiedz się więcej, sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytaniaSzczegóły i zasady dofinansowania studiów znajdziesz na stronie Zintegrowanego Programu Uczelni
 
Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować. Pod tym pojęciem kryje się wszystko to, co ma związek z pewnymi cechami wyrobu lub usługi mającymi wpływ na postrzeganie przez klienta określonego wyrobu. Jest to często postrzegane przez pryzmat własnej oceny tego pojęcia. W warunkach współczesnej gospodarki rynkowej, ze względu na zachodzące w niej procesy globalizacji i rosnącą konkurencję, wzrasta znaczenie jakości w szerokim znaczeniu tego pojęcia. Istnieje więc potrzeba spojrzenia łączącego różne jej aspekty.
 

foto233x134_42.jpgSpecjalność inżynieria jakości wyposaża w kompetencje pozwalające podejmować pracę zarówno w produkcji, jak i usługach. Jakość obok ceny stanowi kluczowe kryterium wyborów, jakich dokonują konsumenci przy zakupie produktów i usług. Stąd na rynku we wszystkich branżach potrzebni są specjaliści, zwłaszcza ci posiadający tytuł zawodowy inżyniera. Z przeglądu ofert wynika, że są oni poszukiwani i na bieżąco wchłaniani przez rynek pracy.

dr Bolesław Goranczewski
Wykładowca WSB

Twoja wiedza i  umiejętności:

ikona_praktyczna_9.png

 • stosowanie norm i standardów jakości w poszczególnych obszarach działalności organizacji
 • przeprowadzanie certyfikacji wyrobów oraz systemów jakości
 • projektowanie nowych i nadzorowanie istniejących procesów i systemów produkcyjnych oraz zarządzanie jakością
 • użytkowanie informatycznych systemów wspomagających zarządzanie jakością
 • realizacja audytów wewnętrznych
 • rozwiązywanie konkretnych problemów organizacyjno-technicznych.

Co zyskasz studiując specjalność inżynieria jakości w produkcji i usługach w WSB?

 • kompetencje poszukiwane na rynku pracy
 • zajęcia w laboratoriach oraz z wykorzystaniem  specjalistycznego oprogramowania informatycznego
 • połączenie wiedzy biznesowej, z zakresu ekonomii oraz zarządzania, z wiedzą techniczną
 • możliwość nauki specjalistycznego języka obcego z zakresu inżynierii zarządzania
 • możliwość uczestnictwa w kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe

Praca dla Ciebie:

ikona_praca_9.png

 • przedsiębiorstwa produkcyjne oraz handlowo-produkcyjne w takich dziedzinach działalności, jak: zarządzanie produkcją, zarządzanie jakością, eksploatacja systemów produkcyjnych
 • firmy doradcze i audytorskie
 • instytuty naukowo-badawcze
 • własne firmy produkcyjno-handlowe
 • działy handlowe
 • działy kontroli jakości.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Wykładowcy są praktykami w obszarze zagadnień jakości (m.in. z branży FMCG, automotive).
 • Specjalność ta pozwala na integrację wiedzy z zakresu dyscyplin społeczno-ekonomicznych i technicznych.
 • Specjalność obejmuje swoim zakresem całość procesów produkcyjnych czy związanych ze świadczeniem usług. Ma charakter kompleksowy, a więc zawiera się we wszystkich działaniach w organizacji. Każda osoba w przedsiębiorstwie, począwszy od najwyższego kierownictwa, na szeregowych pracownikach skończywszy, w takim samym stopniu musi dbać o jakość.
 

infografiki600-29.jpg

Program specjalności inżynieria jakości w produkcji i usługach w WSB w Opoluikona_praktyczna_46.png

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO*

 • BHP
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Finanse w skali mikro i makro
 • Socjologia
 • WF
 • Proseminarium
 • Self-presentation and public speaking

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE*

 • Instrumentarium zarządzania
 • Rachunkowość i dokumentacja finansowa
 • Matematyka 1
 • Matematyka 2
 • Instrumentarium marketingu
 • Zachowania organizacyjne
 • Statystyka
 • Analiza ekonomiczno - finansowa
 • Badania i analiza rynku
 • Podstawy zarządzania jakością
 • Zarządzanie projektami
 • Informatyka w zarządzaniu
 • WYKŁADY DO WYBORU
 • PRAKTYKA ZAWODOWA
 • Techniczny projekt nowatorski (praca przejściowa)

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE INŻYNIERSKIE*

 • Podstawy automatyzacji
 • Inżynieria materiałowa z elementami chemii
 • Rachunek kosztów inżynierskich
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Metrologia z elementami fizyki
 • Systemy bazodanowe
 • Wirtualizacja zarządzania produkcją - VR
 • Procesy produkcyjne
 • Grafika inżynierska
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Systemy informatyczne wspomagania produkcji

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE*

 • Kwalitologia
 • Język obcy fachowy
 • Metody i narzędzia lean manufacturing
 • Procesy logistyczne i produkcyjne 
 • Projektowanie i optymalizacja zakładów przemysłowych
 • Audit jakości
 • Metody i narzędzia six sigma
 • Metody sterowania i kontroli jakości w produkcji i usługach 
 • Certyfikacja wyrobów, systemów jakości oraz personelu
 • Techniki i narzędzia doskonalenia jakości 

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

 

Wykładowcy specjalności inżynieria jakości w produkcji i usługach w WSB w Opolu 

foto233x134_42.jpgdr Bolesław Goranczewski 
Dyrektor zarządzający w dużej grupie kapitałowej. Ekspert w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania. Posiada uprawnienia auditora wiodącego systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP wydane przez wiodącą, międzynarodową jednostkę certyfikującą. Przez kilka lat współpracował jako auditor systemów jakości oraz ekspert systemów środowiskowych z brytyjską i niemiecką jednostką certyfikującą. Posiada także certyfikowane uprawnienia pełnomocnika ds. jakości oraz quality managera. Ma na swoim koncie wdrożenie kilku systemów zarządzania  jakością, środowiskiem i BHP w różnych branżach (produkcja, administracja publiczna, edukacja itp.). Trener biznesu. W latach 2000 – 2009 zajmował się restrukturyzacją podmiotów gospodarczych w różnych branżach (energetyka, ochrona zdrowia, włókiennictwo). Przeprowadził z sukcesem kilkanaście projektów restrukturyzacyjnych. Praktyk zarządzania. Od roku 1984 cały czas na stanowiskach kierowniczych. Zajmował takie stanowiska jak: mistrz ds. produkcji, kierownik zmiany, główny specjalista ds. organizacji wewnętrznej z podporządkowanymi działami: personalnym, informatyki, systemów zarządzania; pełnomocnik dyrektora ds. systemów zarządzania, dyrektor ds. restrukturyzacji, dyrektor ds. usprawniania procesów biznesowych z podporządkowanymi wydziałami: elektrociepłowni, oczyszczalni ścieków i ochrony środowiska; członek zarządu w spółdzielczości finansowej (SKOK). Posiada także duże doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego. Pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w jednoosobowej spółce skarbu państwa branży transportowej. Przewodniczącego rady nadzorczej w ciepłowniczej spółce komunalnej. Członka rady nadzorczej w spółdzielczości finansowej. Jest autorem 70 publikacji naukowych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych na temat znormalizowanych systemów zarządzania oraz innych metod i technik zarządzania.

foto233x134_40.jpginż. Marzena Półtorak
Inżynier Technologii żywności i magistrem Zarządzania jakością. Ma 10 lat doświadczenia pracy w laboratorium kontroli jakości, gdzie kluczową rolą odgrywa produkt oraz klient. Doskonale wie jak wiedzę praktyczną o rzeczywistych aspektach jakości przełożyć na konkretne umiejętności przyszłych absolwentów.

 

Prof. dr hab. inż. Jaroslav NENADÁL
Profesor zwyczajny, członek stowarzyszeń i komitetów jak m.in.: Česká společnost pro jakost, Praha, European Foundation for Quality Management, Brussels (VSB-TU representative),  Certifikační orgán pro certifikaci osob ACM DTO CZ, Ostrava, Rada Wydziału Inzynierii bezpieczeństwa  - Ostrava, Wiceprzewodniczący Sekcji Zawodowej Rady Jakości Republiki Czeskiej w Pradze oraz wielu innych. Wśród zainteresowań znajdują się obszary takie jak: systemy zarządzania jakością, benchmarking, samoocena, mierzenie zadowolenia i lojalności klientów, metody i koncepcje zarządzania jakością, partnerstwo z dostawcami, ekonomika jakości, aplikacja excellence models.

piatkowska.jpgMałgorzata Piątkowska
Absolwentka Politechniki Gdańskiej, wydziałów Chemicznego oraz Zarządzania i Ekonomii. Lean Six Sigma Black Belt z ponad 8 letnim doświadczeniem w zakresie Inżynierii i optymalizacji procesów, zarządzania projektem oraz bezpieczeństwa i jakości wyrobów. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuje w roli Trenera Biznesu. Swoje warsztaty i szkolenia buduje w oparciu o zasadę minimum teorii, maksimum praktyki. Specjalizuje się w szkoleniach w obszarach Lean Six Sigma, doskonalenia jakości i procesów, prowadzenia projektów w w/w obszarach. 

Ceny studiów na kierunku inżynieria zarządzania w WSB w Opolu

zapisz-sie-onlin_20.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 13 października zyskujesz 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej!

Czesne już od 281 zł miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.

Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

ikona_elastyczny.png

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki, wprowadziliśmy dwa rozwiązania systemu płatności:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II, III i IV
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 5, 10 czy 12 ratach. 

gwarancja.png

 Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT5 RAT2 RATY1 RATARok nauki
290 zł330 zł1650 zł3300 złI Rok nauki
352 zł405 zł2025 zł4050 złII Rok nauki
402 zł465 zł2325 zł4650 złIII Rok nauki
465 zł2325 złIV Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT5 RAT2 RATY1 RATARok nauki
332 zł380 zł1900 zł3800 złI rok
332 zł380 zł1900 zł3800 złII rok
332 zł380 zł1900 zł3800 złIII rok
380 zł1900 złIV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644