Zobacz inną specjalność:

Inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi WSB Opole - Studia I stopnia

Kierunek: Inżynieria zarządzania

studia inżynierskieEFS
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
Inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi - studia inżynierskie I stopnia w WSB w Opolu
Sprawdź możliwość dofinansowania specjalności ze środków Funduszy Europejskich - poza promocjami wynikającymi z regulaminu promocji, masz szansę skorzystać z dofinansowania czesnego i zapłacić mniej o 1050 zł.  Dowiedz się więcejsprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Szczegóły i zasady dofinansowania studiów znajdziesz na stronie Zintegrowanego Programu Uczelni
 
Wiedza inżynierska oraz zrozumienie istoty procesów produkcyjnych stanowią nieoceniony atut pracownika na rynku pracy. W każdym przedsiębiorstwie potrzebny jest zespół specjalistów zajmujących się zarządzaniem, czyli: kierowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem projektowania.Ważne jest także optymalizowanie procesów wytwórczych i koordynowanie ich z procesami sprzedażowymi i zaopatrzeniowymi.
 

foto233x134_41.jpgŻyjemy w czasach, w których zmieniają się organizacyjne struktury przedsiębiorstw, modele zarządzania, metody wytwarzania produkcji, a organizacje mają zupełnie inne oczekiwania wobec umiejętności swoich współpracowników. Według raportu „Future work skills 2020” transdyscyplinarność oraz podejście projektowe są jednymi z dziesięciu kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy przyszłości. Program kierunku uwzględnia najważniejsze trendy światowych zmian.


dr Olena Vlasenko
Wykładowca WSB
Twoja wiedza i umiejętności
 • projektowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania
 • planowanie, organizowanie, sterowanie i kontrolowanie działalności produkcyjnej
 • identyfikowanie, opisywanie, mapowanie, parametryzowanie, analizowanie i optymalizowanie procesów produkcyjnych
 • zarządzanie innowacjami i transferem technologii
 • sprawne i efektywne posługiwanie się technikami informacyjno-komunikacyjnymi w działalności zarządczej i inżynierskiej z zakresu procesów produkcyjnych.

Co zyskasz studiując specjalność inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi w WSB w Opolu 

 • kompetencje, kluczowe na współczesnym rynku pracy - według licznych raportów inżynierowie znajdują się na czołowych miejscach list najbardziej poszukiwanych pracowników 
 • zajęcia w laboratoriach oraz z wykorzystaniem  specjalistycznego oprogramowania informatycznego
 • połączenie wiedzy biznesowej z ekonomią oraz zarządzania z wiedzą techniczną
 • programy nauczania konsultowane z przedsiębiorcami
 • naukę specjalistycznego języka obcego z zakresu inżynierii zarządzania
 • możliwość uczestnictwa w kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe

Praca dla Ciebie 

 • przedsiębiorstwa przemysłowe, w których istnieje potrzeba efektywnego zarządzania produkcją
 • firmy doradcze i audytorskie
 • działy wdrażające nowe produkty i działy projektowe
 • własna działalność gospodarcza
 • firmy informatyczne administrujące danymi produkcyjnymi
 • instytuty naukowo-badawcze.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

 • Program specjalności zawiera przedmioty oraz treści zgodne z najnowszymi trendami na rynku w zakresie procesów produkcyjnych i zarządzania procesami dzięki współpracy z czołowymi firmami na rynku w tym zakresie. 
 • Praktyczny wymiar studiów opracowany jest we współpracy z praktykami zarządzania produkcją.

 

infografiki600-28.jpg

Program specjalności inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi w WSB w Opolu

ikona_praktyczna_48.png

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO*

 • BHP
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Finanse w skali mikro i makro
 • Socjologia
 • WF
 • Proseminarium
 • Self-presentation and public speaking

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE*

 • Instrumentarium zarządzania
 • Rachunkowość i dokumentacja finansowa
 • Matematyka 1
 • Matematyka 2
 • Instrumentarium marketingu
 • Zachowania organizacyjne
 • Statystyka
 • Analiza ekonomiczno - finansowa
 • Badania i analiza rynku
 • Podstawy zarządzania jakością
 • Zarządzanie projektami
 • Informatyka w zarządzaniu
 • WYKŁADY DO WYBORU
 • PRAKTYKA ZAWODOWA
 • Techniczny projekt nowatorski (praca przejściowa)

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE INŻYNIERSKIE*

 • Podstawy automatyzacji
 • Inżynieria materiałowa z elementami chemii
 • Rachunek kosztów inżynierskich
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Metrologia z elementami fizyki
 • Systemy bazodanowe
 • Wirtualizacja zarządzania produkcją - VR
 • Procesy produkcyjne
 • Grafika inżynierska
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Systemy informatyczne wspomagania produkcji

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE*

 • Nowoczesne koncepcje zarządzania produkcją   
 • Język obcy fachowy
 • Modelowanie, analiza i doskonalenie procesów
 • Procesy logistyczne i produkcyjne 
 • Zarządzanie innowacjami i transferem technologii  
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Metody sterowania i kontroli jakości w produkcji i usługach
 • Projektowanie i prototypowanie produkcji
 • Zarządzanie ryzykiem

* lista przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Wykładowcy specjalności inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi w WSB w Opolu

olena233_133.jpgDr Olena Vlasenko
Adiunkt, koordynator studentów zagranicznych WSB w Opolu, doktor nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Posiada "PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management". Jest członkiem Project Management Institute oraz International Project Management Association - wiodących na świecie stowarzyszeń w dziedzinie zarządzania projektami, programami oraz portfelami. Ukończyła wiele szkoleń z obszarów  zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania projektami, m.in. certyfikowane przez  AXELOS LTD PRINCE2® Practitioner. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu oraz koordynowaniu projektów w zakresie rozwoju socjalno-ekonomicznego oraz edukacji. Jest absolwentką Programu „Open World Leadership Program”  Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz ERASMUS+. Wykładowca wizytujący uczelni europejskich. Organizator i trener klubu „Kobiety światu - świat kobiety”. Zainteresowania naukowe: zarządzanie projektami, kobiety w zarządzaniu, przedsiębiorczość kobiet. 

gladkiewicz_m_2a_0.jpgMariusz Gładkiewicz
certyfikowany trener biznesu, coach ICF. Pracuje głównie warsztatowo łącząc twarde kompetencje inżyniera informatyka z miękkim trenerskim podejściem do ludzi. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w branży informatycznej pomaga firmom w zarządzaniu projektami technologicznymi oraz rozwojowymi. Ukończył szereg szkoleń min. certyfikowane przez APMG-International w obszarach: Change Management Foundation, Management of Risk Foundation, Prince 2 Foundation. W ramach praktyki trenerskiej zrealizował i koordynował projekty szkoleniowe otwarte i dedykowane dla pracowników ponad 400 firm z różnych branż min. energetycznej, paliwowej, administracji publicznej, sektora medycznego, produkcji, min. Tauron SA,Grupa Żywiec SA,ROCA,PKO, HEINEKEN, VAILANT, REMONDIS, DEICHMANN. Aktualnie - pracuje jako dyrektor operacyjny w firmie Grupa Sympetrum sp. z o.o. - produkującej specjalistyczną odzież zawodową. Główne obszary zainteresowań biznesowych dotyczą: rozwoju, zarządzania i optymalizacji działalności MŚP.

dr inż. Janusz Sasak 
Adiunkt, doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, założyciel i dyrektor ds. doradztwa i szkoleń w firmie SMCG sp. z o. o. Certyfikowany Wykładowca w zakresie zarządzania procesami biznesowymi w środowisku ADONIS. Specjalizuje się w zarządzaniu procesowym, informatycznych systemach zarządzania, zarządzaniu bezpieczeństwem i ryzykiem.  Projektant systemów kontroli zarządczej w sferze publicznej. Autor koncepcji i wdrożeń systemów zarządzani ryzykiem oraz zarządzania procesowego w jednostkach sektora finansów publicznych. Współwłaściciel patentu „Algorytmiczna metoda generowania modeli referencyjnych na potrzeby implementacji w zarządzaniu procesowym w administracji publicznej”  (zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych, status Patent Pending nr 616722990). 

Ireneusz Igancik
Praktyk, zawodowo związany z  Akademią Administracji. Wykonawca projektów z zakresu zarządzania procesowego, jak m.in. „E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej, „Międzynarodowy model zarządzania miastem”, „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”. Trener informatycznych systemów modelowania procesów. Prowadzi certyfikowane szkolenia z zakresu  Zarządzania Procesowego z wykorzystaniem narzędzi ICT (m.in. Oracle BPA). W obszarze głównych zainteresowań znajdują się m.in.: zarządzanie procesowe, identyfikacja, modelowanie, parametryzacja, analiza i optymalizacja procesów, modele zarządzania, modele referencyjne, dobre praktyki w zarządzaniu procesowym. Współwłaściciel patentu „Algorytmiczna metoda generowania modeli referencyjnych na potrzeby implementacji w zarządzaniu procesowym w administracji publicznej”  (zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych, satus Patent Pending nr 616722990).

 

 

 

Ceny studiów na kierunku inżynieria zarządzania w WSB w Opolu

zapisz-sie-onlin_20.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 13 października zyskujesz 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej!

Czesne już od 281 zł miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.

Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

ikona_elastyczny.png

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki, wprowadziliśmy dwa rozwiązania systemu płatności:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II, III i IV
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 5, 10 czy 12 ratach. 

gwarancja.png

 Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT5 RAT2 RATY1 RATARok nauki
290 zł330 zł1650 zł3300 złI Rok nauki
352 zł405 zł2025 zł4050 złII Rok nauki
402 zł465 zł2325 zł4650 złIII Rok nauki
465 zł2325 złIV Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT5 RAT2 RATY1 RATARok nauki
332 zł380 zł1900 zł3800 złI rok
332 zł380 zł1900 zł3800 złII rok
332 zł380 zł1900 zł3800 złIII rok
380 zł1900 złIV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644