Zobacz inny kierunek

Finanse i rachunkowość WSB Opole - Studia I stopnia

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

 

Co zyskasz studiując kierunek finanse i rachunkowość w WSB w Opolu?

 • Program studiów jest dostosowywany do zmieniających się warunków rynkowych i oczekiwań pracodawców.
 • Absolwenci kierunku znajdują atrakcyjne zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach administracji publicznej, a także z powodzeniem prowadzą własne firmy.
 • Nasi studenci korzystają z innowacyjnych rozwiązań w postaci nieodpłatnie udostępnianych elektronicznie podręczników do zajęć (tzw. manuali) opracowanych do każdego przedmiotu, ułatwiających opanowanie wiedzy z zakresu zjawisk finansowych.
 • Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość uzyskują zwolnienia z następujących egzaminów ACCA: Accountant in Business, Management Accounting, Financial Accounting.
 • Możliwość zdobycia TELC – certyfikatu językowego, na wszystkich poziomach.
 • Zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, takiego jak m.in. R2fk, Symfonia, Rachmistrz GT, Gratyfikant GT, Płatnik.
 • Studenci podczas studiów otrzymują propozycje dodatkowych szkoleń i kursów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 • Możliwość członkostwa w kole naukowym organizującym dodatkowe zajęcia oraz eventy.

rolczynski.jpgProgram kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość jest zorientowany na zdobycie przez Studentów specjalistycznej wiedzy. Kształtujemy umiejętności zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych, rynku finansowego, wykorzystania instrumentów finansowych, opodatkowania działalności gospodarczej oraz podstawowych zjawisk gospodarczych i ekonomicznych. Osiągane jest to m.in. poprzez konsultowanie programów specjalności z pracodawcami, wykorzystywanie podczas zajęć oprogramowania występującego również w przedsiębiorstwach oraz wykładowcom, którzy mają udokumentowane doświadczenie praktyczne.

dr Tomasz Rólczyński
Menedżer kierunku 

Tego nauczysz się w trakcie studiów:

ikona_umiejetnosci_0.png

 • wykorzystywać nowoczesne narzędzia do zarządzania bankami i instytucjami finansowymi,
 • dokonywać analizy przepisów prawnych obowiązujących w przedsiębiorstwie,
 • stosować w praktyce prawo podatkowe,
 • sporządzać sprawozdania finansowe zgodne z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi,
 • przygotowywać plany finansowe.

 

Dostępne specjalności:

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma specjalistami z firm branży finansowej. To pozwala nam na bieżąco dostosowywać program nauczania do wymagań rynku, a Ty masz pewność, że będziesz dobrze przygotowany do przyszłej pracy.

infografiki600-16.jpg

 

Jako absolwent kierunku finanse i rachunkowość możesz kontynuować naukę  między innymi na :

 

Program studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w WSB w Opoluikona_praktyczna_35.png

Przedmioty kształcenia ogólnego *

 • Język obcy
 • Bhp
 • Technologie informacyjne
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Self-presentation and public speaking
 • Podstawy ekonomii
 • Socjologia
 • Podstawy prawa
 • Proseminarium
 • WF

Przedmioty podstawowe i kierunkowe *

 • Metody ilościowe w finansach
 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Analiza finansowa
 • Rynki finansowe
 • Ubezpieczenia
 • Bankowość
 • Decyzje finansowe
 • Finanse publiczne
 • Analiza i interpretacja danych statystycznych
 • Matematyka finansowa
 • Podstawy organizacji podmiotów gospodarczych
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady do wyboru

Przedmioty specjalnościowe są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych specjalności

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Wykładowcy studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w WSB w Opolu

rolczynski.jpgdr Tomasz Rólczyński 
Menedżer kierunku Finanse i Rachunkowość. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu specjalności Finanse i Bankowość na wydziale Gospodarki Narodowej. Uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie prognozowania i analizy ekonomicznej w 2006. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu zastosowania metod ilościowych w ekonomii. Pracownik Katedry Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wykładowca studiów podyplomowych, z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii.

jb.jpg

dr  Jolanta Bodzianny 
Specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Kierownik Studiów Podyplomowych „Rachunkowość". Wykładowca Stowarzyszenia księgowych w Polsce i PTE „PETEKS” Prowadzi szkolenia dla praktyków – kandydatów na samodzielnych i głównych księgowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – odznaczony Złotą Odznaką  „Zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Zainteresowania naukowe: finanse, rachunkowość,sprawozdawczość finansowa, polskie i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, rachunkowość finansowa podmiotów gospodarczych, rachunek kosztów przedsiębiorstw i instytucji, etyka w zawodzie księgowego.

puciato_0.jpgdr hab. Daniel Puciato, prof. WSB
Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej i doktor ekonomii, pracownik  naukowo-dydaktyczny, autor 157 publikacji naukowych w tym 8 książek i 13 artykułów z tzw. listy filadelfijskiej, wykonawca w grancie naukowych  finansowanym ze środków NCN, członek komitetów naukowych czasopism: „Central and Eastern European Journal of Management and Economics” i  „Sports Medicine and Rehabilitation”, biegły sądowy przy Sądzie  Okręgowym w Opolu, członek Rady Fundacji Convention Bureau –Wrocław, ekspert programów operacyjnych POIR, POWER, POPW, RPO WD, RPO  WO, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspert w programach  rządowych FIO i ASOS. Zainteresowania naukowe: zarządzanie strategiczne, makroekonomia, współczesne nurty w ekonomii: ekonomia behawioralna (m.in. szczęścia), informacji i instytucjonalna, jakość życia, ekonomika turystyki (m.in. zawodności rynku turystycznego, lokalizacja hoteli, innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych), ekonomiczne aspekty czasu wolnego, społeczno-ekonomiczne uwarunkowania stylu życia osób w wieku produkcyjnym, środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży.

 

rpv.jpgdr Rafał Parvi 
Doktor ekonomii, asystent na Wydziale Rachunkowości w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, starszy asystent na wydziale kredytów i podmiotów gospodarczych w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, menedżer ds. Finansów i Zarządzania w Axxel Sp. z o.o. w Opolu, biegły Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakresie: ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości. Jako ekspert w dziedzinie finansów posiada rozległą wiedzę na temat finansowania przedsiębiorstw, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach oraz ich racjonalnego wykorzystania w celu zapewnienia i poprawy  płynności finansowej przedsiębiorstw. Obszary zainteresowań naukowych: finanse, zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, ekonomia eksperymentalna, zarządzanie finansami publicznymi, matematyka finansowa, polityka finansowa, rynki finansowe.

dr Radosław Kamiński
Od 2008 roku doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Stopień uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, na podstawie pracy: Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej w Polsce. Historyczne tło, polityczne przetargi, efekty. Swoje główne zainteresowania badawcze i dydaktyczne koncentruje wokół problematyki funkcjonowania administracji publicznej w Polsce oraz w innych krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego oraz zachodzących w nim procesów. Dotychczasowe liczne publikacje (w tym monografie) w szczególności związane są z decentralizacją systemu administracyjnego państwa oraz ustrojem i funkcjonowaniem stopni samorządu terytorialnego. Inicjuje nowe obszary badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki funkcjonowania administracji publicznej oraz różnych aspektów polityki, w tym polityki społecznej. Rozwój naukowy i pracę wykładowcy łączy z innymi funkcjami społecznymi i działalnością zawodową. Jest członkiem Karpackiego Towarzystwa Naukowego, sekretarzem redakcji czasopisma Homo Politicus. Zawodowo związany ze środowiskiem biznesowym (świadczył i świadczy usługi dla korporacji).

prof. zw. dr hab. Marian Noga 
Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem, wykładowca WSB w Opolu Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Senator IV i V kadencji, od 2004 do 2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Obecnie Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu i wykładowca uczelni, ekspert w Narodowym Centrum Nauki. Komentator ekonomiczny TVN. W pracy naukowej zajmuje się teorią wzrostu gospodarczego, polityką fiskalną i monetarną, ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska.

Bożena Nowosielska
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, studiów podyplomowych z zakresu  bankowości i finansów oraz kursów i szkoleń doskonalących, trener biznesu. Doświadczenia biznesowe i trenerskie zdobyła w bankach polskich oraz międzynarodowych korporacjach finansowych (naczelnik wydziału operacyjnego, dyrektor departamentu kredytów) a także realizując projekty w ramach programów UE oraz szkolenia na zlecenie firm zewnętrznych. Od kilkunastu lat związana z  Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu – jako wykładowca w zakresie przedmiotów szeroko pojmowanej bankowości. Tematyki bankowej dotyczą także opublikowane artykuły naukowe a także monografia z 2016 r.(współautorka): "Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie bankowym".

prof. zw. Andrzej Śmieja, prof. WSB
Jest prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie prawa cywilnego. Ma w swoim dorobku ponad 70 publikacji, w tym dwie monografie oraz obszerne (ok. 400 stron) opracowanie  w tomie 6 prestiżowego Systemu prawa prywatnego. Przez ponad czterdzieści lat  pracował również w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie  pełnił min. funkcję kierownika Katedry Prawa Gospodarczego. Uważany za dobrego dydaktyka, lubianego przez studentów nie tylko ze względu na umiejętność  przekazywania wiedzy, lecz również za serdeczny stosunek do słuchaczy.

 

 

Ceny studiów na kierunku finanse i rachunkowość w WSB w Opolu

zapisz-sie-onlin_20.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 13 października zyskujesz 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej!

Czesne już od 282 zł miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.

Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

ikona_elastyczny.png

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki, wprowadziliśmy dwa rozwiązania systemu płatności:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12. 

gwarancja.png

 Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
282 zł320 zł1600 zł3200 złI rok
345 zł395 zł1975 zł3950 złII rok
455 zł2275 zł4550 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
324 zł370 zł1850 zł3700 złI rok
324 zł370 zł1850 zł3700 złII rok
370 zł1850 zł3700 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
290 zł330 zł1650 zł3300 złI Rok nauki
353 zł405 zł2025 zł4050 złII Rok nauki
465 zł2325 zł4650 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
332 zł380 zł1900 zł3800 złI rok
332 zł380 zł1900 zł3800 złII rok
380 zł1900 zł3800 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • 09:00 - 17:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644