Drugi kierunek

Drugi kierunek_DAVID

Dawid Brokos
student I roku studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie
Skończyłem Politologię na uniwersytecie i kontynuuję naukę na studiach II stopnia. Moje wykształcen...

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem uczelni cenionej przez pracodawców? Jeśli jesteś studentem na dowolnym kierunku i roku, w dowolnej uczelni wyższej – to oferta właśnie dla Ciebie. W Wyższej Szkole Bankowej w Opolu możesz studiować drugi kierunek studiów na studiach I stopnia za połowę jego ceny. Musisz tylko dostarczyć dostarczyć wymagane dokumenty.

Sprawdź pełną ofertę kierunków na studiach I stopnia w WSB w Opolu

Co zyskujesz studiując drugi kierunek w WSB w Opolu:

 • drugi zawód
 • szersze kompetencje
 • dodatkową specjalizację
 • dyplom uczelni cenionej przez pracodawców.

Zasady rekrutacjizapisz-sie-onlin_19.png

Jeśli myślisz o studiowaniu drugiego kierunku w WSB w Opolu, to w pierwszej kolejności skontaktuj się z naszym Biurem Rekrutacji. Zapis na drugi kierunek wiąże się bowiem z koniecznością dostarczenia kompletu dokumentów.

Niezbędne dokumenty, to:

 • podanie (uzupełnione generuje system zapisów on-line)
 • kwestionariusz (uzupełniony generuje system zapisów on-line)
 • kserokopia świadectwa maturalnego - oryginał lub odpis do wglądu
 • 2 kolorowe zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego)
 • kopia dowodu osobistego - oryginał lub odpis do wglądu
 • kopia aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej w przypadku zmiany nazwiska na którymkolwiek z dokumentów  składanych  w procesie rekrutacji
 • umowa edukacyjna (w 2 egzemplarzach uzupełnione generuje system zapisów on-line)
 • zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta na podstawowym kierunku studiów w uczelni macierzystej
 • ślubowanie

Dokumenty do pobrania:

 • regulamin opłat - pobierz
 • zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 - pobierz
 • zarządzenie Rektora w sprawie warunków i trybu rekrutacji - pobierz
 • regulamin studiów – pobierz
 • regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2017 - pobierz
 • regulamin promocji - pobierz
 • umowa Studia Wyższe  - pobierz wzór
 • zamówienie na fakturę - dla pracodawcydla studenta  (zamówienie na fakturę można przesłać pisemnie na adres Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu: ul. Augustyna Kośnego 72 , 45-372 Opole z dopiskiem: kwestura, faxem 77 401 94 20 lub na adres e-mailowy: dofs.opole@wsb.wroclaw.pl)

Biuro Rekrutacji WSB w Opolu

ul. Augustyna Kośnego 72
45-372 Opole
tel.  77 40 19 444, 77 40 19 402, 77 40 19 403, 77 40 19 401
e-mail: opole@wsb.wroclaw.pl

Biuro Rekrutacji jest otwarte:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00