Edukacja dofinansowana z UE

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z dużymi sukcesami aplikuje o środki finansowe z Unii Europejskiej.  Tym samym dzięki pozyskanym środkom możliwe jest skorzystanie ze specjalnej oferty studiów licencjackich tańszych o 50%, podyplomowych oraz szkoleń tańszych nawet o 80%.
 
Realizowane projekty przez WSB

Tytuł projektu Grupa docelowa

INFORMATYZACJA, UMIĘDZYNARODOWIENIE, PRAKTYCZNOŚĆ – filary Zintegrowanego Programu Uczelni w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu
/01.07.2018 - realizacja projektu w toku/

Studenci Wyższej Szkoły Bankowej - rozpoczynający studia w WSB w Opolu na wybranych specjalnościach kierunku inżynieria zarządzania, logistyka inżynierska i anglojęzycznej specjalności business administration. Dzięki projektowi, mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie czesnego. 

Szczegółowe informacje o projekcie i warunkach uczestnictwa

Bezpłatne studia podyplomowe i szkolenia dla pracowników kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą.

Podniesienie kwalifikacji kadr administracyjnych systemu Oświaty województwa opolskiego
/01.11.2010-31.12.2011/

Projekt skierowany jest do pracowników kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących, posiadająca zatrudnienie w placówkach
na terenie województwa opolskiego.

Więcej informacji na: www.projekty.wsb.wroclaw.pl

Szkolenia dla kadr zarządzających oraz  pracowników MMSP

Kapitał ludzki kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa
/01.09.2010-31.09.2011/

Przedsiębiorcy oraz oddelegowani przez nich pracownicy MMSP z województwa opolskiego

Więcej informacji na: www.projekty.wsb.wroclaw.pl

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia przez całe życie
/01.09.2010– 31.08.2012/

Wydział Ekonomicznym Opolu ramach projektu : „Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia przez całe życie”, prowadzi bezpłatne szkolenia informatyczne.

Więcej informacji na: www.projekty.wsb.wroclaw.pl

Kierunek Administracja – studia I stopnia

W służbie społeczeństwu - podnoszenie jakości oferty edukacyjnej Uczelni /03.08.2009-31.12.2012/

  • Uruchomienie i realizacja kierunku Administracja
  • Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej
  • Doskonalenie dostępności pełnej oferty edukacyjnej Uczelni dla studentów niepełnosprawnych
Studia Podyplomowe

Edukacja przyszłością outsourcingu /01.02.2011-31.01.2013/

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu w ramach projektu „Edukacja przyszłością outsourcingu” rozpocznie w lutym 2011 r. nabór na roczne studia podyplomowe na trzech kierunkach:
  • Coaching
  • Komunikacja Społeczna i PR
  • Nowoczesna Komunikacja Marketingowa

Więcej informacji na: www.projekty.wsb.wroclaw.pl

Finanse to się opłaca! Studia Podyplomowe z zakresu finansów dla przedsiębiorców i pracowników sektora mikro i MŚP /01.02.2011-31.01.2013/

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu w ramach projektu „Finanse to się opłaca! Studia Podyplomowe z zakresu finansów dla przedsiębiorców i pracowników sektora mikro i MŚP” rozpocznie w lutym 2011 r. nabór na roczne studia podyplomowe na siedmiu kierunkach:

  • Controlling
  • Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw
  • Doradca Finansowy

Więcej informacji na: www.projekty.wsb.wroclaw.pl

Kuźnia talentów

Kierunek – Ekonomia studia I stopnia
WSB we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu kuźnią talentów ekonomicznych 01.09.2010 r. do 30.09.2015

Celem głównym projektu jest „Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej kierunku ekonomia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wydziału Ekonomicznego w Opolu do rozwoju gospodarki i terenów kształtujących się na rynku pracy do 30.09.2015 roku”. Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe dzięki dostosowaniu 4 nowopowstałych specjalności do potrzeb rynku pracy między innymi za pomocą podjęcia współpracy z pracodawcami przy tworzeniu i wdrażaniu nowych specjalności. Celem projektu jest również  wprowadzeniu nowych treści i metod kształcenia na kierunku  „ekonomia” poprzez podniesienie kwalifikacji kadry akademickiej w tym zakresie a także dzięki umożliwieniu korzystania z pełnej oferty Uczelni
osobom niepełnosprawnym.