Biblioteka

kandydaci_biblioteka.jpg

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu ma za zadanie dostarczenie studentom i pracownikom szkoły potrzebnej im do pracy i nauki literatury oraz zapewnienie warunków i właściwej atmosfery umożliwiającej studentom naukę w dogodnym dla nich czasie. Umożliwia również udział w podnoszeniu umiejętności w zakresie poszukiwania i korzystania z informacji. Biblioteka realizuje swoją funkcję także przez prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, informacyjnej i usługowej. Misją Biblioteki WSB w Opolu jest dążenie do zapewnienia maksymalnego dostępu do krajowych i światowych zasobów informacji w celu zaspokojenia potrzeb dydaktycznych i naukowych studentów i pracowników Uczelni, a także użytkowników spoza Uczelni zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką ekonomiczną. Zakres tematyczny zbiorów obejmuje treści przedmiotów wykładanych na Uczelni, oraz literaturę uzupełniającą.

Zasoby
Zbiory Biblioteki WSB w Opolu są dostosowane do profilu kształcenia i badań prowadzonych w Uczelni oraz potrzeb użytkowników. Zbiór cechuje się wysokim stopniem kompetentności i aktualności. Tematyka zbiorów Biblioteki jest bardzo różnorodna. Obejmuje dziedziny takie jak: finanse i rachunkowość, bankowość, podatki, ubezpieczenia, ekonomia, zarządzanie, zarządzanie kadrami, marketing, logistyka, historia gospodarcza, public relations, europeistyka, socjologia, psychologia, matematyka, statystyka, filozofia, turystyka, informatyka oraz prawo i administracja.

Zasady korzystania ze zbiorów wyrażone są w regulaminie Biblioteki.

Trzon zbiorów stanowią książki (wydawnictwa zwarte). Obok nich gromadzone są dokumenty na innych nośnikach: CD-ROM, i płytach DVD.  Wielkość zbiorów Biblioteki na koniec 2011 roku to ok. 14.000 egzemplarzy.

Wyszukiwarka książek – katalog biblioteki
Katalog zbiorów Biblioteki WSB, publikowany w wersji elektronicznej (OPAC WWW), pozwala na szerokie udostępnienie informacji bibliograficznej zawartej w bazie danych poprzez sieć globalną.

Użytkownicy mają możliwości:

 • przeglądania zasobów biblioteki z pełną informacją o przeznaczeniu książki, jej aktualnym położeniu i o dostępności danego egzemplarza
 • zamawiania i rezerwacji dokumentów
 • wyszukiwania nowości z ostatnich 30 dni
 • kontroli własnego konta zamówień, prolongaty i wypożyczeń.                

Wejście do katalogu

Biblioteka posiada również bogaty zbiór czasopism fachowych oraz elektronicznych baz danych.

Prenumerata roczna obejmuje obecnie ok.50 tytułów. Czasopisma obejmują różne zakresy tematyczne takie jak:   zarządzanie, prawo, rachunkowość, informatyka, ekonomia itp.  i są udostępniane na miejscu w czytelni.

E-źródła

Zapraszamy Czytelników do korzystania z elektronicznych źródeł informacji - baz danych, serwisów on-line - dostępnych w Bibliotece Wydziału Ekonomicznego WSB  w Opolu 

Legalis
Zapewniamy dostęp do nowoczesnego, wielomodułowego systemu informacji prawnej stworzonego w oparciu o zasoby wiedzy i wieloletnie doświadczenie Wydawnictwa C.H. BECK.

Legalis www.legalis.net.pl to kompleksowa, aktualna baza prawa polskiego, zawierająca akty prawne z Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i dzienników urzędowych, orzecznictwo sądów, wyjaśnienia urzędowe, wzory pism oraz moduły: KC, KPC, KK, KPK, KSH, KPA, Podatki, Prawo Pracy i Zamówienia Publiczne.

- nowe akty prawne i kalendarium aktualizowane codziennie; fachowa wykładnia prawa na najwyższym merytorycznym poziomie.

Inforlex

www.inforlex.pl Serwis zapewnia dostęp do codziennie aktualizowanej bazy informacji dotyczących szeroko pojętego prawa gospodarczego. Zawiera bogaty zbiór materiałów pochodzących z najważniejszych na polskim rynku tytułów prasy fachowej oraz zbiór aktów prawnych. Dostarcza praktycznej wiedzy pomagającej stosować obowiązujące przepisy.Zawiera m.in.: czasopisma (Biuletyn Podatków Dochodowych, Biuletyn Rachunkowowści i Finansów, Biuletyn VAT, Gazetę Prawną, Gazetę Samorządu i Administracji, Prawo i Podatki Unii Europejskiej i in.) oraz dzienniki oficjalne (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finanasów, Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej i in.)

ibuk.gifIBUK
Biblioteka WSB oferuje swoim użytkownikom dostęp do blisko pół tysiąca tytułów książek on-line, głównie Wydawnictwa Naukowego PWN, na platformie IBUK.PL.

Formy korzystania z platformy Ibuk.pl:                          

 • dostęp bezpłatny z komputerów sieci Uczelni
 • dostęp bezpłatny przy pomocy hasła - hasła wydaje Biblioteka WSB - z dowolnego komputera (z domu, pracy, kafejki internetowej, itp.)

Instrukcja dla użytkowników serwisu korpo.ibuk.pl:

 • Czytanie książek w serwisie książek elektronicznych  IBUK umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu publikacje są dostępne przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji specjalnych czytników.
 • Po wejściu na stronę www.korpo.ibuk.pl  przejście do czytania odbywa się poprzez zakładkę "Dostępne Książki" lub bezpośrednio z poziomu wybranej książki
 • Przy wykupionych pozycjach pojawia się przycisk "Czytaj". Treść książki otwiera się na nowej karcie lub w nowym oknie (zależy od przeglądarki WWW)
 • Uruchomienie programu wymaga włączonej osługi Javascript oraz Cookies, a także zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player w wersji 8 lub wyższej
 • Każdą z książek może czytać pięć osób w tym samym czasie.

 

Działalność biblioteki
Na działalność Biblioteki WSB w Opolu składa się przede wszystkim planowanie, gromadzenie i pozyskiwanie zbiorów. Dalszym działaniem jest formalne i rzeczowe ich opracowywanie. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup ( ze środków własnych), wymianę i  dary a także współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z dotacji EFS.

Zakupy są dokonywane w oparciu o literaturę programową, bieżące zamówienia wykładowców i sugestie studentów. Wypożyczanie książek należy również do statutowych działań biblioteki.

biblioteka_biuro_0.jpg

Historia biblioteki
Bibliotekę Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu utworzono w 2007 roku. Jej podstawowym zadaniem jest pomoc w realizacji programu studiów poprzez zapewnienie zasobów i informacji wspomagających proces zdobywania wiedzy umożliwiającej studentom naukę.

Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana posiada system komputerowy PROLIB, który umożliwia tworzenie bazy czytelników  i bazy zasobów. Dzięki czemu jest możliwe automatyczne wypożyczanie i praca z elektronicznym katalogiem. Katalog OPAC WWW zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych( książek)   i wydawnictw ciągłych ( czasopism, artykułów). Pozwala na szybkie wyszukiwanie, zamawianie, rezerwowanie oraz przedłużanie terminu zwrotu książek. Biblioteka zapewnia dostęp do nowoczesnego wyposażenia technicznego. Oferuje cztery stanowiska komputerowych, w tym dwa w pełni dostosowane dla studentów niepełnosprawnych. Posiada również możliwość skanowania i wydruku.

Biblioteka korzysta także z baz Biblioteki Narodowej dostępnych on-line na stronach Biblioteki Narodowej: www.mak.bn.org.pl, dysponuje także listami rocznych sprawozdań stanu księgozbioru od roku 2007 roku oraz dane ogólne o całej działalności oraz  organizacji biblioteki.

Biblioteka WSB Opole: Kontakt