Zrekrutuj nasze talenty

 

Tomasz Borkowski
Specjalista – Doradca kariery

Biuro Karier WSB w Opolu jest miejscem łączącym studentów i absolwentów ze środowiskiem pracy. Wiemy jak tworzyć dobre połączenia między adeptem danej branży zawodowej oraz pracodawcą.
Ze studentem pracujemy pod kątem przygotowania do wejścia na rynek zatrudnienia. Z pracodawcą natomiast prowadzimy dialog i współpracę wychodząc naprzeciw jego potrzebom poprzez odpowiednie dopasowanie kandydata do określonej profesji.
Z takiej współpracy, poza trafną rekrutacją cennych pracowników, rodzą się też wspólne działania
i projekty, jak np. „Lokata w wiedzę”, spotkania informacyjne i rekrutacyjne z firmami, wspólnie wyłaniamy talenty i otwieramy możliwości realizacji wymarzonych karier zawodowych. Wykorzystując tworzone przez nas połączenia wygrywają wszyscy.
Biuro Karier stawia sobie za cel podnoszenie kompetencji naszych studentów oraz aktywizację zawodową poprzez niestandardowe formy zdobywania doświadczenia oraz wspieranie współpracujących z nami firm w rozwiązywaniu ich realnych potrzeb kadrowych. Proponujemy współpracę firmom i instytucjom o profilach zgodnych lub pokrewnych z kierunkami kształcenia WSB. Taka współpraca stwarza okazję do pozytywnego zaprezentowania się jako atrakcyjny pracodawca, daje możliwość kreowania wizerunku firmy oraz pozyskania wykształconych pracowników spośród najlepszych kandydatów do pracy.

Pomoc w rekrutacji pracowników

Biuro Karier świadczy usługę pośrednictwa pracy.  Dysponuje bazą danych studentów
i absolwentów poszukujących zatrudnienia, na podstawie której można dokonać wstępnej selekcji kandydatów na oferowane stanowisko. Państwa oferta pracy zostanie umieszczona
w wewnętrznym portalu szkoły (Extranet) do wglądu dla studentów, a w przypadku wstępnej selekcji także przekazana na prywatne e-maile studentów i absolwentów.
W celu umieszczenia swojej oferty (praktyka, staż lub praca) prosimy o rejestrację i  wypełnienie zgłoszenia.

Projekty Biura Karier we współpracy z pracodawcami

  • Spotkania informacyjne, rekrutacyjne – firma współpracująca z naszym Działem ma możliwość zorganizowania spotkania na terenie uczelni o charakterze informacyjnym oraz rekrutacyjnym, przedstawić możliwość rozwoju pracowników, sposoby naboru i zaprezentować swoją markę
  • Projekt „Lokata w wiedzę” - cykl praktycznych warsztatów dla studentów prowadzonych przez pracowników Banku Zachodniego WBK z rozmaitych tematów mających na celu ułatwienie startu w życie zawodowe, przygotowania do jak najlepszego odnalezienia się na rynku pracy oraz pomocy w efektywnym funkcjonowaniu w kontaktach branżowych
  • Warsztaty i spotkania informacyjne prowadzone przez pracowników instytucji związanych z rynkiem zatrudnienia, jak np. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (np. w temacie handlu ludźmi, przygotowania do pracy za granicą, planowania realizacji celów zawodowych, czy pozyskiwania ofert pracy)
  • Projekt R.OW.E.R. – Razem O Wspólnym Ekonomicznym Rozwoju przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim
  • Wsparcie przy realizacji wewnętrznych projektów rekrutacyjnych firm poprzez rozpropagowanie informacji wśród potencjalnych kandydatów do pracy, wstępną selekcję i przygotowanie ich do aplikowania na proponowane stanowiska pracy lub staży
  • Współpraca z pracodawcami pragnącymi wyłonić atrakcyjnych dla siebie pracowników poprzez organizacje miejsc praktyk, podczas których mają szanse odkryć ich potencjał w ramach tworzenia profesjonalnej i wykształconej kadry pracowniczej

Kontakt

WSB w Opolu, ul. A. Kośnego 72, II piętro, pok. 202

Tel. 77 401 94 37

E-mail: biurokarier@wsb.wroclaw.pl

 

Wyróżnienie dla Biura Karier WSB w Opolu

Każdego roku wszystkie Szkoły z grupy WSB w Polsce podlegają Badaniom  Atrybutów Marki (BAM), przeprowadzanym nie tylko wśród studentów, ale też przedstawicieli rynku pracy.
W ramach tych badań wyłaniane są między innymi najlepsze Biura Karier w całym holdingu.
Biuro Karier WSB w Opolu już dwa razy z rzędu (w badaniach z roku 2014 i 2015) zostało ocenione przez studentów i pracodawców jako najlepsze.
Taka ocena świadczy o zadowoleniu i zaufaniu jakim darzą nas nie tylko sami adepci rozmaitych profesji - jako osób korzystających z poradnictwa kariery, pośrednictwa pracy
i szeregu innych działań na rzecz ich aktywizacji zawodowej. Liczy się dla nas również zadowolenie z pomyślnie przeprowadzonych  rekrutacji w firmach i instytucjach szukających dobrze wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Cenię studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej za ...


Agnieszka Wręczycka - Dyrektor Regionu, Bank Zachodni WBK I Region w Opolu

Kilka osób, które realizowały praktykę w oddziałach związalo się z naszym Bankiem na dobre i pracują na podstawie umów o pracę do dziś. To mówi samo za siebie. Był to dobry wybór zarówno dla studentów, jak i dla nas jako pracodawcy.