Program Firma

Program Firma stworzony został dla przedsiębiorstw, które dbają o rozwój swoich pracowników. Firmy, które wiedzą, że inwestycja w kapitał ludzki szybko się zwraca i procentuje, mogą liczyć na pakiet korzyści oferowany przez Wyższą Szkołę Bankową.

Ścisła współpraca WSB oraz środowisk biznesu jest ukierunkowana na osiąganie wzajemnych korzyści. Proponujemy szeroki zakres usług edukacyjnych, dostępnych praktycznie w całej Polsce, pragnąc równocześnie korzystać z doświadczeń biznesu, wspomagać go poprzez profesjonalny rozwój kadr i wzajemną promocję.

Ścisła współpraca WSB oraz środowisk biznesu jest ukierunkowana na osiąganie wzajemnych korzyści:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych – Wyższa Szkoła Bankowa oferuje przeprowadzenie profesjonalnego audytu potrzeb szkoleniowych wśród pracowników firm.
 • Studia in company – oferta dla firm o wyjątkowych, indywidualnych potrzebach szkoleniowych. Dla tych klientów - Wyższa Szkoła Bankowa przygotowuje studia dedykowane, dopasowując program studiów, kadrę, formę i miejsce zajęć do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Stwarza ponadto możliwość współtworzenia programów studiów czy szkoleń.
 • Korzyści wizerunkowe i rozwojowe – promocja i rozwój firmy przez współorganizowanie z Wyższą Szkołą Bankową wykładów, seminariów i konferencji związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
 • Upusty cenowe przy skierowaniu pracowników na studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Bankowej.

System upustów cenowych
Elastyczne podejście, zarówno do konstruowania programu i metodologii nauczania, a także do kształtowania polityki cenowej ma na celu możliwie najlepsze dopasowanie do potrzeb firm działających na rynku. System upustów gwarantuje przedsiębiorcom kształcącym lub kierującym na studia swoich pracowników stałe oraz negocjowane zniżki na studia podyplomowe.

Studia in company - studia na zamówienie
Wyższa Szkoła Bankowa organizuje również studia na zamówienie dla firm oraz instytucji. Program studiów opracowują nasi konsultanci wspólnie z zamawiającym. Gwarantuje to:

 • Wnikliwą analizę potrzeb klienta i dopasowanie pod ich kątem programów studiów oraz metodologii kształcenia.
 • Możliwość czynnego współtworzenia programów.
 • Skuteczność realizowanych programów.
 • Oszczędność czasu i środków.
 • Organizacja oraz tryb prowadzenia zajęć jest dopasowana do specyficznych potrzeb klienta.

Wzajemne korzyści
Potrzeby generowane przez obie strony znakomicie się uzupełniają: WSB jako Uczelnia kształcąca przyszłą kadrę dla biznesu pragnie dostarczać swym słuchaczom możliwie jak najnowszej i bliskiej praktyce gospodarczej wiedzy. Z drugiej strony firmy, poszukują profesjonalnie wykształconych pracowników. W ramach współpracy Uczelnia proponuje:

 • Możliwość dokształcania na kursach na preferencyjnych warunkach, a także w ramach bezpłatnych szkoleń i seminariów.
 • Udział w darmowych modułach programowych organizowanych w ramach studiów podyplomowych.
 • Pomoc w budowaniu programu szkoleń dla całych firm i ich pracowników.
 • Współpracę w zakresie organizacji praktyk studenckich oraz staży.
 • Rozpoczęcie lub rozwój ścieżki naukowo-dydaktycznej dla pracowników, specjalistów z firm.
 • Promocję firm, poprzez wspólne organizowanie wykładów i seminariów otwartych, współorganizowanie konferencji lub konkursów mających na celu promocję praktycznej wiedzy i rozwoju.

Kontakt:
Agnieszka Sochanik - regionalny kierownik sprzedaży

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
ul. A. Kośnego 72
kom. 696 841 662
e-mail: agnieszka.sochanik@wsb.wroclaw.pl