Prasowe centrum informacyjne

Uczelnia z przyszłością
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu powstała w 1998 r. WSB prowadzi studia I stopnia (licencjackie), II stopnia (uzupełniające magisterskie), studia podyplomowe, Centrum Językowe Forward.

Program dostosowany do potrzeb rynku pracy
W WSB program nauczania na studiach I,  II stopnia oraz studiach podyplomowych tworzony jest w oparciu o konsultacje z przedstawicielami świata biznesu administracji państwowej. Dzięki temu wiedza zdobywana przez studentów ma praktyczny charakter i odpowiada oczekiwaniom pracodawców.

Dwa dyplomy w dwa lata
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu prowadzi studia II stopnia (uzupełniajace magisterskie). Studenci po dwóch latach nauki zdobywają tytuł magistra Finansów i Rachunkowość lub Zarządzania oraz świadectwo ukończenia wybranych studiów podyplomowych. Unikatowa formuła studiów uzupełniających magisterskich pozwala oszczędzić czas i pieniądze.

Studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu prowadzi także studia podyplomowe. Według raportu Perspektyw o uczelniach niepaństwowych studia podyplomowe WSB cieszą się największym uznaniem słuchaczy wśród dolnośląskich uczelni prywatnych. Słuchacze mogą wybrać atrakcyjne kierunki, które umożliwiają podniesienie bądź zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Klucz do kariery
Biuro Karier posiada zgodę na pośrednictwo pracy. Dzięki temu studenci WSB mogą liczyć na pomoc w dotarciu do pracodawcy. Dodatkowo Biuro Karier ułatwia studentom wejście na rynek pracy poprzez organizację profesjonalnych szkoleń z zakresu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, autoprezentacji a także pomoc w określeniu ich predyspozycji zawodowych.

Uczelnia nr 1 w Polsce
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu została uznana w rankingu tygodnika Wprost (ranking z 2003, 2004 i 2005 r.) za najlepszą uczelnię w Polsce wśród niepaństwowych wyższych zawodowych uczelni biznesu i zarządzania. Ranking "Wprost" uwzględnia specyfikę poszczególnych uczelni i nie stosuje jednakowych kryteriów wobec wszystkich. Ranking opiera się na kryteriach, które łatwo sprawdzić. Informacje przekazane przez uczelnie są następnie weryfikowane na podstawie najnowszych danych MEN, GUS, KBN.

Wyższa Szkoła Bankowa jest laureatem prestiżowej nagrody Dolnośląskie Gryfy, przyznawanej przez Zachodnią Izbę Gospodarczą, za największy wkład w dziedzinie edukacji na rzecz rozwoju gospodarki dolnośląskiej. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu otrzymała prestiżową akredytacją Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych dla kierunków: Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość.

Zobacz więcej informacji.

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu otrzymała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Opolu (decyzja nr DSW-3-4003-108/06 z 21 września 2006 r.). Uczelnia daje wyższe wykształcenie w trzy lata. Kształcenie ukierunkowane jest na popieranie wiedzy teoretycznej praktyką, co zapewnia starannie dobrana kadra dydaktyczna złożona z doświadczonych wykładowców akademickich oraz fachowców.

WSB w Opolu prowadzi:

Założyciel
Założycielem Wyższych Szkół Bankowych jest Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. Wyższe Szkoły Bankowe to:

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu wraz z Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie i Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu wraz z Wydziałem Ekonomicznym w Opolu
  • Wyższa Szkoła Bankowa wraz z Wydziałem Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku z Wydziałem w Gdyni.