Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu realizuje różnego rodzaju badania własne, finansowane ze środków statutowych. Badania realizują zespoły badawcze na czele z kierownikami:

 • Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Współczesnych Migracji Międzynarodowych – dr hab. Izabela Wróbel
 • Zespół Naukowy Interdyscyplinarny – dr hab. Agnieszka Dejnaka
 • Zespół Naukowy Logistyki – dr hab. Andrzej Bujak
 • Zespół Naukowy Współczesnego Zarządzania  - dr hab. Krzysztof Łobos
 • Językoznawstwo i Kulturoznawstwo – dr Tomasz Górski
 • Strategia i Zarządzanie Marketingowe – prof. dr hab. Aniela Styś
 • Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi  - dr Katarzyna Kulig-Moskwa
 • Pomiar i wsparcie IT dla Biznesu – dr hab. Tadeusz Gospodarek
 • Zespół ds. Komercjalizacji wyników badań naukowych – dr hab. Krzysztof Safin
 • Społeczno-kulturowe i przyrodnicze uwarunkowania turystyki i rekreacji – dr hab. Daniel Puciato
 • Zarządzanie Informacją i wiedzą – prof. dr hab. Inż. Jacek Unold
 • Innowacje a rozwój Regionalny – dr hab. Johannes Platje

Współpraca

W ramach rozwijania swojej działalności naukowo-badawczej, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu współpracuje zarówno ze środowiskiem akademickim, jak i z biznesem. Wśród uczelni zagranicznych współpracujących z WSB w zakresie wspólnego prowadzenia projektów naukowo-badawczych, organizacji konferencji i wymiany kadry dydaktycznej, są m.in.:

 • National Mining University, Dnipropetrovsk
 • Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica
 • Chalmers University of Technology, Göteborg
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicíc
 • Centre d'Economie de la Sorbonne, Université Paris

Uczelnia współpracuje również z ponad 40 uczelniami w całej Europie w zakresie programu Erasmus, który umożliwia zarówno wymianę studentów, jak i kadry dydaktycznej.

Zapraszamy do kontaktu

Osoby zainteresowane badaniami zapraszamy do kontaktu z Działem Nauki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu katarzyna.twardowska@wsb.wroclaw.pl.