Wśród naszych pracowników naukowo-dydaktycznych mamy obecnie 166 nauczycieli akademickich, w tym 18 profesorów, 21 doktorów habilitowanych oraz 91 doktorów (stan na: 01.10.2018 r.). To oni tworzą instytuty, prowadzą interdyscyplinarne badania i dzielą się swoim doświadczeniem ze studentami, uczestnikami konferencji i partnerami uczelni.

 

W Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu funkcjonują następujące Instytuty:

  • Instytut Ekonomii   
  • Instytut Finansów i Rachunkowości   
  • Instytut Logistyki   
  • Instytut Nauk Społeczno-Humanistycznych   
  • Instytut Turystyki   
  • Instytut Zarządzania i Marketingu