Arkadiusz Tkocz
Słuchacz WSB
Moja aktywność zawodowa związana jest ze współpracą z biznesem. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka, wymusza rozwój nowych i udoskonalanie już istniejących strategii zarządzania. Jedną z nich, coraz powszechniej wykorzystywaną również wśród opolskich firm, jest Lean Management. Bardzo ważnym elementem w zdobywaniu nowej wiedzy stanowi dla mnie możliwość jej praktycznej weryfikacji i sprawdzenia jej działania na najlepszych przykładach. Z tego powodu, poszukiwałem możliwości poszerzenia mojej wiedzy managerskiej, jak również, zdobycia doświadczenia bardziej praktycznego. Istotną dla mnie kwestią jest również możliwość potwierdzenia nowo nabytych kompetencji w postaci certyfikacji na Green Belt. To  nowe umiejętności i nowe możliwości. Mój wybór padł na WSB. "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - powiedział Konfucjusz i na pewno miał na myśli studia praktyczne na WSB.