Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

Podziel się:

Ten rok akademicki jest dla Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu wyjątkowy - świętujemy bowiem jubileusz 10 lat. Obchody rozpoczęliśmy uroczystą galą, której hasłem przewodnim, podobnie jak całego roku jubileuszowego, jest "10 lat razem dla biznesu". Współpraca nauki i biznesu jest dla nas bardzo ważna, umożliwia nam bowiem wpieranie i rozwój najlepszych kompetencji naszych studentów i słuchaczy. Przed nami kolejna ważna uroczystość - Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018.

We wtorek 17 października w Auli Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu, Władze uczelni wraz z wykładowcami, przedstawicielami studentów pierwszego roku, pracownikami uczelni i zaproszonymi gośćmi, uroczyście zainaugurują kolejny rok akademicki w opolskiej WSB. Inauguracja to oficjalna i bardzo ważna dla życia uczelni uroczystość - bowiem w tym dniu studenci pierwszego roku składają na ręce Władz uczelni uroczyste ślubowanie, stanowiące symboliczne potwierdzenie przyjęcia ich do grona studentów.

Na naszej uczelni mamy zwyczaj, że ślubowanie w imieniu wszystkich studentów i studentek pierwszego roku, rozpoczynających studia w WSB w Opolu, składa kilkuosobowa grupa reprezentantów studentów pierwszego roku, którzy w trakcie uroczystości proszeni są o wystąpienie. Ślubowanie poprzedza oficjalna część wystąpień Władz WSB i zaproszonych gości honorowych. W tym roku Inauguracja będzie mieć dodatkowo jubileuszowy charakter - z racji dziesięciu lat obecności Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu.

Po zakończeniu przemówień i ślubowania, wszyscy uczestnicy uroczystości Inauguracji wysłuchają wykładu pana dr hab. Mariusz Czekała, prof. WSB,  "Ryzykowne kontrakty, czyli opcje w praktyce". Na zakończenie zaś, z uwagi na jubileuszowy dla WSB w Opolu rok, wysłuchamy pięknego recitalu muzycznego przygotowanego przez kwartet smyczkowy Opole Quartet.

Do udziału w uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 zapraszamy wszystkich studentów pierwszego roku, którzy w tym roku akademickim rozpoczynają naukę w Wyższej Szkole Bankowej. Jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że uroczystość Inauguracji ma charakter oficjalny i nie pokrywa się z datą rozpoczęcia zajęć na uczelni - te rozpoczynacie Państwo wedle podanego harmonogramu (data rozpoczęcia zajęć w roku akademickim 2017/2018)

Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018 odbędzie się 17 października 2017r. o godz. 14.00 w Auli Wydziału Ekonomicznego w Opolu WSB we Wrocławiu, ul. A.Kośnego 72.

09-10-2017