Informacja dla studentów I roku

Studentów I roku, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczynają studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, zapraszamy na zajęcia organizacyjne do Auli WSB, ul. Augustyna Kośnego 72.

To będą pierwsze zajęcia, które mają charakter obowiązkowy. Studenci studiów licencjackich i inżynierskich poznają w trakcie spotkania opiekunów swoich kierunków, wybiorą swoje grupy ćwiczeniowe, odbiorą legitymacje studenckie, poznają uczelnianą e-platformę Ekstranet, a także otrzymają wszystkie najważniejsze informacje o toku studiów. Czekają na Was także pierwsze warsztaty integracyjne w grupach.

  • Studenci I roku studiów stacjonarnych (dziennych) – zapraszamy na zajęcia organizacyjne w poniedziałek 15 października.
  • Studenci I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) – zapraszamy na zajęcia organizacyjne w weekendy, wedle poniższego harmonogramu.

Studentów I roku studiów magisterskich zapraszamy na zajęcia organizacyjne już pod koniec października, wedle poniższego harmonogramu.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ORGANIZACYJNYCH

Sobota, 6 października 2018 r. zapraszamy studentów I roku, studia I stopnia, tryb zaoczny, kierunków:

  • Administracja i bezpieczeństwo wewnętrze - godz. 09:00, Aula WSB 
  • Zarządzanie - godz. 11:00, Aula WSB 
  • Logistyka - godz. 13:00, Aula WSB

Niedziela, 7 października 2018 r. zapraszamy studentów I roku, studia I stopnia, tryb zaoczny, kierunków:

  • Finanse i rachunkowość - godz. 09:00, Aula WSB
  • Pedagogika oraz inżynieria zarządzania - godz. 11:00, Aula WSB

Poniedziałek, 15 października 2018 r. zapraszamy studentów I roku, studia I stopnia, tryb stacjonarny:

  • Studenci I roku, studia dzienne - godz. 09:00, Aula WSB

Sobota, 20 października 2018 r. zapraszamy studentów I roku, studia II stopnia*, tryb zaoczny, kierunków:

  • Zarządzanie, studia magisterskie - godz. 08:00, Aula WSB  
  • Zarządzanie, studia magisterskie z podyplomowymi - godz. 10:00, Aula WSB 

* nie dotyczy studentów studiów magisterskich w trybie 0n-line

Zapraszamy!

06-10-2018