Baza Usług Rozwojowych - dofinansowanie wsparcia dla pracowników

Podziel się:

26 mln zł – to pieniądze na doradztwo i szkolenia dla firm z unijnej puli województwa opolskiego w ramach projektu, którego operatorem jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Projekt już ruszył, więc przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Projekt jest skierowany jest do opolskich przedsiębiorców, którzy chcą doszkolić siebie lub swoich pracowników albo skorzystać z usług doradczych, w ciągu najbliższych czterech lat. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z unijnego dofinansowania do szkoleń lub usług doradczych, najpierw musi zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych PARP.  Na wsparcie mogą liczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy działających w branżach, które zostały uznane za specjalizacje regionalne Opolszczyzny: 

  • branża budowlana (z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi),
  • chemiczna,
  • drzewno-papiernicza (w tym przemysł meblarski),
  • maszynowa i elektromaszynowa,
  • metalowa i metalurgiczna,
  • paliwowo-energetyczna,
  • rolno-spożywcza,
  • transport i logistyka,
  • usługi medyczne i rehabilitacyjne
  • usługi turystyczne.

Inwestycja w rozwój kompetencji pracowników, to jednocześnie inwestycja w przyszłość i rozwój  firmy. Dzięki dofinansowaniu szkoleń staje się to teraz bardziej dostępne. Zobacz, jak możesz zrealizować swoje plany dzięki ofercie WSB w Bazie Usług Rozwojowych.

Wyższa Szkoła Bankowa jako uczelnia ma już doświadczenie w działaniach z Bazą Usług Rozwojowych. W województwie dolnośląskim projekt działa od roku 2017  i przez portal BUR blisko 60 firm wybrało i realizuje nasze usługi rozwojowe (zarówno studia podyplomowe jak i szkolenia) z dofinansowaniem EFS a dla 7 firm opracowaliśmy roczne lub dwuletnie
plany rozwojowe pracowników na łączną kwotę ok. 100.000 zł.

Jeżeli masz pytania, pomysł na szkolenie a nie znalazłeś go w aktualnej ofercie skontaktuj się z Agnieszką Sochanik, koordynator projektu po stronie Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu (tel. 696 841 662, e-mail: agnieszka.sochanik@wsb.wroclaw.pl)


Szczegółowe informacje i dokumentacja projektu na stronie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki: sprawdź szczegóły. Informacje o projekcie pochodzą ze strony OCRG.

06-02-2018