Pośrednictwo pracy

Oferty pracy
Biuro Karier w WSB we Wrocławiu Wydziału posiadające status agencji zatrudnienia. Uczelnia współpracuje z pracodawcami z całego regionu, nawiązując stale kontakty z kolejnymi pracodawcami i firmami doradztwa personalnego. 

Dostęp do ofert pracy
Najlepszą formą otrzymywania bieżącej informacji o aktualnych ofertach pracy jest rejestracja w Biurze Karier. Studenci i absolwenci, którzy zarejestrowali swój profil mają wgląd do pełnych oferty pracy. W procesie rejestracji studenci i absolwenci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w zakresie stworzenia swojego CV, listu motywacyjnego, czy w ramach przygotowania do odbycia spotkania rekrutacyjnego.
Oferty pracy można znaleźć w Extranecie, na tablicy ogłoszeń oraz poprzez bezpośredni kontakt z Biurem Karier.

Spotkania rekrutacyjne
Biuro Karier organizuje również spotkania rekrutacyjne, podczas których pracodawcy prezentują naszym studentom i absolwentom działalność firmy, możliwości pracy i rozwoju kariery, oferowane stanowisko i warunki zatrudnienia. Informacja o spotkaniach dostępna jest w Biurze Karier.

Wydarzenia i projekty
Wyższa Szkoła Bankowa współorganizuje wydarzenia takie jak "Ogólnopolski Tydzień Karier", "Przystanek Kariery", "Festiwal Kariery", "Tydzień Przedsiębiorczośći" i tym podobne, w ramach umożliwienia zapoznania się studentów oraz absolwentów uczelni z ofertami i wymaganiami pracodawców. Takie wydarzenia cieszą się dużym zainteresowaniem wiodących firm z regionu, co stwarza możliwość kontaktu z wieloma pracodawcami w jednym miejscu i czasie.