Praca dla absolwenta

Sukces zawodowy studenta to również sukces Uczelni
Sukces zawodowy absolwentów to podstawowy cel, jaki Wyższa Szkoła Bankowa stawia sobie kształtując ofertę edukacyjna oraz projektując programy studiów. W celu poprawy statusu zawodowego absolwentów Wyższa Szkoła Bankowa monitoruje ich losy, jak również daje możliwość korzystania z różnych form wsparcia w zakresie rozwoju kariery zawodowej i wejścia a rynek pracy.

Oferta Biura Karier WSB w Opolu skierowana jest nie tylko do studentów, ale również do absolwentów i obejmuje:

  • Pośrednictwo pracy i dostęp do aktualnie posiadanych ofert zatrudniania
  • Zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności poprzez udział w szkoleniach ogólnych i specjalistycznych
  • Doradztwo zawodowe w zakresie planowania kariery, przygotowania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych
  • Możliwość uczestnictwa w stażach zawodowych.