Biblioteka

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz opolskiego Wydziału Ekonomicznego

  • posiada obecnie ponad 87,5 tys. woluminów (Biblioteka Główna i Wydziałowa)
  • jest największa uczelnianą biblioteką na Dolnym Śląsku (wśród uczelni niepublicznych magisterskich, na podstawie rankingu Perspektyw  w 2010r., kategoria-"zbiory drukowane")

Wiedza online
Biblioteka WSB stawia na nowoczesność, dlatego czytelnicy mogą korzystać z bogatych e-zbiorów, w tym z baz abstraktowych, czasopism pełnotekstowych, czasopism naukowych typu Open Access, np. Directory of Open Access Journals oraz zasobów, np. Polskiej Biblioteki Cyfrowej.

Absolwenci  WSB mogą korzystać  ze wszystkich zbiorów na miejscu, w czytelni.

Kontakt