Założyciel

Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademialogo_teb_akademia.jpg jest Założycielem Wyższych Szkół Bankowych – grupy niepublicznych uczelni biznesu, mających dobrą renomę i co roku zajmujących wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach. Głównym zadaniem TEB Akademii jest zarządzanie, promocja oraz szeroko rozumiany dynamiczny rozwój dziewięciu Uczelni wchodzących w skład Grupy.

Misja
Misją TEB Akademii jest bycie „profesjonalnym partnerem w rozwoju Uczelni”. Założyciel realizuje strategię skoncentrowanego rozwoju grupy Wyższych Szkół Bankowych.

Działanie
Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia występuje w roli założyciela i doradcy. Do jego zadań należy planowanie strategii rozwoju całej Grupy Wyższych Szkół Bankowych w oparciu o kompleksowe analizy rynku edukacyjnego w Polsce, badania marketingowe, a także ocenę zachowań konsumentów.

Obszary, w których specjalizuje się TEB Akademia:

  • zarządzanie szkołami wyższymi
  • strategie rozwoju Uczelni
  • marketing na rynku edukacyjnym
  • systemy informatyczne
  • pozyskiwanie funduszy unijnych
  • współpraca akademicka i międzynarodowa

Grupa WSB
Obecnie Wyższe Szkoły Bankowe znajdują się w 9 miastach:  Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu.

Ludzie
Dynamicznie rozwijająca się TEB Akademia zatrudnia ponad 80 osób. Dzięki ich kreatywnym pomysłom i zaangażowaniu Wyższe Szkoły Bankowe co roku zajmują wysokie pozycje w rankingach, a ich oferta edukacyjna cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, czego dowodem jest grono 270 000 studentów i absolwentów.

mapka_14_0.png

Status prawny
Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 
0000096209
REGON: 631249751
NIP: 778-13-41-402

Więcej na: www.teb-akademia.pl