Współpraca z Santander Universidades

santander universidades i Wyższe Szkoły BankoweWyższe Szkoły Bankowe od 2014 roku współpracują z Santander Universidades stając się tym samym uczelniami tworzącymi sieć ponad 1 200 szkół wyższych na całym świecie.

Polskie uczelnie aktywnie korzystają z możliwości jakie daje przynależność do Santander Universidades. Biorą udział w Programach Globalnych organizowanych przez najlepsze światowe uczelnie takie jak Harvard Law School, Uniwersytet Browna, Uniwersytet Kalifornijski, Uniwersytet w Pensylwanii, Uniwersytet Narodowy w Singapurze czy Uniwersytet w Kolonii, realizują indywidualne projekty naukowe i badawcze m.in. z zakresu nowych technologii, przedsiębiorczości, korzystają z  funduszy przeznaczonych na mobilność studentów oraz pracowników, a także rozwoju networkingu.

SANTANDER UNIVERSIDADES
jest jedyną w skali mikro i makro tak kompleksową i wielowymiarową współpracą świata biznesu ze światem nauki. Do grona partnerów Santander Universidades w Polsce należą uczelnie z największych ośrodków akademickich w Polsce, charakteryzujące się nie tylko dużą liczbą studentów, ale także jakością kształcenia oraz potencjałem naukowym i rozwojowym.

Santander Universidades został założony w Hiszpanii w celu wzmacniania zaangażowania Banco Santander – udziałowca strategicznego Banku Zachodniego WBK – w rozwój  szkolnictwa wyższego. Ideą przewodnią było przekonanie, że warto inwestować w rozwój społeczeństwa kraju, w którym prowadzi się działalność, a najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest wsparcie szkół wyższych jako głównego motoru rozwoju społeczeństwa.

Santander Universidades zapewnia fundusze na nauczanie, badania naukowe, współpracę międzynarodową, rozpowszechnianie wiedzy i technologii, inicjatywy z zakresu przedsiębiorczości,  wymianę studencką i innowację. Zaangażowanie w rozwój szkolnictwa wyższego zostało zapoczątkowane w 1996 roku, a obecnie Santander Universidades utrzymuje prawie 1200 umów z uniwersytetami i centrami badawczymi na całym świecie, również w Polsce.

W Polsce Santander Universidades realizowany jest od grudnia 2011 roku przez Bank Zachodni WBK. Skierowany jest on do środowiska akademickiego tzn. pracowników naukowych i administracyjnych, doktorantów, absolwentów oraz studentów a jego celem nadrzędnym jest pomoc w rozwiązywaniu problemów polskiej nauki poprzez:

  • umożliwienie rozwoju networkingu i wymiany wiedzy w ramach międzynarodowych programów rozwojowych organizowanych przez najlepsze uczelnie na świecie (Programy Globalne),
  • podejmowanie inicjatyw, które zmierzają do realizacji projektów naukowych
    i badawczych,
  • wsparcie komercjalizacji wyników badań,
  • wsparcie rozwoju nowych technologii, mobilności studentów, pracowników, doktorantów oraz absolwentów,
  • dostarczanie innowacyjnych rozwiązań naukowcom,
  • wspieranie i rozwijanie przedsiębiorczości wśród studentów
  • stypendia dla studentów wyróżniających się ponadprzeciętnymi wynikami w nauce, a także staże, programy samodoskonalące, konkursy

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.santanderuniversidades.pl oraz na dedykowanym profilu na FB @Inwestuję w siebie.