Władze uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 • Rektor – prof. zw. dr hab. Józef Orczyk
 • Rektor Senior – prof. nadzw. dr hab. Władysław Balicki
 • Kanclerz – mgr Rafał Kaszta
 • Wicekanclerz – dr Małgorzata Kluska-Nowicka

Władze Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu

 • Dziekan - dr Roman Łosiński
 • Prodziekan - prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz
 • Prodziekan - dr Katarzyna Walkowiak
 • Prodziekan - dr Magdalena Szyszko
 • Prodziekan - dr Jacek Połczyński

Władze Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie

 • Wicekanclerz –  mgr Andrzej Janiak
 • Dziekan – dr Krzysztof Koj
 • Prodziekan – prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Krysieniel
 • Prodziekan – dr Łukasz Makowski
 • Prodziekan – dr Beata Gdak

Władze Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie

 • Dziekan – dr Magdalena Sztukiel
 • Prodziekan ds. Nauki i Jakości Kształcenia - dr Andrzej Kokiel
 • Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki - dr Elżbieta Kicka
 • Wicekanclerz Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – Ewa Kolpak

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

 • Rektor – prof. nadzw. dr hab. Jan Wiśniewski
 • Kanclerz – mgr Emilia Michalska
 • Wicekanclerz – mgr Małgorzata Bednarek

Wydział Finansów i Zarządzania w Gdańsku

 • Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku – prof. nadzw. dr hab. Marcin Kalinowski
 • Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku – dr Michał Pronobis
 • Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku - dr inż. Irena Bach- Dąbrowska

Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni

 • Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni – dr Artur Kozłowski
 • Prodziekan Wydziału Ekonomiii Zarządzania w Gdyni - dr Andrzej Stanek

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

 • Rektor – prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz, Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Niepaństwowych Województwa Dolnośląskiego i Opolskiego
 • Kanclerz – dr Marek Natalli
 • Wicekanclerz ds. Organizacji i  Rozwoju – mgr Barbara Szczepanik
 • Wicekanclerz – mgr Piotr Spychała

Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu

 • Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania we Wrocławiu – dr Tomasz Kopyściański
 • Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania we Wrocławiu – dr hab. Kazimiera Wilk
 • Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania we Wrocławiu – dr Dariusz Wójcik
 • Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania we Wrocławiu – dr Robert Majkut
 • Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania we Wrocławiu – dr Jan Świderski

Wydział Ekonomiczny w Opolu

 • Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu – dr Katarzyna Mizera

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

 • Rektor – prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz
 • Rektor Senior – prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski
 • Kanclerz – mgr Anna Kocikowska
 • Wicekanclerz - dr Jacek Wójcik
 • Dziekan - dr Monika Wyrzykowska - Antkiewicz
 • Prodziekan - dr Jacek Kuras

Wydział w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

 • Wicekanclerz - mgr Magdalena Krysiak
 • Dziekan - dr Magdalena Zubiel - Kasprowicz
 • Prodziekan dr Robert Gawłowski