Baza dydaktyczna

Wyższe Szkoły Bankowe to uczelnie idące z duchem czasu. Baza dydaktyczna szkół odpowiada najwyższym standardom europejskim i stale jest udoskonalana, aby w jak największym stopniu ułatwić i uprzyjemnić studia studentom. 

Dobra lokalizacja
Budynki Uczelni w większości lokalizacji mieszczą się w centrum miasta, przy węzłach komunikacyjnych umożliwiających łatwe przemieszczanie się oraz dostęp do dworców PKP oraz PKS.

Nowoczesne pracownie
Studenci WSB mogą samodzielnie pracować w salach komputerowych – bezpłatnie założyć i użytkować konto pocztowe na serwerze WSB, korzystać z zasobów internetu lub specjalnej platformy e-learningowej, gdzie są zamieszczone interaktywne narzędzia dydaktyczne, pomocne w opanowaniu danego przedmiotu. Wielu wykładowców WSB korzysta z tej platformy, zamieszczając na niej materiały dydaktyczne. Pozwala to studentom WSB interaktywnie zdobywać wiedzę, nie wychodząc z domu.

Bezprzewodowy internet (Wi-Fi)
Studenci WSB na terenie całej Uczelni mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do szybkiego internetu o transferze do 100 MB. Dostęp do internetu możliwy jest również poprzez kioski internetowe ulokowane w kilku miejscach w budynku.

Uczelnia bez barier
WSB to uczelnia otwarta również dla studentów niepełnosprawnych. Budynki Uczelni wyposażone są w podjazdy dla wózków oraz windy, które umożliwiają łatwe przemieszczanie się pomiędzy salami. Do dyspozycji studentów niepełnosprawnych jest również sprzęt specjalistyczny. Są to m.in.: stanowisko komputerowe dla osób niedowidzących oraz urządzenia nagłaśniające dla osób niedosłyszących.
  
Bogate zbiory biblioteczne
W WSB studenci mają dostęp do ponad 100 000 tytułów książek specjalistycznych oraz czasopism, mogą też korzystać z zasobów takich baz on-line jak: Legalis, Biblioteka Infor Lex, Proquest, EBSCO, SciVerse, Wiley Online Library, Springerlink, ISI Web of Knowledge czy Bankowość * Finanse * Samorząd ‒ Wiedza on-line.

Strefa studenta
Wygodne kanapy, telewizory, stoliki, automaty do kawy – to wyposażenie każdej ze stref studenta w WSB. W tych miejscach można odpocząć bądź pouczyć się podczas przerwy między zajęciami.

Zobacz bazę dydaktyczną wybranej Wyższej Szkoły Bankowej:
Bydgoszcz | Chorzów | Gdańsk | Gdynia | Opole | Poznań | Szczecin | Toruń | Wrocław

obszary.png