Skorzystaj z bezpłatnego kursu video z matematyki z WSB

bądź perfekcyjnie
przygotowany
do egzaminu
maturalnego.

Kurs jest bezpłatny.
Aby wziąć w nim udział, wystarczy wypełnić formularz.

Wypełnij formularz

Dlaczego warto?

Uczysz się, kiedy masz na to czas . Kurs składa się z dziesięciu około 30 minutowych lekcji, zaprezentowanych w formie nagrań wideo, do których możesz sięgnąć w każdej, dogodnej dla siebie chwili.

Masz możliwość wielokrotnego odtwarzania oraz powrotu do wcześniejszych lekcji, dzięki temu lepiej zrozumiesz i zapamiętasz materiał.

Lekcje prowadzone są przez nauczycieli matematyki, którzy na co dzień skutecznie przygotowują swoich uczniów do egzaminów panów Piotra Dworniczaka i Macieja Kopczyńskiego.

Kurs jest przeznaczony m.in. dla osób, które podchodzą do matury z matematyki. Dobre przygotowanie zapewni Wam przejście przez maturę z podniesionym czołem i mniejszym stresem.

10 zagadnień matematycznych

które zostaną poruszone w trakcie kursu w poszczególnych filmach:

funkcja liniowa, stereometria, planimetria i trygonometria, funkcja kwadratowa, równania i nierówności, obliczenia procentowe, ciągi liczbowe, funkcja wykładnicza i logarytmiczna, wyrażenia algebraiczne, pierwiastki, elementy kombinatoryki, rachunek prawdopodobieństwa