Co zyskujesz, studiując psychologię - jednolite studia magisterskie w WSB?

jm
  • Wykorzystasz zdobyte umiejętności do prowadzenia  badań nad zachowaniami społecznymi na zlecenie  instytucji rządowych i samorządowych, organizacji  pozarządowych, biznesu i mediów.
  • Poznasz reguły wpływu społecznego i dowiesz się o możliwości obrony przed manipulacją.
  • Zrozumiesz, w jaki sposób grupa i środowisko oddziałują na człowieka i jaki jest skutek tych oddziaływań dla zachowania człowieka.
licencjackie
  • Dowiesz się, dlaczego ludzie krzywdzą innych, przekraczają normy prawne, co jest tego przyczyną i w jaki  sposób im pomóc.
  • Będziesz potrafi ł dokonać diagnozy i pomocy psychologicznej jednostkom oraz grupom społecznym w sytuacjach trudnych i w rozwiązywaniu problemów  pojawiających się w różnych obszarach życia.
  • Będziesz przygotowany do pracy w charakterze  psychologa w placówkach ochrony zdrowia, opieki społecznej, penitencjarnej, a także w przedsiębiorstwach, urzędach państwowych i samorządowych.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Neuropsychologia
Hybrydowe
od 352 zł 444 zł
od 352 zł 444 zł
od 352 zł 444 zł
od 352 zł 444 zł
od 352 zł 444 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów.

Zobacz program studiów
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF