Organizacja studiów

Organizacja zjazdów
Program studiów podyplomowych w WSB realizowany jest w trakcie 9-10 weekendowych zjazdów. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy  w miesiącu w soboty i niedziele. Plany poszczególnych zjazdów zamieszczane są na bieżąco w formie elektronicznej w Extranecie.

Materiały dydaktyczne
Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców. Są to opracowania autorskie, akty prawne, konspekty oraz przykłady do samodzielnego rozwiązywania. Materiały te, zawierające przykłady z praktyki gospodarczej, są często pomocne w późniejszej pracy zawodowej.

Świadectwo i warunki ukończenia
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim i na życzenie w języku angielskim uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej, napisanej pod kierunkiem promotora lub zdanie egzaminu dyplomowego, który może mieć charakter projektu praktycznego. Na wybranych kierunkach obowiązuje także obrona pracy dyplomowej.

Opiekun studiów
Opiekun studiów jest gwarantem, że każdy słuchacz:

  • na bieżąco otrzymuje wszelkie informacje na temat studiów i ich organizacji
  • ma zapewniony dostęp do materiałów dydaktycznych
  • ma stały kontakt z Uczelnią i wykładowcami.

Opiekun pomaga też na bieżąco, podczas zjazdów rozwiązywać wszelkie problemy słuchaczy.

EXTRANET
Extranet to wewnętrzny serwis internetowy stworzony po to, by maksymalnie uprościć przepływ informacji. Po zalogowaniu się do serwisu mogą Państwo sprawdzić m.in.:

  • harmonogram i plan zajęć
  • materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców
  • katalog Biblioteki WSB
  • aktualne ogłoszenia, zarządzenia władz Uczelni
  • stan opłat za studia.

Zakwaterowanie
Słuchaczom studiów podyplomowych mieszkającym w znacznej odległości od WSB Uczelnia oferuje pomoc w rezerwacji noclegów w hotelach, z którymi ma podpisane porozumienia. Dzięki temu słuchacze mogą korzystać ze znacznych zniżek w kosztach noclegów.