Znajdź studia II stopnia ze studiami podyplomowymi na WSB - kierunki i specjalności

Kierunki i specjalności studiów we wszystkich miastach

Bydgoszcz | Kierunek: Finansowo-prawny

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Doradztwo bankowo - ubezpieczeniowe (+ studia podyplomowe)
Finanse przedsiębiorstw (+ studia podyplomowe)
Kadry i płace w praktyce (+ studia podyplomowe)
Prawo finansowe i podatki (+studia podyplomowe)
Prawo i finanse w administracji publicznej (+ studia podyplomowe)
Rachunkowość przedsiębiorstw (+ studia podyplomowe)
Bydgoszcz | Kierunek: Informatyka w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Data Mining
Grafika komputerowa i multimedia
Projektowanie aplikacji biznesowych
Bydgoszcz | Kierunek: Inżynieria zarządzania

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business Intelligance (+studia podyplomowe)
Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy (+studia podyplomowe)
Inżynieria produkcji (+studia podyplomowe)
Inżynieria systemów i projektów logistycznych (+studia podyplomowe)
Zarządzanie inwestycjami budowlanymi (+studia podyplomowe)
Bydgoszcz | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business and Logistics (+ studia podyplomowe)
Ekonomika i zarządzanie transportem kolejowym (+studia podyplomowe)
Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych (+ studia podyplomowe)
Logistyka przedsiębiorstw (+ studia podyplomowe)
Zarządzanie procesami logistycznymi (+ studia podyplomowe)
Zarządzanie przedsiębiorstwami sektora TSL (+ studia podyplomowe)
Bydgoszcz | Kierunek: Logistyka - studia inżynierskie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria systemów logistycznych (+ studia podyplomowe)
Bydgoszcz | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Doradztwo personalne i zawodowe
Nowoczesna edukacja z elementami tutoringu i mentoringu
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
Pedagogika sądowniczo-penitencjarna
Pedagogika szkoły z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Bydgoszcz | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business and Logistics (+ studia podyplomowe)
International management and marketing
Lean management i zarządzanie jakością
Marketing i zarządzanie w turystyce
Menedżer bezpieczeństwa wewnętrznego (+studia podyplomowe)
Psychologia w zarządzaniu (+ studia podyplomowe)
Trener biznesu (+ studia podyplomowe)
Zarządzanie administracją publiczną (+ studia podyplomowe)
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (+ studia podyplomowe)
Zarządzanie firmą (+ studia podyplomowe)
Zarządzanie marketingiem i sprzedażą (+ studia podyplomowe)
Zarządzanie procesami produkcyjnymi
Zarządzanie w służbie zdrowia (+studia podyplomowe)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (+ studia podyplomowe)
Chorzów | Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa z SP Administracja- prawo, zarządzanie i organizacja
Zarządzanie kryzysowe z SP Zarządzanie kryzysowe
Chorzów | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość i innowacje finansowe z SP Analityk finansowy
Finanse publiczne i podatki z SP Zamówienia publiczne lub Rachunkowość i podatki
Rachunkowość i controlling z SP Analityk finansowy lub Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw z SP Audyt wewnętrzny i kontrola lub Rachunkowość i controlling finansowy
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw z SP Studia menedżerskie
Chorzów | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe
Chorzów | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Gospodarowanie nieruchomościami z SP Wycena nieruchomości
Logistyka w biznesie z SP Transport i spedycja
Psychologia w zarządzaniu z SP Psychologia w biznesie lub Negocjacje w biznesie
Zarządzanie marketingiem i sprzedażą z SP Akademia menedżera sprzedaży
Zarządzanie przedsiębiorstwem z SP Studia menedżerskie lub Zarządzanie produkcją
Zarządzanie zasobami ludzkimi z SP Zarządzanie zasobami ludzkimi – specjalista HR lub Kadry i płace
Gdańsk | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Funkcjonariusz służb publicznych z SP Menedżer bezpieczeństwa
Kryminologia i kryminalistyka + SP Informatyka śledcza
Menedżer bezpieczeństwa z SP Ochrona obiektów, osób i mienia
Gdańsk | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Analityk finansowy z SP Zarządzanie finansami
Biegły rewident z SP Podatki i doradztwo podatkowe
Doradca podatkowy z SP Prawo podatkowe
Rachunkowość i controlling z SP Rachunkowość i controlling
Gdańsk | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Menedżer Logistyki z SP Procesy logistyczne w biznesie
Transport drogowy ładunków i przygotowanie do certyfikacji CPS z SP Transport - spedycja - logistyka
Gdańsk | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną SP Pedagogika rewalidacyjna Wspomaganie rozwoju i terapia niepełnosprawnych
Pedagogiga opiekuńczo-wychowawcza i włączająca z SP Wczesne wspomaganie rozwoju
Gdańsk | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Marketing i komunikacja społeczna z SP Marketing Innowacyjny z certyfikatem Franklin University
Menedżer HR z SP Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University
Psychologia w zarządzaniu z SP Psychologia biznesu z certyfikatem Franklin University
Zarządzanie BHP z SP Bezpieczeństwo i higiena pracy z certyfikatem Auditora Wewnętrznego BHP
Zarządzanie biznesem z SP Studia menadżerskie
Zarządzanie projektami i usługami IT z SP Zarządzanie projektami. Przygotowanie do certyfikacji IPMA
Gdynia | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Menedżer HR z SP Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University
Zarządzanie BHP z SP Bezpieczeństwo i higiena pracy z certyfikatem Auditora Wewnętrznego BHP
Opole | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Menedżer finansista z SP Księgowość i płace w przedsiębiorstwie
Menedżer finansista z SP Rachunkowość zarządcza i controlling
Zarządzanie logistyczne z SP Logistyka produkcji
Zarządzanie logistyczne z SP Transport i spedycja
Zarządzanie przedsiębiorstwem z SP HR i controlling personalny
Zarządzanie przedsiębiorstwem z SP studia menedżerskie efektywność w biznesie
Zarządzanie w administracji z SP administracja - zarządzanie i organizacja
Zarządzanie w administracji z SP inspektor ochrony danych
Poznań | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Rachunkowość i audyt finansowy
Zarządzanie finansami
Poznań | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Coaching i rozwój zawodowy
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Szczecin | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie finansami
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie procesami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie w administracji
Toruń | Kierunek: Finanse i rachunkowość (+studia podyplomowe)

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Analityk finansowy (+ Studia podyplomowe)
Finanse w administracji publicznej (+ studia podyplomowe)
Kadry i płace w praktyce (+ Studia podyplomowe)
Nowoczesna bankowość i ubezpieczenia (+ studia podyplomowe)
Podatki i doradztwo podatkowe (+ studia podyplomowe)
Programy finansowo-księgowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (+ studia podyplomowe)
Rachunkowość przedsiębiorstw i kontrola finansowa (+ studia podyplomowe)
Zarządzanie i finanse przedsiębiorstw (+ studia podyplomowe)
Toruń | Kierunek: Informatyka w biznesie ( + studia podyplomowe)

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Data Mining (+ studia podyplomowe)
Grafika komputerowa i multimedia (+ studia podyplomowe)
Projektowanie Aplikacji Biznesowych (+ studia podyplomowe)
Toruń | Kierunek: Inżynieria zarządzania (+ studia podyplomowe)

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business Inteligence (+ studia podyplomowe)
Inżyniera Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (+ studia podyplomowe)
Inżynieria Produkcji (+ studia podyplomowe)
Inżynieria systemów i projektów logistycznych (+ studia podyplomowe)
Zarządzanie inwestycjami budowlanymi (+ studia podyplomowe)
Toruń | Kierunek: Menedżersko - prawny (+studia podyplomowe)

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
International Business Administration (studia anglojęzyczne) (+ studia podyplomowe)
International management and marketing (studia anglojęzyczne) (+ studia podyplomowe)
Menedżer bezpieczeństwa wewnętrznego (+ studia podyplomowe)
Menedżer BHP (+ studia podyplomowe)
Menedżer HR (+ studia podyplomowe)
Menedżer IT (+ studia podyplomowe)
Menedżer logistyki (+ studia podyplomowe)
Menedżer procesów produkcyjnych (+ studia podyplomowe)
Menedżer sprzedaży, marketingu i PR (+ studia podyplomowe)
Menedżer turystyki zdrowotnej (+ studia podyplomowe)
Menedżer w służbie zdrowia (+ studia podyplomowe)
Menedżer w turystyce i hotelarstwie (+ studia podyplomowe)
Prawo dla menedżera (+ studia podyplomowe) ścieżka dla absolwentów kierunków nieprawniczych
Prawo dla menedżera (+ studia podyplomowe) ścieżka dla absolwentów kierunków prawniczych lub "Prawo w biznesie"
Psychologia dla menedżera (+ studia podyplomowe)
Trener biznesu (+ studia podyplomowe)
Toruń | Kierunek: Pedagogika (+studia podyplomowe)

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Doradztwo personalne i zawodowe (+ studia podyplomowe)
Nowoczesna edukacja z elementami tutoringu i mentoringu (+ studia podyplomowe)
Pedagogika Marii Montesorii (+studia podyplomowe)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną (+ studia podyplomowe)
Pedagogika sądowniczo-penitencjarna (+ studia podyplomowe)
Pedagogika szkoły z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (+ studia podyplomowe)
Wrocław | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość z SP Analityk i doradca bankowy
Rachunkowość i controlling z SP Controllingu
Rachunkowość i controlling z SP Kadry i płace
Rachunkowość i controlling z SP Rachunkowość międzynarodowa
Studia menedżersko-prawne z SP Prawo dla menedżera
Zarządzanie finansami z SP Business Intelligence w finansach
Zarządzanie finansami z SP Podatki
Wrocław | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Procesy logistyczne w biznesie z SP Centra logistyczne i magazynowe
Procesy logistyczne w biznesie z SP Logistyka produkcji
Procesy transportowo-spedycyjne z SP Transportu i spedycji
Procesy transportowo-spedycyjne z SP Zintegrowane systemy informatyczne SAP ERP
Wrocław | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Nowoczesna komunikacja marketingowa z SP E-marketing w biznesie
Studia menedżersko-prawne z SP Menedżer bezpieczeństwa
Studia menedżersko-prawne z SP Prawo dla menedżera
Zarządca nieruchomości z SP Zarządca nieruchomości
Zarządzanie przedsiębiorstwem z SP Menedżerskie
Zarządzanie przedsiębiorstwem z SP Zarządzania projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem z SP Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie zasobami ludzkimi z SP Coaching i Mentoring
Zarządzanie zasobami ludzkimi z SP Kadry i płace
Zarządzanie zasobami ludzkimi z SP Zarządzanie kapitałem ludzkim