Znajdź studia II stopnia na WSB - kierunki i specjalności

Zarządzanie | Wszystkie miasta

Bydgoszcz | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business and Logistics
International management and marketing
Lean management i zarządzanie jakością
Marketing i zarządzanie w turystyce
Menedżer bezpieczeństwa wewnętrznego
Psychologia w zarządzaniu
Trener biznesu
Zarządzanie administracją publiczną
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie firmą
Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
Zarządzanie procesami produkcyjnymi
Zarządzanie w służbie zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Chorzów | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Financial Services Management
Gospodarowanie nieruchomościami
Handel zagraniczny
Logistyka w biznesie
Menedżer BHP
Project Management – Junior Project Manager
Psychologia w zarządzaniu
Systemy informatyczne w zarządzaniu
Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi
Zarządzanie projektami
Zarządzanie Projektem – Junior Project Manager
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie wierzytelnościami
Zarządzanie w administracji
Zarządzanie w hotelarstwie
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie w sporcie i turystyce
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Gdańsk | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Architektura korporacyjna
International Business Management
IT Project Management
Marketing i komunikacja społeczna
Menedżer w turystyce i hotelarstwie
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie BHP
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie projektami i usługami IT
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Gdynia | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Marketing i komunikacja społeczna w nowych mediach
Zarządzanie projektami i usługami IT
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Opole | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
International management
Nowe media w biznesie
Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zarządzanie procesami biznesowymi
Poznań | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Coaching i rozwój zawodowy
Wycena i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Szczecin | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie finansami
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie procesami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie w administracji
Wrocław | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Gospodarowanie nieruchomościami i homestanding
International Management
Lean management i zarządzanie jakością
Menedżer zarządzania i marketingu
Project management
Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim
Trendy & design w marketingu
Zarządzanie biznesem