Znajdź studia II stopnia na WSB - kierunki i specjalności

Pedagogika | Wszystkie miasta

Bydgoszcz | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Doradztwo personalne i zawodowe
Nowoczesna edukacja z elementami tutoringu i mentoringu
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
Pedagogika sądowniczo-penitencjarna
Pedagogika szkoły z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Chorzów | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Andragogika z doradztwem personalno-zawodowym
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe
Pedagogika szkolna z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Pedagogika terapeutyczna z socjoterapią
Pedagogika w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
Gdańsk | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu
Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i włączająca
Szczecin | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Edukacja dorosłych z gerontologią
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami pomocy społecznej
Pedagogika prewencji i zagrożeń społecznych
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori
Terapia pedagogiczna i wspieranie rozwoju dziecka
Toruń | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Doradztwo personalne i zawodowe
Nowoczesna edukacja z elementami tutoringu i mentoringu
Pedagogika Marii Montesorii
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
Pedagogika sądowniczo-penitencjarna
Pedagogika szkoły z profilaktyką uzależnień i socjoterapią