Znajdź studia I stopnia na WSB - kierunki i specjalności

Kierunki i specjalności studiów we wszystkich miastach

Bydgoszcz | Kierunek: Administracja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Administracja gospodarcza
Administracja publiczna
Administracja skarbowa
Bydgoszcz | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Bezpieczeństwo lokalne i studia miejskie
Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu
Bezpieczeństwo militarne i siły zbrojne RP
Cyberbezpieczeństwo
Detektywistyka i ochrona osób i mienia
Kryminologia i kryminalistyka
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Służby specjalne i policyjne
Bydgoszcz | Kierunek: Design w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Design opakowań
Design produktów i usług
Nowe technologie w designie
Projektowanie marki i wizerunku firmy
Bydgoszcz | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Bankowość i innowacje finansowe
Doradca finansowy klienta
Finanse i doradztwo podatkowe
International business
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Rachunkowowść międzynarodowa
Bydgoszcz | Kierunek: Informatyka w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Analityk bezpieczeństwa informacji
IT Manager
Bydgoszcz | Kierunek: Informatyka w biznesie - studia inżynierskie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Architekt systemów informatycznych dla biznesu
Developer aplikacji mobilnych
Inżynier systemów bazodanowych i hurtowni danych
Bydgoszcz | Kierunek: Inżynieria zarządzania

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Inżynieria zarządzania procesami logistycznymi
Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy
Inżynier druku 3D
Inżynier zarządzania inwestycjami budowlanymi
Inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi
Bydgoszcz | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Eksploatacja transportu kolejowego
International business
Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
Projektowanie i eksploatacja systemów logistycznych
Technologie informatyczne w logistyce
Transport, spedycja, magazynowanie
Bydgoszcz | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną
Pedagogika szkolna z treningiem kreatywności
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie z profilaktyką uzależnień
Bydgoszcz | Kierunek: Prawo w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
International business
Kadry i płace
Prawo i zarządzanie w praktyce
Prawo nowych technologii
Prawo podatkowe w praktyce
Bydgoszcz | Kierunek: Psychologia w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Coaching i mentoring
International business
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia menedżera
Psychologia zachowań konsumenckich
Bydgoszcz | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
International business
Logistyka w biznesie
Marketing, sprzedaż i PR
Prawo i zarządzanie w praktyce
Social media w biznesie
Zarządzanie BHP
Zarządzanie firmą
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Chorzów | Kierunek: Administracja publiczna

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Administracja podatkowa
Administracja samorządowa
E-administracja
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
PR w administracji publicznej
Zarządzanie w administracji publicznej
Chorzów | Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo informacyjne
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Ochrona osób i mienia oraz imprez masowych
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Służby policyjne
System bezpieczeństwa narodowego
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi
Chorzów | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Bankowość i usługi finansowe
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA
International business
Podatki i finanse publiczne
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Chorzów | Kierunek: Informatyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Analityka biznesowa i wdrażanie systemów informatycznych
Bazy danych
Cloud developer
Computer Graphics and Multimedia
E-commerce
Inżynieria testów oprogramowania
Inżynieria urządzeń inteligentnych i mobile developer
Menedżer projektów IT
Multimedia i grafika komputerowa
Programming
Programowanie
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych
Chorzów | Kierunek: Inżynieria zarządzania

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Inżynieria gospodarki przestrzennej z elementami geodezji
Inżynieria jakości w procesach i usługach
Inżynieria zarządzania innowacjami w przemyśle
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi
Inżynieria zarządzania środowiskiem
Inżynieria zarządzania transportem drogowym
Zarządzanie inwestycjami budowlanymi
Chorzów | Kierunek: Język angielski w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Business English with French/German/Spanish – angielski z francuskim/niemieckim/hiszpańskim
Business English – nauczanie języka biznesu
Business translation - tłumaczenia biznesowe
International business – biznes międzynarodowy
Legal and financial English – angielski w prawie i finansach
Chorzów | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Logistics and International Forwarding
Logistics of Trade and Distribution
Logistyka handlu i dystrybucji
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
Logistyka w organizacji
Zarządzanie usługami logistycznymi
Chorzów | Kierunek: Logistyka - studia dualne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Logistyka i spedycja międzynarodowa - studia dualne
Logistyka w organizacji - studia dualne
Chorzów | Kierunek: Marketing i sprzedaż

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Content marketing – tworzenie treści marketingowych
Customer care – zarządzanie relacjami z klientem
E-handel i sprzedaż w nowych mediach
Innowacyjny marketing
Marketing i nowe media
Public relations i nowoczesna komunikacja
Strategie i techniki sprzedaży
Chorzów | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Asystent rodziny i asystent osoby niepełnosprawnej
Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Profilaktyka społeczna z resocjalizacją
Terapia pedagogiczna z socjoterapią
Chorzów | Kierunek: Prawo w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Mediacja i arbitraż
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Zabezpieczenia i windykacja w działalności gospodarczej
Chorzów | Kierunek: Psychologia w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
HR Business Partner
Psychologia menedżera
Psychologia negocjacji i mediacji
Psychologia pozytywna
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji
Psychologia w Public Relations
Psychologia zarządzania sprzedażą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Chorzów | Kierunek: Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Hotelarstwo
Menedżer sportu
Obsługa ruchu lotniczego
Obsługa ruchu turystycznego, pilotaż i przewodnictwo wycieczek
Turystyka międzynarodowa
Turystyka regionalna
Turystyka senioralna
Turystyka uzdrowiskowa, SPA i wellness
Zarządzanie gastronomią i dietetyka
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Chorzów | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Biznes międzynarodowy
Ekonomia menedżerska
Gospodarowanie nieruchomościami
International business
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Menedżer projektów IT
Menedżer sportu
Menedżer sprzedaży
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Gdańsk | Kierunek: Administracja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Administracja podatkowa
Administracja publiczna
e-Administracja
Gdańsk | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo militarne
Kryminalistyka
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Służby specjalne i policyjne
Gdańsk | Kierunek: Filologia (Philology)

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Filologia angielska z j.hiszpańskim, niemieickim lub norweskim
Język angielski w biznesie
Tłumaczenia – język angielski
Gdańsk | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Accounting and Corporate Finance
Analityk rynku finansowego
Bankowość i innowacje finansowe
International financial services
Kadry i płace
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Rynki i giełdy finansowe
Gdańsk | Kierunek: Informatyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Administrator baz danych
Analityk Big Data
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Front-end developer
Inżynieria sieci komputerowych
Programowanie
Software Development
Tester oprogramowania
Gdańsk | Kierunek: Inżynieria zarządzania

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Inżynieria zarządzania inwestycjami budowlanymi
Inżynieria zarządzania produkcją
Gdańsk | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Inteligentne systemy transportowe
Inżynieria produkcji
Inżynieria systemów logistycznych
Logistyka e-commerce
Logistyka i spedycja
Logistyka międzynarodowa
Logistyka portów morskich
Gdańsk | Kierunek: Multimedia i grafika komputerowa

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Animacja i multimedia
Grafika cyfrowa
Komunikacja wizualna
Gdańsk | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
Gdańsk | Kierunek: Prawo w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Prawo w biznesie sportowym
Prawo w gospodarce morskiej
Prawo w usługach IT
Gdańsk | Kierunek: Psychologia w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Coaching i mentoring
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia menedżera
Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Psychologia zachowań konsumenckich
Gdańsk | Kierunek: Stosunki międzynarodowe

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Biznes międzynarodowy
Dyplomacja i negocjacje w biznesie
Nowe media i komunikacja międzykulturowa
Rekruter w środowisku międzynarodowym
Gdańsk | Kierunek: Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Gastronomia i dietetyka
Hotelarstwo
Obsługa ruchu lotniczego
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
Tourism and hotel management
Trener personalny z dietetyką
Turystyka międzynarodowa z kulturami Wschodu
Turystyka Skandynawska
Turystyka uzdrowiskowa, SPA & wellness
Gdańsk | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Gospodarowanie nieruchomościami
International business
Marketing i e-commerce
Marketing i nowe media
Menadżer BHP
Menedżer sprzedaży
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Gdańsk | Kierunek: Zarządzanie - studia on-line

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia on-line
Gdynia | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Kryminalistyka
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Służby specjalne i policyjne
Gdynia | Kierunek: Filologia (Philology)

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Angielski w biznesie
Tłumaczenia - język angielski
Gdynia | Kierunek: Informatyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Administrator baz danych
Analityk Big Data
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Front-end developer
Inżynieria sieci komputerowych
Multimedia i grafika komputerowa
Programowanie
Tester oprogramowania
Gdynia | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Inteligentne systemy transportowe
Inżynieria produkcji
Inżynieria systemów logistycznych
Logistyka e-commerce
Logistyka i spedycja
Logistyka międzynarodowa
Logistyka portów morskich
Gdynia | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
Gdynia | Kierunek: Psychologia w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Coaching i mentoring
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Psychologia zachowań konsumenckich
Gdynia | Kierunek: Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Gastronomia i dietetyka
Hotelarstwo
Odnowa Biologiczna z Elementami Fizjoterapii
Turystyka nadmorska i sporty wodne
Gdynia | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Marketing i e-commerce
Marketing i nowe media
Menadżer sprzedaży
Menedżer BHP
Psychologia w biznesie
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Opole | Kierunek: Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Administracja i finanse samorządowe
Administrowanie i finansowanie organizacji pozarządowych
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i ochrona danych
Kryminologia i kryminalistyka
Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
Opole | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Bankowość i doradztwo finansowe
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Rachunkowość
Specjalista kadr i płac
Zarządzanie podatkami
Opole | Kierunek: Inżynieria zarządzania

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Inżynieria jakości w produkcji i usługach
Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy
Inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi
Opole | Kierunek: Logistyka inżynierska

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Inżynieria lean manufacturing
Inżynieria procesów transportowych
Inżynieria systemów logistycznych
Opole | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką Montessori
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z wczesnym nauczaniem języka angielskiego
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna
Opole | Kierunek: Prawo w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Mediacje i arbitraż
Prawo w zarządzaniu firmą
Zamówienia publiczne
Opole | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Business Administration
Menedżer marketingu i sprzedaży
Psychologia i komunikacja w biznesie
Specjalista BHP
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Poznań | Kierunek: Administracja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Administracja gospodarcza
Administracja i finanse samorządowe
Administracja nowoczesnego miasta
Administracja publiczna
Administracja w służbie zdrowia
Administracja w wymiarze sprawiedliwości
Poznań | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Kryminalistyka
Służby mundurowe i porządek publiczny
Wywiad gospodarczy
Zarządzanie kryzysowe
Poznań | Kierunek: Computer Science – BSc. degree program

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Mobile Software Developer
Virtual Reality and Multimedia
Poznań | Kierunek: Engineering Management- BSc. degree program

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Production Management
Quality Management
Poznań | Kierunek: Filologia angielska

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Business translation
International business
Poznań | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Bankowość
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA
International business
Menedżer finansowy
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość
Poznań | Kierunek: Finanse i rachunkowość- studia dualne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Controlling i finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość i audyt finansowy
Poznań | Kierunek: Handel międzynarodowy

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Biznes międzynarodowy
Foreign Trade of Small and Medium – sized Enterprises
Handel zagraniczny małych i średnich przedsiębiorstw
International business
Poznań | Kierunek: Informatyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
E-commerce
Grafika i multimedia
Mobile Software Developer
Programowanie
Virtual Reality and Multimedia
Wdrażanie systemów informatycznych SAP
Poznań | Kierunek: International Trade

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Foreign Trade of by Small and Medium-Sized Enterprises
International business
Poznań | Kierunek: Inżynieria zarządzania

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Inżynieria ekologiczna i ekoenergetyka
Inżynieria zarządzania jakością
Inżynieria zarządzania procesami produkcji
Production Management
Quality Management
Poznań | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Global logistics
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
Procesy i projekty logistyczne
Poznań | Kierunek: Management

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Entrepreneurship
International Business
Poznań | Kierunek: Prawo w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Poznań | Kierunek: Psychologia w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Psychologia marketingu i nowych mediów
Psychologia menedżera i organizacji
Psychologia negocjacji i mediacji
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Poznań | Kierunek: Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Gastronomia z dietetyką
Hotelarstwo
Obsługa ruchu lotniczego
Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczek
Promocja zdrowia, SPA i wellness
Poznań | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Entrepreneurship
Gospodarowanie nieruchomościami
International business
Menedżer sportu
Menedżer sprzedaży
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Szczecin | Kierunek: Bezpieczeństwo w biznesie i administracji

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Administracja i finanse samorządowe
Bezpieczeństwo imprez masowych i turystycznych
Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi
Bezpieczeństwo powszechne
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
Kryminologia i kryminalistyka
Służby specjalne i policyjne
Szczecin | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Analityk rynku finansowego
Bankowość i usługi finansowe
Controlling i audyt wewnętrzny
Finanse i zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Szczecin | Kierunek: Informatyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
E-commerce
Multimedia i grafika komputerowa
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych
Wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie
Zarządzie projektami IT
Szczecin | Kierunek: Informatyka- ścieżka anglojęzyczna

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Computer Networks and Security of IT Systems
Implementation of IT Systems
Szczecin | Kierunek: Inżynieria zarządzania

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Inżynieria zarządzania jakością
Lean Management i inżynieria procesów produkcyjnych
Zarządzanie projektami IT
Szczecin | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
E- logistyka
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka w przedsiębiorstwie
Systemy informatyczne w logistyce
Transport i usługi logistyczne
Szczecin | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym z elementami języka angielskiego
Szczecin | Kierunek: Psychologia w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Psychologia marketingu i social media
Psychologia mediacji i negocjacji
Psychologia menedżera z elementami coachingu
Psychologia pozytywna
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji
Szczecin | Kierunek: Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Bezpieczeństwo imprez masowych i turystycznych
Hotelarstwo
Turystyka międzynarodowa
Turystyka uzdrowiskowa SPA & Wellness
Zarządzanie gastronomią i dietetyka
Szczecin | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Menedżer BHP
Menedżer sprzedaży i marketingu
Psychologia menadżera z elementami coachingu
Zarządzanie i obrót nieruchomościami
Zarządzanie Projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Szczecin | Kierunek: Zarządzanie- ścieżka anglojęzyczna

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
International business
Toruń | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Bezpieczeństwo lokalne i studia miejskie
Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu
Bezpieczeństwo militarne i siły zbrojne RP
Cyberbezpieczeństwo
Detektywistyka i ochrona osób i mienia
Kryminologia i kryminalistyka
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Służby specjalne i policyjne
Toruń | Kierunek: Design w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Design opakowań
Design produktów i usług
Nowe technologie w designie
Projektowanie marki i wizerunku firmy
Toruń | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Bankowość i innowacje finansowe
Doradca finansowy klienta
Finanse i doradztwo podatkowe
International business
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość międzynarodowa
Toruń | Kierunek: Informatyka w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Analityk bezpieczeństwa informacji
IT Manager
Toruń | Kierunek: Informatyka w biznesie - studia inżynierskie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Architekt systemów informatycznych dla biznesu
Developer aplikacji mobilnych
Inżynier systemów bazodanowych i hurtowni danych
Toruń | Kierunek: Inżynieria zarządzania

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy
Inżynier druku 3D
Inżynier zarządzania inwestycjami budowlanymi
Inżynier zarządzania procesami logistycznymi
Inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi
Toruń | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną
Pedagogika szkolna z treningiem kreatywności
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie z profilaktyką uzależnień
Toruń | Kierunek: Prawo w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
International business
Kadry i płace
Prawo i zarządzanie w praktyce
Prawo nowych technologii
Prawo podatkowe w praktyce
Prawo urzędnicze
Toruń | Kierunek: Psychologia w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Coaching i mentoring
International business
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia menedżera
Psychologia zachowań konsumenckich
Toruń | Kierunek: Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Hotelarstwo, gastronomia i dietetyka
International tourism and hospitality (studia anglojęzyczne)
Menedżer sportu
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
Trener personalny z dietetyką
Turystyka medyczna
Turystyka międzynarodowa i biura podróży
Turystyka uzdrowiskowa, SPA & wellness
Toruń | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
International business (studia anglojęzyczne)
Logistyka w biznesie
Marketing, sprzedaż i PR
Prawo i zarządzanie w praktyce
Social media w biznesie
Zarządzanie BHP
Zarządzanie firmą
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wrocław | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie i administracji publicznej
Bezpieczeństwo lokalne
Detektywistyczno-dochodzeniowa
Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
Specjalista BHP
Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych
Wrocław | Kierunek: Filologia (specjalność: filologia angielska)

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Język angielski w biznesie
Język angielski z językiem hiszpańskim
Translatoryka
Wrocław | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Bankowość
Doradca finansowy klienta
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Rachunkowość
Specjalista kadr i płac
Zarządzanie podatkami
Wrocław | Kierunek: Informatyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Aplikacje WWW i systemy automatyzacji marketingu
Programista aplikacji w chmurze
Programowanie aplikacji VR/AR w unity 3D
SAP – Zintegrowane systemy informatyczne
Sieci, systemy i bezpieczeństwo IT
Tester oprogramowania
Wrocław | Kierunek: Inżynieria zarządzania

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Inżynieria jakości w produkcji i usługach
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi
Inżynieria zarządzania projektami informatycznymi
Wrocław | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
E-commerce w logistyce
Logistyka międzynarodowa
Logistyka produkcji
Logistyka transportu
Wrocław | Kierunek: Logistyka - studia inżynierskie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Inżynieria lean manufacturing
Inżynieria procesów transportowych
Inżynieria systemów logistycznych
Menedżer inżynierii procesów logistycznych
Projektowanie i automatyzacja w magazynowaniu
Wrocław | Kierunek: Mikrobiznes

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Mikrobiznes
Wrocław | Kierunek: Prawo w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie i administracji publicznej
Prawo w finansach
Prawo w zarządzaniu
Wrocław | Kierunek: Prawo - studia jednolite magisterskie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Prawo - studia jednolite magisterskie
Wrocław | Kierunek: Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Animator rekreacji
Dietetyka i turystyka zdrowotna
E-biznes turystyczny
Hotelarstwo i gastronomia
Turystyka międzynarodowa
Wrocław | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Business Administration
Grafika komputerowa w reklamie
Marketing i social media
Menedżer sprzedaży
Psychologia w zarządzaniu
Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
Zarządzanie małą i średnią firmą
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie zasobami ludzkimi